Duminică, 16 octombrie 2011 la ora 21:30

Fiica Mea dragă și iubită, de ce se întâmplă oare că atunci când Cuvântul Meu este interpretat, atât de multor copii ai Mei li se pare jignitor? Deși copiii Mei trebuie întotdeauna să discearnă mesajele pe care le răspândesc cei ce susțin că vin în numele Meu, totuși, ei trebuie să-și țină deschise, mintea și inima.

O, cât de mult mi-aș dori ca în special cei care Mă urmează să-și deschidă ochii și să mă primească în inima lor. Sunt Eu, Isus, cel care vă chem să-Mi auziți glasul și prin rugăciune să veniți la Mine.

Timpul vostru pe pământ a ajuns într-un punct crucial. Peste puțină vreme voi vesti Noua Eră a Păcii și pentru aceasta trebuie ca voi să vă pregătiți sufletele acum.

Nu permiteți aroganței să vă ascundă Adevărul. Nu știți că Eu nu v-aș înșela niciodată? Ascultați instrucțiunile Mele pentru ca să împiedicați satana să vă întunece judecata. Nu-i permiteți să vă țină departe, pentru că atunci când veți auzi Cuvântul Meu Preasfânt, veți ști că sunt Eu, Isus Cristos, Cel care vă cheamă.

Copiii Mei, dacă ați ști câtă stricăciune a fost revărsată asupra sufletelor Mele dragi din întreaga lume, ați fi îngroziți. Această întunecime îi acoperă chiar și pe discipolii Mei dragi din când în când. Durerea pe care mi-o provoacă în mod special îndoiala acelor suflete care se roagă regulat și arată o adevărata devoțiune față de Mine, Îmi provoacă lacrimi de mare tristețe.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru ca să vă conducă Duhul Sfânt. Dacă vă veți deschide inima împietrită și dacă veți cere harul discernământului, Eu voi răspunde cererii voastre.

Cât de triști veți fi când vi se va arăta Adevărul în timpul Marelui Avertisment! Acum vă cer rugăciunile, ca să pot salva alte suflete. Chiar dacă veți pune la îndoială Cuvântul Meu dăruit vouă prin aceste mesaje, tot veți găsi în inimile voastre dorința să vă rugați pentru sufletele pierdute.

Vă iubesc și aștept răspunsul vostru la rugămintea Mea de a vă ruga.

Isus al vostru