Luni, 22 noiembrie 2010 la ora 02:00

Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulțumit cum urmezi Cuvintele Mele cu credință totală și ascultare. Iubirea Mea pentru de tine este puternică. Și iubirea ta față de Mine e la fel. Acum Mă simți foarte aproape de inima ta. Fiica Mea, acum tu ești una cu Mine. Eu și Tatăl Veșnic, ca și Duhul Sfânt – Sfânta Treime – ne bucurăm de răspunsul tău la această importantă chemare. Noi și toți îngerii și sfinții, mergem alături de tine, zilnic, ca să te apărăm în această lucrare sfântă.

Fă-ți curaj și continuă să Mă ții de Mână. Lasă-Mă să îți conduc cuvintele, pentru ca omenirea să aibă o șansă ca în sfârșit să înțeleagă Adevărul înainte de Marelui Avertisment. Acest Mare Avertisment, dat din Milostivire și Dragoste, ca un ultim dar pentru Copiii Mei, va avea loc în curând. Fiecăruia dintre copiii Mei i se va arăta viața, păcatele, faptele incorecte și fiecare insultă de care se face responsabil față de frații și surorile lui – totul în timpul unei experiențe mistice. Nu va fi exclus nici un bărbat, nici o femeie și nici un copil de pe acest pământ.

Unii vor fi profund șocați și întristați de păcatele săvârșite de-a lungul vieții și imediat se vor întoarce la Mine, Judecătorul lor Drept, și se vor salva. Ei, din iubire și părere de rău, vor cere Milostivire.

Alții vor fi atât de șocați și îngrețoșați de modul în care păcatele lor vor fi revelate, încât vor cădea morți, înainte de a avea șansa să ceară iertare. Pe urmă, vor fi cei care-l urmează pe înșelător. Ei, îngroziți, când își vor vedea faptele rele făcute de-a lungul vieții, vor fugi. Vor încerca să se ascundă, dar nu va fi unde. În agitație, ei ori vor accepta ceea ce văd și vor cere iertare imediat, pe loc, ori vor întoarce spatele și deși se vor zvârcoli de rușine și groază, nu vor cere Milostivire.

Apoi mai este ultimul păcătos. Când i se vor arăta păcatele, tot ce va face el va fi să se certe și să nege că a făcut aceste păcate grave împotriva Poruncilor lui Dumnezeu. El va nega pur și simplu Adevărul și va întoarce spatele, în întunericul iadului veșnic.

Nimeni nu va fi întors de la Milostivirea Mea

De ce nu vor să înțeleagă aceasta copiii Mei? Dacă ei se pocăiesc sincer și doresc să vină și să trăiască cu Mine pe noul Pământ, unde Cerul și Pământul devin una, atunci de ce nu cer iertare? Nimeni nu va fi întors de la Milostivirea Mea Dreaptă dacă arată remușcare (căință). Dar ei sunt atât de prinși în urmărirea propriilor țeluri egoiste, încât nu reușesc să înțeleagă consecințele.

Treziți-vă acum, cu toții. Acceptați schimbările la care veți fi martori, cauzate de faptele rele ale omenirii, semnele care au fost profețite și care preced reîntoarcerea Mea pe Pământ.

Permiteți-Mi să vă conduc în Paradis

Prin acest profet și prin Cartea Adevărului, Eu vă mai rog încă o dată, din marea Iubire pe care o simt pentru voi toți, întoarceți-vă la Mine acum, înainte ca timpul să se termine. Permiteți-Mi să vă țin în Brațele Mele. Permiteți ca Iubirea Mea să curgă prin mintea, trupul și sufletul vostru. Deschideți-vă inimile și permiteți-Mi să vă conduc în Paradisul Meu pe pământ, unde vă veți bucura de Viața Veșnică. De ce ați vrea să alegeți poteca spre neant, când Adevărul a fost revelat?

Inima Mea tremură de îngrijorare și de tristețe când Mă gândesc la copiii care refuză Adevărul Promisiunii Mele. Încă o dată vă spun, întoarceți-vă la Mine acum și vorbiți cu Mine. Rugați-Mă să vin înapoi în inimile voastre. Îmi voi face loc în sufletul vostru. Eu vă dau aceasta promisiune, chiar și pentru cele mai împietrite suflete. Un singur cuvânt e tot ce trebuie să spuneți. Cereți-Mi să vă arăt Prezența Mea, spunând:

“Isuse, mă simt pierdut. Deschide-mi inima ca să accept Iubirea Ta și arată-mi Adevărul în așa fel încât și eu să mă salvez. Amin”

Cuvintele Mele de Avertisment nu sunt amenințări. Acest eveniment a fost cunoscut încă de la moartea Mea pe Cruce. De ce să credeți că nu se poate întâmpla? Adevărul stă scris în Sfânta Scriptură, ca să-l înțeleagă toată lumea. Voi acționa ca Mântuitor al vostru până în ultima clipă, înainte să vin ca Drept Judecător, pentru a-i conduce pe copiii Mei la familia Mea de mare iubire, bucurie și fericire, unde cu toții vom trăi veșnic în armonie.

Satana și acoliții lui vor fi aruncați pentru totdeauna în întuneric. Familia Mea va vedea bucuria și Raiul Divin, la vederea căruia niciun om care ar întrezări doar o străfulgerare din ce promite el, nu ar putea întoarce spatele acestei fericiri pure în Împărăția Tatălui Meu.

Rugați-vă, rugați-vă pentru iertare și pășiți cu slavă în Împărăția Tatălui Meu, unde voi și cei dragi ai voștri veți fi salutați în Lumina Iubirii Pure.

Mă voi lupta să vă recâștig pe toți

Eu am murit pentru voi toți și voi lupta să vă recâștig, în ciuda întunericului răului din lume, până în ultima clipă.

Vă rog, lăsați-Mă să vă arăt cât de mult vă iubesc, încă o dată. Luați-Mă de Mână acum, lăsați-vă capul pe Umărul Meu și sufletul vostru fragil se va aprinde de o iubire pe care ați uitat-o de mult.

Rugați-vă, rugați-vă pentru iertare și pășiți cu slavă în Împărăția Tatălui Meu, unde voi și cei dragi ai voștri veți fi salutați în lumina iubirii curate.

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

Mesajul contine

Rugăciune pentru ca Isus să ne arate prezența Sa
Rugăciunea (4) din Alte rugăciuni

Isuse, mă simt pierdut.

Deschide-mi inima să primesc iubirea Ta și arată-mi adevărul, ca și eu să pot fi salvat.

Amin.