Sâmbătă, 27 august 2011 la ora 12:10

Fiica Mea, dacă mai mulți preoți și membri ai Bisericii Creștine și-ar deschide mințile și ar accepta faptul că Eu vorbesc acum lumii prin intermediul acestor mesaje, atunci Inima Mea ar fi mai ușoară.

Discipolii Mei evlavioși sunt cei care țin torța luminii, avansând cu toate forțele pentru a răspândi în lume avertismentele Mele și a-i îndemna pe copiii Mei să se răscumpere în ochii Mei. O, cât Mă întristează când văd cât de închiși la minte sunt slujitorii sfințiți, care pretind a comunica lumii Cuvântul Meu, Învățăturile Mele. Inimile lor au devenit atât de împietrite încât Îmi sfâșie Inima.

Învățăturile Mele susțin faptul că revelații divine există și au existat încă de la începuturile lumii. Ei au crezut că Eu sau Mama Mea nu vom comunica cu copiii Mei de-a lungul secolelor? Ei acordă bucuroși atenție cuvântului sfinților din vechime, la mult timp după ce mesajele lor au fost date lumii. Dar nu și astăzi. Diferența este că acum nu vor primi timp suficient ca să poată digera aceste mesaje, după eveniment. Pentru că timpul nu va mai fi așa cum îl știți.

Vă chem, slujitorii Mei sfințiți și Sfântul Meu Vicar – să citiți Cuvintele Mele date omenirii acum. Niciodată nu ați mai avut atât de mare nevoie de intervenția Mea în evenimentele de pe pământ, ca acum. Amintiți-vă că am înviat din morți și am promis că Mă întorc.

Cât de pregătiți sunteți acum? Cât de des le amintiți copiilor Mei necesitatea convertirii? Cât de des sunteți dispuși să ascultați păcatele copiilor Mei, când sunteți atât de ocupați? Voi nu asigurați timp suficient pentru ascultarea spovedaniilor. M-ați dezamăgit, slujitorii Mei sfințiți, și cu aceasta Mă supărați foarte tare. Este de neiertat să refuzați copiilor Mei dreptul la sacramente. Treziți-vă acum și urmați îndrumările Mele. Faceți-vă datoria față de copiii Mei, așa cum ați promis la Jurământul vostru Sfânt. Vă rog, nu întoarceți spatele Învățăturilor Mele.

Credința, și mai ales credința slujitorilor Mei sfințiți, slăbește considerabil. Aceasta este rezultatul blestemelor satanei, care umblă printre voi de ceva timp, provocând distrugere în interiorul Bisericii și în afara ei. Amintiți-vă asta, Slujitorii Mei Sfințiți. Este lucrarea satanei. Nu aveți voie să vă lăsați pradă ispitelor lui și să vă îndepărtați de la datoria voastră față de Mine.

Ascultați-Mă acum. Luați aminte la atenționările Mele și pregătiți turma Mea, ca să caute acum iertarea pentru păcatele lor. Acționați, ca Biserica Mea să continue să lupte pentru Adevărul Învățăturii Mele și nu permiteți ca amenințările societăților secularizate să vă înghesuie într-un colț tremurând de frică. Dacă permiteți asta, atunci veți ceda ispitelor celui rău, ale cărui minciuni au distrus deja o mare parte din Biserica Mea.

Voi, slujitorii Mei Sfințiți, sunteți colacul Meu de salvare și am nevoie de voi acum ca să Mă ajutați să-i salvez pe copii Mei prețioși, când ei vor avea de înfruntat chinurile care le întorc mințile de la Adevărul Învățăturilor Mele și de la existența Tatălui Meu Veșnic.

Vă cer acum să Mă ascultați când vă chem.

Învățătorul vostru iubit, Isus Cristos