Sâmbătă, 22 octombrie 2011 la ora 20:30

Iubita Mea fiică, scrie următoarele. Acum tu treci printr-o intensă suferință pentru a salva sufletele aflate în întuneric, cele care M-au respins pe Mine și pe Tatăl Meu.

Aceste suflete sunt atât de împietrite și de închise, încât numai prin rugăciunile celorlalți și prin suferința sufletelor ispășitoare, vor putea fi salvate. Pentru că ele vor refuza să caute mântuirea. Încăpățânarea lor îi va împiedica să simtă suficientă remușcare, pentru a-și mărturisi păcatele și a implora iertarea.

Avertismentul este o formă de confesiune globală. În acel moment, fiecare suflet va trebui să ceară iertare pentru păcatele sale, altfel va fi respins. Atât de multe suflete aflate în întuneric vor refuza mâna Milostivirii Mele. Ele Îmi vor întoarce spatele. Tu, fiica Mea, cu toți discipolii Mei credincioși, puteți salva sufletele lor de osânda veșnică.

N-am să-i forțez niciodată pe copiii Mei să sufere în numele Meu. Dar prin cei care Îmi oferă, ca un dar, ajutorul prin suferința lor, Eu pot converti o mare parte a omenirii.

Suferința provine din atacurile satanei, atunci când chinuie sufletele apropiate Mie și pe ale acelora pe care i-am numit să conducă misiunea sacră de convertire a sufletelor. Să știți că atunci când aceste atacuri vin, sunteți în uniune cu Mine. Astfel veți ajunge să Mă cunoașteți cel mai bine. Veți ști ceea ce simt Eu, bucuria, tristețea, durerea și groaza Mea, atunci când pierd un suflet în favoarea satanei.

Nu vă faceți griji! Deja milioane de suflete au fost salvate datorită acestor mesaje.

Rugăciunile armatei Mele devotate îmblânzesc deja dezastre la nivel planetar și întârzie plecarea Sfântului Meu Vicar de la Vatican. Prin ascultarea voastră de a vă ruga Rozariul Milostivirii Divine, sunt salvate suflete chiar și acum.

Fiica Mea, fă în așa fel încât toți copiii Mei să înțeleagă că Mă adresez tuturor religiilor și confesiunilor, prin intermediul acestor mesaje. Nu exclud pe nimeni. Pentru că ei, cu toții sunt copiii lui Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu și acesta este Tatăl Meu Veșnic, Dumnezeu cel Preaînalt.

Uniți-vă cu Mine, copiii Mei, să lucrăm ca unul pentru a salva repede sufletele Mele de pretutindeni. Numai prin rugăciune Mă puteți ajuta să salvez lumea.

Al vostru Isus, Mântuitorul întregii omeniri