Luni, 22 noiembrie 2010 la ora 02:00

Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulțumit pentru că urmezi Cuvintele Mele cu credință totală și ascultare. Iubirea Mea pentru de tine este mare. Și iubirea ta e la fel față de Mine. Acum simți că Eu sunt foarte aproape de inima ta. Fiica Mea, acum tu ești una cu Mine. Eu și Tatăl Veșnic, ca și Duhul Sfânt, Sfânta Treime, ne bucuram de răspunsul tău la această importantă misiune. Noi și toți îngerii și sfinții suntem cu tine zilnic, ca să te apărăm în această lucrare sfântă.

Fă-ți curaj și ține-Mă de mână și pe mai departe. Lasă-Mă să îți conduc cuvintele, pentru ca omenirea să aibă o șansă ca în sfârșit să înțeleagă adevărul înaintea Marelui Avertisment. Acest Mare Avertisment, din Milostivirea și Dragostea Mea, dat ca ultimul dar pentru Copiii Mei, va avea loc în curând. Fiecărui copil al Meu îi va fi arătată viața, păcatele, faptele incorecte și fiecare insultă de care se face responsabil față de frații si surorile lui, și toate acestea se vor întâmpla în timpul unui eveniment mistic. Nu va fi exclus nici un bărbat, nici o femeie, sau nici un copil pe acest pământ.

Unii vor fi șocați și întristați de păcatele săvârșite de-a lungul vieții și imediat se vor întoarce la Mine, Judecătorul Drept și astfel se vor mântui. Ei, din iubire și părerea de rău, vor implora milostivire.

Alții vor fi atât de șocați și de îngrețoșați de păcatele care li se vor arăta, încât vor cădea morți, înainte de a avea șansa să ceară iertare.

Pe urmă, vor fi cei care-l urmează pe înșelător. Ei, îngroziți, când își vor vedea faptele rele făcute de-a lungul vieții, vor dori să fugă. Vor încerca să se ascundă, dar nu va fi unde. Ori vor accepta ceea ce au văzut și cu capul plecat vor cere iertare pe loc, ori vor întoarce spatele și deși se vor zvârcoli de rușine și groază, nu vor implora îndurare.

Apoi mai sunt ultimii păcătoși. Când li se vor arăta păcatele, ei se vor justifica și vor nega că au făcut aceste păcate grave împotriva Poruncilor lui Dumnezeu. Pur și simplu vor nega adevărul și se vor întoarce spre întunericul veșnic al iadului.

Îndurarea Mea nu va refuza pe nimeni

De ce nu vor să înțeleagă aceasta copiii Mei? Dacă ei se pocăiesc sincer și dorința lor este de a trăi cu Mine pe noul Pământ, unde Cerul și Pământul se vor uni, atunci de ce nu cer iertare? Nimeni nu va fi întors de la milostivirea Mea, dacă arată remușcare (căință). Dar ei sunt atât de prinși în urmărirea propriilor țeluri egoiste, încât nu vor reuși să înțeleagă consecințele.

Treziți-vă acum cu toții. Acceptați schimbările la care veți fi martori, cauzate de faptele rele ale omenirii, ca și semnele profețite, care preced reîntoarcerea Mea pe Pământ.

Permiteți-Mi să vă conduc în Paradis

Prin acest profet și prin Cartea Adevărului, prin iubirea pe care o simt pentru voi, vă mai rog o dată, întoarceți-vă la Mine, înainte ca timpul să se termine. Permiteți-Mi să vă țin în brațele Mele. Permiteți să pătrundă în trupul, sufletul și în mintea voastră, iubirea Mea. Deschideți-vă inimile și permiteți-Mi să vă conduc în Paradis, unde veți savura Viața Veșnică. De ce ați vrea să alegeți poteca spre neant, tocmai acum când adevărul a fost revelat?

Inima Mea tremură de îngrijorare și de tristețe când Mă gândesc la copiii care refuză adevărul promisiunii Mele. Încă o dată vă spun, întoarceți-vă la Mine și vorbiți cu Mine. Rugați-Mă să vin din nou în inimile voastre. Îmi voi face loc in sufletul vostru. Aceasta o promit chiar și celor mai împietrite suflete. Doar un singur cuvânt trebuie să spuneți. Cereți-Mi să vă arăt și vouă prezența Mea cu următoarele cuvinte:

"Isuse mă simt pierdut. Deschide-mi inima, ca să pot primi iubirea Ta și arată-mi adevărul în așa fel, încât și eu să mă salvez. Amin"

Cuvintele Mele despre Marele Avertisment nu sunt amenințări. Acest eveniment este cunoscut încă de la moartea Mea pe Cruce. De ce sa credeți că nu se poate întâmpla? Adevărul e scris în Sfânta Scriptură, ca să-l înțeleagă toată lumea. Voi acționa ca Mântuitor al vostru până în ultima clipă, chiar înainte să vin ca Drept Judecător, pentru a-i conduce pe copiii Mei la familia Mea de mare iubire, bucurie și fericire, unde cu toții vom trăi veșnic în armonie.

Satana și acoliții lui vor fi aruncați pentru totdeauna în întuneric. Familia Mea va participa la aceasta bucurie a Raiului Divin, la vederea căruia nici un om care l-ar întrezări, nu ar putea întoarce spatele promisiunii acestei curate fericiri în Împărăția Tatălui Meu.

Rugați-vă, rugați-vă pentru iertare și pășiți cu slavă în Împărăția Tatălui Meu, unde voi și cei dragi ai voștri veți fi salutați în lumina iubirii curate.

Mă voi lupta să vă recâștig pe toți

Am murit pentru voi toți și mă voi lupta până în ultima clipă să vă recâștig, în ciuda întunericului existent în lume .

Vă rog permiteți-Mi să vă arăt încă o dată cât de mult vă iubesc. Luați-Mă de mână, lăsați capul vostru pe umărul Meu și sufletul vostru fragil se va aprinde de o iubire pe care ați uitat-o de mult.

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

Mesajul contine

Rugăciune pentru ca Isus să ne arate prezența Sa
Rugăciunea (4) din Alte rugăciuni

Isuse, mă simt pierdut.

Deschide-mi inima ca să pot primi iubirea Ta și arată-mi adevărul astfel încât și eu să mă salvez.

Amin.