Luni, 31 octombrie 2011 la ora 03:30

Multiubita Mea fiică, Cuvântul Meu Sfânt, care este dăruit acum unei lumi care a uitat de existența Mea, va aprinde sufletele curând, după ce Avertismentul va avea loc.

În cele din urmă omenirea va auzi Cuvântul Meu și asta Mă va ajuta să o conduc spre Noua Eră de Pace pe pământ. Apelez la toți Copiii Mei de pretutindeni, să lase deoparte îndărătnicia lor și să audă cuvântul Mântuitorului lor.

Chiar dacă Eu n-o să dezvălui niciodată data Venirii Mele a doua oară, totuși pot să vă spun că acum voi veni în spirit. Acum vin să vă salvez încă o dată în timpul Avertismentului, pentru ca oamenii să se convertească. Vă rog lăsați-Mă să vă conduc și faceți ca misiunea Mea preasfântă să se răspândească în întreaga lume, ca să aducă mângâiere copiilor Mei. Nu Mă respingeți. Nu respingeți Mâna Mea Milostivă. Nu lăsați ca mândria să vă stea în cale.

Treziți-vă și acceptați că Eu vă vorbesc acum, ca să vă pot duce în brațele Mele Milostive. În cele din urmă sufletele voastre vor fi luminate de harurile Mele dumnezeiești, care se vor revărsa peste toți.

Toate îndoielile vor dispărea. Puterea diavolului va slăbi repede, deși nu vă va elibera din strânsoarea lui până la sfârșit.

În timp ce vă gândiți la rugămințile Mele, puneți-vă următoarele întrebări: dacă voi credeți în Mine, de ce Mă respingeți? De ce arătați supărare și ură față de cei care vin în numele Meu? De ce vă slăviți pe voi în Biserica Mea în detrimentul copiilor Mei? Să nu uitați că voi toți sunteți egali în ochii Mei.

Acum veniți la Mine cu inima smerită! Până când nu veți face aceasta, nu puteți avea parte de Milostivirea Mea și nu veți putea primi harurile pe care doresc să vi le ofer.

Vocea Mea îi cheamă acum pe toți necredincioșii să recunoască existența Tatălui Meu Veșnic.

După Avertisment, lăsați-Mă să vă îndrum pe cărarea către viața veșnică. Inima Mea suferă când văd sufletele pierdute. Dar trebuie să știți aceasta: cel mai mult Mă rănește necredința acelora care spun că Mă cunosc.

Iubitul vostru Mântuitor Isus