Miercuri, 19 octombrie 2011 la ora 14:00

Fiica Mea, pregătește lumea pentru venirea Fiul Meu Preaiubit, Isus Cristos, deoarece El vine acum, încă o dată, așa cum a fost prezis, pentru a salva neamul omenesc.

Sosirea Fiului Meu va fi anunțată de trompetele Cerului și de corurile îngerilor care vor cânta laudă pentru a anunța acest mare eveniment.

Marele Meu dar pentru omenire, vi se va arăta în curând prin Fiul Meu multiubit, pe care îl voi trimite să vă salveze înainte de Judecata de Apoi.

Pregătiți-vă sufletele, pentru că atunci când păcatele vă vor fi descoperite, vă poruncesc să cădeți cu umilință la picioarele Fiului Meu și să implorați mila Lui. Trebuie să Îi cereți să vă ierte și să acceptați pedeapsa necesară pentru a vă curăți sufletele.

Milostivirea Lui este atât de mare încât nu există nici un păcat, indiferent de cât de grav ar fi, să nu poată fi iertat, dacă arătați o adevărată pocăință. Fiecare dintre voi trebuie să se smerească pentru ca să fiți vrednici să intrați în Nouă Eră Glorioasă de Pace pe pământ, care este foarte aproape. Numai acele suflete care se căiesc sincer de păcatele lor și arată credință adevărată Fiului Meu Preaiubit, vor putea să intre prin aceste porți, deoarece trebuie să fiți fără de păcat, pentru a intra în Noul Paradis minunat de pe Pământ.

Multiubiții Mei copii, am pregătit acest Paradis cu mare dragoste pentru fiecare dintre voi. Aceasta este moștenirea pe care o așteptați. Acesta este felul în care Pământul a fost oferit în dar, la început, lui Adam și Evei.

Oricine respinge acest Paradis Pământesc, în care nu va exista nici o formă a răului, întoarce spatele mântuirii.

Aceasta este ultima voastră șansă de a vă salva sufletele din strânsoarea satanei și a influenței malefice pe care o are în viețile voastre.

Îmbrățișați acest minunat dar al milostivirii. Prin acest dar vi se oferă șansa mântuirii adevărate și un Paradis glorios, pe care nu vi-l puteți imagina.

Sărmanilor păcătoși care resping darul iertării oferit de Fiul Meu, vi se va mai acorda timp pentru a reveni la credința voastră. Totuși, nu vi se va da prea mult timp, pentru că răbdarea Mea e pe sfârșite.

Așteptați acum întoarcerea Fiului Meu, pentru a vă salva încă o dată de la păcat și pentru a vă conduce la mântuirea veșnică.

Dumnezeu Tatăl