Joi, 29 septembrie 2011 la ora 20:15

Eu sunt Alfa și Omega, Eu sunt Dumnezeu Tatăl

Multiubita Mea fiică, se apropie pentru omenire timpul în care va fi martora Milostivirii ce urmează să fie arătată lumii de Preaiubitul Meu Fiu, Isus Cristos.

Multe forțe ale răului abundă prin acele suflete fidele înșelătorului, satanei. Și ei se pregătesc de Marele Avertisment și cred în mod arogant că puterea pe care le-a promis-o satana îi va duce într-un nou paradis lumesc făcut de ei. Aceasta este minciuna cea mai mare a lui satana, căruia ei i-au cedat. Întunecimea sufletului lor înseamnă că inima lor nu va arăta îndurare față de cei care cred în Mine, Dumnezeu, Creatorul lumii. Totuși, puterea exercitată de ei e mai slabă acum.

Zilele satanei pe acest pământ sunt aproape de sfârșit. Dar el, satana, nu se va opri până nu va prinde în plasa lui milioanele de suflete înșelate și deziluzionate. Roagă-te pentru ele, fiica Mea, pentru că nu-și găsesc rostul. Sunt tulburate și în panica lor vor încerca orice pentru a-i putea controla pe copiii Mei, prin intermediul bunurilor materiale.

Ascultați acum Cuvântul Meu. Omenirea nu are putere. Singura putere este dată de rugăciune, aceasta va fi arma împotriva oamenilor haini.

Ei, care trăiesc în păcat de moarte, M-au insultat pe Mine și Creația Mea prețioasă și pentru asta vor suferi. Atât de multe evenimente se vor desfășura acum în fața ochilor unei lumi necredincioase. Atât de mulți copii ai Mei vor fi tulburați și șocați atunci când vor simți suferințele Purgatoriului și ale Iadului.

Toți păcătoșii, în timpul și după Avertisment, vor experimenta ce s-ar întâmpla dacă și-ar pierde viața. Cei în păcat vor suferi aceeași purificare arzătoare ca sufletele din Purgator care așteaptă intrarea în Împărăția Mea Glorioasă. Cei în păcat de moarte vor experimenta deznădejdea profundă și întunecimea flăcărilor iadului. Suferința lor nu va dura mult și apoi ei vor vedea lumea pe care au văzut-o și înainte de Avertisment, din nou.

Dar această lume va fi foarte diferită de cea de dinainte. Căci în sfârșit ochii vor fi deschiși spre Adevărul Raiului, Iadului și Purgatorului. Apoi, ei vor trebui să aleagă calea pe care vor dori s-o urmeze. Tu, fiica Mea, ai crede că ei ar alege calea spre Iubirea și Milostivirea Mea Divină, însă nu va fi așa pentru foarte mulți păcătoși împietriți. Ei vor fi atât de contaminați de promisiunile false și goale ale înșelătorului, încât se vor duce înapoi spre a urma direcția lui. Ei vor lupta, se vor zbate, și prin influența demonilor dezlănțuiți de satana, eliberați din străfundurile iadului, vor permite ca sufletele lor să fie atrase în planul său malefic de dominare mondială.

Aceasta este un apel urgent care vă îndeamnă pe toți să căutați din toată inima mântuirea vieții voastre aflate în derivă. Mai aveți timp să faceți asta, dar faceți-o repede.

Pregătiți-vă să cereți îndurare. Eu Îi iubesc pe toți copiii Mei.

Marele eveniment este spre binele tuturor Copiilor Mei. În locul fricii, permiteți ca Iubirea Mea să vă învăluie pentru a vă întări. În acest fel veți rezista suferinței care urmează.

Al vostru iubitor Părinte Veșnic, Dumnezeu Cel Preaînalt