Marți, 09 noiembrie 2010 la ora 15:00

Iată, s-a apropiat timpul pentru ca tu să spui lumii că Dreptatea îi va lovi pe toți cei care Mă resping. Mila Mea nu cunoaște limite pentru cei care urmează Adevărul suferințelor Mele pe Cruce.

Bucurați-vă, discipolii Mei care respingeți ispitele cu care vă confruntați zilnic. Alții, care întorc spatele Învățăturilor Mele, sunt orbi la ceea ce Am promis Eu atunci când Am murit pe Cruce pentru păcatele lor.

Simt o durere adâncă și mă simt neconsolat din cauza abandonării pe care o sufăr din partea iubiților Mei păcătoși pentru care Am renunțat la viața Mea pământească.

În aceste timpuri, pământul este acoperit de întuneric. Ei, discipolii Mei, suferă împreună cu Mine când privesc la această lume păcătoasă care a întors spatele nu doar Tatălui Ceresc, ci și Mie, care Am îndurat un mare sacrificiu pentru a-i salva pe ei de la osânda veșnică.

Sunt tulburat și plâng cu lacrimi amare de dezamăgire și tristețe, pentru modul în care Sunt respins și a doua oară. Îi rog pe discipolii Mei să se adune laolaltă în această perioada de suferință în lume. Trebuie să lase deoparte indiferența, să se roage și să se unească cu Mine pentru a-i putea ajuta pe cei ale căror suflete au fost furate de cel rău.

Încă mai este timp ca păcătoșii să se căiască. Nu există un drum simplu. Pocăința trebuie să pornească din inimă. Credincioșilor, nu vă temeți să vă înălțați vocile la unison pentru a declara Iubirea pe care Eu o am pentru lumea întreagă.

Creștini, musulmani, hinduși, evrei sau de acele religii create de mintea omeneasca supusă greșelii – Eu Vă rog încă o dată pe toți: deschideți-vă ochii la Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, Cel care vă trimite Cuvântul Său prin profeți. Adevărul este scris și documentat în Cuvântul Sfânt al Scripturilor și nimeni nu poate să-l corecteze, să-l schimbe sau să-l răstălmăcească pentru a se potrivi interpretărilor sale proprii.

Nu există decât un singur Dumnezeu. Puneți armele jos, deschideți-vă ochii și urmați-Mă spre Viața Veșnică.

Eu vă iubesc atât de mult încât Mi-am dat viața pentru voi. Ați uitat? Prin Milostivirea Mea Dumnezeiască vă implor încă o dată să vă întoarceți la Mine. Prin Milostivirea Mea, Eu Mă întorc pe pământ ca să încerc să vă ajut să priviți în inimile voastre în căutarea Adevărului. Nu-i permiteți înșelătorului să vă distrugă. Căutați Adevărul. Iubirea – iubirea adevărată – este calea către Împărăția Tatălui Meu.

Vă rog, amintiți-vă de Milostivirea Mea Divină. Vă iubesc pe toți și pe fiecare în parte. Rugați-vă pentru iertare, acum. Dați-Mi mâna și permiteți-Mi să vă conduc în Împărăția Tatălui Meu. Eu Mă voi întoarce pe Pământ, precum a fost profețit. Timpul întoarcerii Mele se apropie atât de repede încât pe mulți îi va surprinde nepregătiți. Foarte mulți vor fi așa de șocați și de luați pe nepregătite încât nu vor crede că se întâmplă cu adevărat. Profeții Mei nu mai au mult timp la dispoziție spre a pregăti omenirea pentru acest mare eveniment.

Credincioșii Mei, vă chem pe toți să luați în seamă Avertismentul Meu! Răspândiți Adevărul! Avertizați oamenii să se roage pentru Milostivirea Mea. Eu fac totul ca să salvez fiecare suflet căruia îi va părea rău de păcatele sale, chiar și în ultimă clipă a vieții sale.

Eu nu pot și nu Mă voi amesteca în libera lor voință. Vă implor să ascultați și să țineți cont de cuvintele Mele. Eu vă iubesc pe toți. Vă cer să vă rugați pentru convertire, înainte de Timpurile din urmă, care aproape că au sosit. Nu vreau să-i sperii pe cei care Mă urmează, însă acum vă implor pe toți să salvați suflete. Trebuie să reamintiți tuturor cât este de urgent să se detașeze de lucrurile lumești. În schimb, să caute smerenia simplă, lipsită de egoism și de idolatrie.

Oamenii simpli trebuie să dirijeze răspândirea Adevărul despre a Doua Venire a Mea.

Din cauza rapidei răspândiri a întunericului spiritual promovat prin ateism și prin răspândirea venerației satanei în lumea tristă și nerecunoscătoare de azi, sufletele simple, adevărații credincioși, trebuie să ia asupra lor această sarcină.

Rugați-vă pentru salvarea omenirii, acum, căci lumea se îndreaptă spre Marea Strâmtorare, așa cum a fost profețit în Sfânta Scriptură. Va depinde de liberul arbitru al oamenilor dacă sunt gata sau nu să caute iertarea păcatelor lor. Niciodată să nu se teamă. Iubirea Mea este infinit de Milostivă.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos