Luni, 26 septembrie 2011 la ora 23:45

Multiubita Mea fiică, azi noapte ți-am permis pentru prima dată să arunci o privire în istoria Răstignirii Mele, fapt care te-a surprins. Totuși ceea ce ți-am revelat este de o importanță enormă.

Mulți credincioși căldicei cred că atunci când am fost răstignit, cumva, pentru că sunt Fiul lui Dumnezeu, nu am suferit durerea fizică pe care ar îndura-o un om. Ei mai cred că, datorită statutului Meu Divin, Eu nu am fost și nici nu puteam să fiu plin de teamă, din cauza tăriei primite de la Tatăl Meu.

Adevărul este cu totul altul. Eu M-am simțit foarte singur și speriat. Pentru Mine, timpul petrecut în Grădină (notă: Getsimani) a fost groaznic, din pricina naturii Mele umane. Nu uitați că Eu am venit în trup. Am avut aceleași sentimente de durere și tristețe ca oricare alt om. Mulți nu înțeleg asta.

M-am simțit abandonat de către Tatăl Meu Veșnic, iar apostolii Mei M-au considerat într-un fel, ca pe un dat, deoarece n-au făcut nimic ca să Mă consoleze în acele ore îngrozitoare.

Când am stat față-n față cu călăii Mei, am tremurat de spaimă și abia am putut să răspund la învinuirile lor. M-am simțit ca oricare alt om ce se află în fața unei execuții violente. Demnitatea Mi-a rămas intactă datorită Jertfei pe care știam că trebuie să o fac pentru omenire. Știu că pare un paradox, dar totodată am simțit dragoste și bucurie în Inima Mea în timpul Pătimirilor, pentru că Știam că moartea Mea vă va salva, copii, pentru eternitate. Dar acum Aș vrea să vă puneți întrebarea: Câți dintre voi pot fi salvați prin Moartea Mea pe Cruce? Cine vrea să fie salvat și cine înțelege cu adevărat semnificația acestui sacrificiu?

Datorită morții Mele, ei pot intra acum în Rai. Oare știu ei că asta se întâmplă doar din propria alegere și prin liberul arbitru care le-a fost acordat? Credința în Dumnezeu Tatăl trebuie să fie prioritatea voastră. Veniți întâi la Mine și Eu vă voi conduce la El. Stăruiți în Învățăturile Mele date prin Sfânta Scriptură. Iubiți-l pe aproapele vostru. Păstrați-vă credința simplă. Păstrați o viziune echilibrată despre credința voastră. Iubiți-Mă. Rugați-Mă. Adorați-Mă. Permiteți-Mi să vă iubesc cu Inima Mea blândă, ca Prezența Mea divină să poată inunda prețioasele voastre suflete mici. Eu sunt al vostru. Voi sunteți ai Mei, copii. Este atât de simplu.

Cu cât vă rugați mai mult, cu atât veți ajunge mai aproape de Mine și cu atât mai strâns se va împleti inima voastră cu a Mea.

Isus al vostru, Mântuitorul omenirii