Luni, 17 octombrie 2011 la ora 21:30

Multiubita Mea fiică, timpurile se schimbă în jurul tău. În lume este tulburare din cauza spiritului întunericului. Puteți vedea în jurul vostru dovezile a ceea ce răul păcatului provoacă omenirii. În mijlocul acestui întuneric va străluci prezența Mea Dumnezeiască, atunci când Voi veni să salvez omenirea, încă o dată.

Voi, copiii Mei dragi, care cunoașteți Adevărul, trebuie să le spuneți celorlalți cât sunt de norocoși că vor primi acest minunat dar divin. Iubirea Mea va lovi pământul cu atâta putere încât veți cădea cuprinși de umilință și veți plânge în genunchi de tristețe, pentru răul pe care L-ați făcut ofensându-L pe Tatăl Meu Veșnic.

Acest mare Act de Milostivire vă este dăruit prin bunăvoința lui Dumnezeu cel Preaînalt. Bucurați-vă pentru că acum este lumină în lume și ea va atrage sufletele în brațele lui Dumnezeu Tatăl.

Eu vin din nou ca să vă dăruiesc viața de care aveți nevoie, pentru a putea încă o dată să vă ridicați ochii cu dragoste și să aduceți laudă slavei lui Dumnezeu Tatăl, să-I mulțumiți Lui, pentru dreptatea pe care o arată copiilor Săi dragi, dar rătăciți.

Eu, Isus Cristos, pregătesc acum posibilitatea de a fi martorii Adevărului Milostivirii Mele, pe care o vor vedea toate sufletele de pretutindeni, chiar și cei mai împietriți păcătoși și necredincioșii.

Dovada Existenței Mele și a lui Dumnezeu Tatăl va fi dezvăluită în plinătatea măreției sale cerești fiecărui bărbat, femeie și copil.

Prezența Mea va fi dezvăluită în așa fel încât nu va putea nimeni s-o nege sau s-o ignore. Căci cerul se va deschide, stelele se vor ciocni, pentru ca întoarcerea Mea pentru salvarea voastră să fie simțită în toate colțurile lumii.

O, cât se vor bucura copiii Mei când vor fi martorii prezenței Mele dumnezeiești. Chiar și cei aflați în întuneric vor simți atingerea iubirii Mele care va înflăcăra iarăși sufletele lor reci.

Pregătiți-vă. Așteptați întoarcerea Mea glorioasă. Rugați-vă pentru cei cu frică în suflet, să nu se teamă de Mine. Așteptați acest mare Eveniment cu iubire și cu umilința inimii.

Vă iubesc, copiii Mei. Acest mare act al Milostivirii Mele vă va dovedi acest lucru.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos, Regele Omenirii