Marți, 23 august 2011 la ora 23:45

Fiica Mea, tu începi să înțelegi Adevărul despre suferință. Când Eu cer sufletelor alese să sufere, ele suferă așa cum am făcut-o și Eu în timpul patimilor Răstignirii. Așa cum Moartea Mea, a salvat omul din păcat, tot așa și suferința voastră poate salva omul de la osânda veșnică. Prin oferirea de bună voie a suferinței, voi faceți un sacrificiu astfel ca sufletelor să le poată fi arătată Îndurarea Divină.

Dacă aș cere mai multor suflete acest sacrificiu, poate le-ar fi teamă și M-ar refuza. Cu toate astea, multe suflete suferă, dar nu știu că și ele sunt suflete alese. Mulți copii ar putea întreba, de ce unii suferă iar alții nu? Răspunsul Meu este că Eu aleg acele inimi curate care arată smerenie în această viață și care pun necesitățile altora înaintea propriilor nevoi.

Un suflet iubitor preia rolul suferinței pentru Mine. Acesta este un dar de la Mine. Poate că nu vi se pare a fi un dar, însă când îl primiți, salvați mii de suflete în fiecare zi în numele Meu.

Acum aș vrea să cer discipolilor Mei să facă zilnic câte un sacrificiu, similar unei suferințe, ca să Mă ajute să salvez sufletele în păcat de moarte care vor fi în pragul morții la Marele Avertisment. Vă rog cereți-Mi acest Dar. De la cei cu inima smerită cer de asemenea să facă un sacrificiu personal pentru Gloria Mea. Celor care simt că nu pot face asta, atunci Eu vă Voi binecuvânta cu haruri speciale, deoarece știu că prin iubirea voastră pentru Mine și prin rugăciunile voastre deja salvați sufletele fraților voștri.

Copiii Mei, trebuie să știți următoarele: datorită acestor Mesaje, armata discipolilor Mei crește zilnic. Curând va fi de ordinul milioanelor. Îi chem doar pe aceia care sunt destul de curajoși să ia armura Mea de luptă. Curajul izvorăște din iubire. Interpretarea curajului este diferită de la om la om. Vă chem să vorbiți lumii despre iubirea Mea. Aduceți-le aminte despre Adevărul cuprins în Sfânta Scriptură. Spuneți-le că Mă întorc nu peste mult timp ca să le ofer marele dar al Milostivirii Mele. Dacă ar fi să vin în lumea voastră să vă judec atât de curând atunci Paradisul ar fi pustiu, așa de răspândit este astăzi păcatul.

Răspândiți Vestea Mea cea bună. Amintiți-le că atunci când ei simt iubire pură pentru cineva, chiar dacă ar fi vorba doar de o privire trecătoare sau de o faptă bună, sunteți martori că Eu sunt prezent.

Spuneți-le că fără iubire ei s-ar usca și ar deveni neant.

Spuneți-le că atunci când Eu îi văd, ei sunt goi și lipsiți de averile materiale. Eu văd doar bunătatea sau răutatea din sufletul lor.

Spuneți-le acelor sărmane suflete pline de teamă, cărora le este rușine de modul lor de viață, că Eu sunt Atotiertător, Preamilostiv și îi voi primi în Brațele Mele deschise și iubitoare. Trebuie doar să vină la Mine și să-Mi ceară ajutorul. Niciodată nu voi refuza rugăciunile păcătoșilor, nu contează cât de întunecate le sunt păcatele. Îi iert pe toți cei care se căiesc sincer pentru orice păcate comise în trecut.

Inima lor va deveni ușoară și Iubirea Mea va aduce înapoi Lumina în viața lor. Eu voi veni din nou în Slavă, copii, nu ca să vă înspăimânt, ci pentru a vă aduce Darurile Mele, acele Daruri pe care voi le-ați refuzat datorită acțiunilor satanei.

Veniți. Plecați-vă capul. Lăsați deoparte rușinea și cereți-Mi să vă iert acum. Nimic nu Mă șochează, copiii Mei. Nici un păcat nu este atât de mare încât Eu să nu-l pot ierta, dacă arătați căință sinceră. Nu întârziați. Căutați Mântuirea acum, înainte de a fi prea târziu.

Iubitul Vostru Isus Cristos, Mântuitorul omenirii