Marți, 09 noiembrie 2010 la ora 15:00

Iată, s-a apropiat timpul pentru ca tu să spui lumii că dreptatea Mea îi va lovi pe toți cei care Mă resping. Mila Mea pentru cei care urmează Adevărul suferințelor Mele de pe Cruce nu cunoaște limite.

Bucurați-vă, cei care puteți să țineți piept ispitelor zilnice. Ceilalți, care întorc spatele învățăturilor Mele, sunt orbi la ceea ce Am promis Eu atunci când Am murit pe cruce pentru păcatele lor.

Simt o durere adâncă și mă simt neconsolat din cauza faptului că păcătoșii, pe care îi iubesc și pentru păcatele cărora Mi-am dat viața pe cruce, m-au abandonat.

În aceste timpuri, pământul este acoperit de întuneric. Cei care Mă urmează suferă împreună cu Mine când privesc la această lume păcătoasă care a întors spatele nu doar Tatălui Ceresc, ci și Mie, care Am îndurat un mare sacrificiu pentru a-i salva de la osânda veșnică.

Sunt tulburat și plâng cu lacrimi amare de dezamăgire și tristețe, când văd cum Sunt respins și a doua oară. Îi rog pe discipolii Mei să se adune laolaltă în această perioada de suferință în lume. Trebuie să lase deoparte indiferența, să se roage și să se unească cu Mine pentru a-i putea ajuta pe cei al căror suflet este acaparat de cel rău.

Păcătoșii mai au încă timp de ispășire. Nu există un drum simplu. Pocăința trebuie să pornească din inimă. Credincioșilor, nu vă temeți să vă înalțați vocile la unison pentru a propovădui iubirea Mea pentru lumea întreagă.

Creștini, musulmani, hinduși, evrei și de oricare religie ați fi - Vă rog încă o dată pe toți: deschideți-vă ochii la adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, Cel care vă trimite Cuvântul Sau prin profeți. Adevărul este scris și documentat în cuvintele Sfintei Scripturi și nimeni nu poate să-l corecteze, să-l schimbe sau să-l răstălmăcească conform interpretărilor sale proprii. Nu există decât un singur Dumnezeu. Lăsați lupta la o parte, deschideți-vă ochii și urmați-Mă în Viața Veșnică.

Eu vă iubesc atât de mult încât Mi-am dat viața pentru voi. Ați uitat? Prin Milostivirea Mea Dumnezeiască vă implor încă o dată să vă întoarceți la Mine. Prin Milostivirea Mea, Eu Mă întorc pe pământ ca să încerc să vă ajut să priviți în inimile voastre în căutarea adevărului. Nu-i permiteți înșelătorului să vă distrugă. Căutați adevărul. Iubirea - doar iubirea adevărată - este calea către Împărăția Tatălui Meu.

Vă rog, amintiți-vă de Milostivirea Mea Divină. Vă iubesc pe toți și pe fiecare în parte. Rugați-vă pentru iertare. Dați-Mi mâna și permiteți-Mi să vă conduc în Împărăția Tatălui Meu. Mă voi întoarce pe Pământ, precum a fost profețit. Timpul întoarcerii Mele se apropie atât de repede încât pe mulți îi va surprinde nepregătiți. Foarte mulți vor fi așa de șocați și de luați pe nepregătite încât nu vor crede că se întâmplă cu adevărat. Profeții Mei nu mai au mult timp la dispoziție spre a pregăti omenirea pentru acest mare eveniment.

Credincioșii Mei, vă chem pe toți să luați în seamă Avertismentul Meu! Răspândiți adevărul! Avertizați omenirea, ca să se roage pentru Milostivirea Mea. Eu fac totul ca să salvez fiecare suflet căruia îi va părea rău de păcatele sale, chiar și în ultimă clipă a vieții sale.

Eu nu pot și nu voi dirija voința voastră. Vă atenționez: țineți cont de cuvintele Mele. Eu vă iubesc pe toți. Vă cer să vă rugați pentru convertire, înainte de Timpurile din urmă, care aproape că au sosit. Nu vreau să-i sperii pe cei care Mă urmează, însă vă rog insistent pe toți să salvați suflete. Trebuie să reamintiți tuturor cât este de important să se detașeze de lucrurile lumești. În locul lor să căutați smerenia simplă, lipsită de egoism și idolatrie.

Oamenii simpli vor trebuie să dirijeze răspândirea Adevărul despre a Doua Venire a Mea.

Din cauza rapidei răspândiri a întunericului spiritual promovat prin ateism și prin cultul satanei în lumea tristă și nerecunoscătoare de azi, sufletele simple, adevărații credincioși, vor trebui să ia asupra lor această sarcină.

Rugați-vă pentru salvarea omenirii, acum, căci lumea se îndreaptă spre Marea Strâmtorare, așa cum a fost profețit în Sfânta Scriptură. Va depinde de liberul arbitru al oamenilor dacă sunt gata sau nu să caute iertarea păcatelor lor. Niciodată să nu se teamă. Iubirea Mea este infinit de Milostivă.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos