Luni, 29 august 2011 la ora 12:05

Vin în Numele Fiului Meu Isus Cristos. Eu sunt Alfa și Omega, Dumnezeu cel Preaînalt. Aș vrea să dau acest mesaj tuturor copiilor Mei din lume.

Mâna Mea este reținută de la pedepsirea omului pentru păcatele pe care le comite, datorită puterii rugăciunii. Voi da o pedeapsă severă dacă omul nu se întoarce de la păcatul crimei și al avortului. Copiii Mei, ați văzut deja mânia Mea în cutremure, inundații, tsunami și alte de catastrofe naturale. Eu trebuie să vă pedepsesc copii, deoarece nu puteți evita pedeapsa pentru păcatele săvârșite împotriva semenilor voștri.

Păcatul avortului va fi pedepsit, când mâna Mea va lovi cu putere acele națiuni care tolerează această spurcăciune. Nu vă este permis să ucideți creaturile Mele neajutorate și dacă guvernele voastre vor adopta în continuare legi care să tolereze această practică lașă, veți vedea mânia Mea lovind cu o asemenea forță încât veți implora îndurare pentru viața voastră. Altfel, nu veți înceta să vă gândiți a lua viața celor nenăscuți.

Crima nu va mai fi tolerată de Mine. Veți fi opriți, și chiar curând. Rugați-vă pentru sufletele acestor ființe neajutorate și cereți mântuire. Nu acceptați legi care sunt promulgate de guvernele conduse de păgâni, care nu au respect pentru viață.

Pedeapsa Mea asupra țărilor vinovate de legalizarea avortului, va șterge națiuni. Țările voastre vor fi divizate în bucățele și vor cădea în ocean. Clinicile voastre abjecte și spitalele unde faceți aceste fapte, vor fi închise și voi cei vinovați veți fi aruncați în focurile iadului pentru crimele voastre odioase.

Am venit să vă dau acum acest avertisment. Nu tolerați niciodată avortul. Luați poziție în țările voastre și luptați pentru a preveni acest genocid global. Dacă guvernele voastre își vor continua actele teribile împotriva creaturilor Mele, veți primi o mustrare puternică.

Fiți atenți acum, acesta este unul dintre cele mai urgente avertismente date de Mine neamului omenesc. Luați viața nenăscutului Meu și Eu o voi lua pe a voastră. Rugați-vă cu sârg pentru credința tuturor copiilor Mei, care continuă să ignore învățăturile date încă de la începutul timpurilor.

Dumnezeu Tatăl