Marți, 11 octombrie 2011 la ora 15:30

Multiubita Mea fiică, doresc să mă adresez poporului american. Mesajul Meu pentru ei este următorul. Voi, copiii Mei dragi, suferiți mult în aceste timpuri. Sunteți supuși unei purificări necesare pentru curățirea sufletelor voastre.

Păcatele cele mai mari cu care Mă chinuie America, sunt avortul și desfrânarea. Mulți dintre copiii Mei au fost pervertiți de înșelătorul care conduce sistemul vostru monetar și cel politic, din spatele ușilor închise. Atât de mulți dintre ei nu sunt conștienți de aceste lucruri. Vă chem acum să vă rugați pentru a scăpa de planurile viclene cu care acesta vrea să vă distrugă țara.

Rugăciunea, copiii Mei, va ajuta să se diminueze pedeapsa pe care Tatăl Meu o va trimite asupra lumii, pentru păcatul avortului.

Rugați-vă, rugați-vă și uniți-vă, ca să-L preamăriți pe Tatăl Meu.

Prin unirea tuturor religiilor care Îl cinstesc pe Tatăl, Dumnezeu, Creatorul lumii, puteți să vă ajutați țara.

Trebuie să vă rugați pentru iertare și să aveți încredere că rugăciunile voastre vor primi răspuns, la momentul hotărât de Tatăl Meu.

Îmbrățișați-vă frații și surorile de toate confesiunile care cred în Dumnezeu Tatăl și rugați-vă toți în unire pentru iertarea păcatelor țării voastre. Copiii Mei, țara voastră este atât de întinsă și de aceea este foarte important să pot salva cât mai multe suflete. Acest lucru pot să-l fac doar prin convertirea care se va produce în timpul Marelui Avertisment și prin rugăciunile și credința voastră.

Întoarceți-vă cu toții la Mine. Nu faceți discriminare față de religiile celorlalți, credeți doar în Dumnezeu Tatăl și El va răspunde rugăciunilor voastre.

Voi, dragii Mei copii, sunteți atât de rătăciți. Vi s-au prezentat atâtea lucruri confuze și adevăruri false despre existenta lui Dumnezeu Tatăl. Folosiți religia ca pe o fațadă, ca să vă puteți descărca veninul asupra celor care sunt mai nefericiți decât voi. A sosit timpul să acceptați Adevărul, că doar prin iubirea voastră față de aproapele vă veți putea întoarce în brațele Creatorului vostru, Dumnezeu Tatăl.

Vă iubesc cu o compasiune sfâșietoare care îmi străbate ființa. Mă străduiesc să vă salvez și să vă conduc în era nouă și minunată de pace care vă așteaptă pe acest pământ. Pentru a intra în acest nou Paradis, sufletele voastre trebuie să fie libere de păcat.

Rugați-vă pentru harul de a cere iertarea păcatelor voastre și a păcatelor săvârșite de conducătorii voștri.

Vă las în pace și iubire.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos