Miercuri, 31 august 2011 la ora 21:00

Fiica Mea iubită, iubirea pe care o simt pentru tine și discipolii Mei Mă învăluie și-Mi aduce o mare bucurie. O, cât vă iubesc pe toți. Dăruirea voastră, smerenia, încrederea și iubirea voastră curată față Mine, devin mai puternice în fiecare zi. Nu simțiți asta? Este darul Meu pentru fiecare dintre voi, sufletele Mele curate, care ați fost culese din viața de fiecare zi, ca să Mă urmați pe Mine pe calea spre Paradis.

Copiii Mei care au fost treziți de Duhul Sfânt, atunci când s-a revărsat peste lume în luna mai, or simți acum o evlavie necunoscută până acum pentru mulți dintre ei. Acum Eu Îmi adun repede armata și aceasta va ajunge curând la peste 20 de milioane. Cu cât este mai mare armata cu atât mai puternic va fi Duhul Sfânt în a-i aduna împreună, ca să-l învingă pe înșelător. Călăuzirea Mea Divină va pătrunde în sufletele voastre, chiar dacă veți fi sau nu conștienți de acest fapt. Este ca și cum ați avea un comutator interior. Când iubirea Mea vă cheamă, veți răspunde într-un mod firesc pentru a-i converti pe alții. Aceasta este puterea Duhului Sfânt și acum este resimțită în fiecare colț al lumii.

Toate religiile, toate credințele, toate rasele și toate națiunile vor răspunde acum Luminii Adevărului. Cu toții sunt atât de prețioși pentru Tatăl Meu. El acum încearcă să ajungă la fiecare bărbat, femeie sau copil, ca ei să-i audă chemarea. Satana va fi incapabil să reziste rugăciunilor înălțate de discipolii Mei. Strânsoarea lui va slăbi în curând. Rugăciunea și credința celor ce Mă urmează îl fac să fie furios. Fiindcă e neputincios în încercările lui de a semăna îndoială în mințile credincioșilor Mei, își va îndrepta atenția către păcătoșii mai slabi. Acești copii sunt deja atât de confuzi și de zdrobiți din cauza păcatelor de moarte, încât vor fi atrași de el. Din cauza întunecimii din sufletul lor, vor fi incapabili să se apere. Rugați-vă mult ca sufletele lor să poată fi salvate.

Aceasta este perioada în care Biserica Mea, chiar dacă se confruntă cu obstacole extraordinare cauzate de păcat, va fi acum reclădită de către adepții Mei de pe pământ. Pentru aceasta va fi nevoie de timp, dar când se va întâmpla, Biserica Mea se va întoarce la gloria ei de odinioară și puterea ei va fi reînnoită.

Ea, împreună cu poporul Meu ales, se va contopi în Împărăția de slavă a Tatălui Meu. Splendoarea acestui eveniment, când lumea va scăpa de satana și de toate lucrurile rele, trebuie să fie întâmpinată cu bucurie, copiii Mei. Aceasta va fi noua eră a păcii, pe care trebuie s-o așteptați cu nerăbdare pe pământ.

Timpul pe care-l aveți în față poate fi dificil pentru voi, copii. Concentrați-vă asupra Mea și veți supraviețui.

După aceea va urma pacea pe care o așteptați.

Mântuitorul vostru iubit,  Isus Cristos