Luni, 14 noiembrie 2011 la ora 20:15

Multiubita Mea fiică, de ce oamenii complică Învățăturile Mele? Atât de mulți dintre copiii Mei înțeleg greșit și subestimează Marea Mea Milostivire. În ciuda faptului că le-am promis de atâtea ori iertarea pentru păcatele lor, ei tot se tem că Eu nu pot să le iert toate păcatele, indiferent cât de grave sunt acestea.

Răul din lume este cauzat de ura Satanei față de omenire. Acele sărmane suflete păcătoase și rătăcite, care urmează calea Înșelătorului, sunt copiii Mei iubiți. Eu îi iubesc pe fiecare dintre ei și voi continua să-i iubesc în ciuda întunericului din sufletul lor. Dragostea Mea este veșnică și nu moare niciodată, când este vorba de suflete, de toate sufletele. Eu sunt gata să vă iert pe deplin și să vă îmbrățișez pe toți. Eu sunt pregătit să fac totul pentru a aduce toți păcătoșii înapoi la turma Mea, indiferent cât de mult M-au jignit.

Satana va fi oprit să fure aceste suflete. Dar asta se va întâmpla doar atunci când păcătoșii vor arunca platoșa mândriei, astfel ca să se poată întoarce la Mine și să devină din nou parte a iubitei Mele familii. Nu Mă înțelegeți greșit. Eu doar pot să aduc sufletele mai aproape de Mine. Nu le pot obliga să Mă iubească. Eu nu pot să le forțez să vrea să intre în Împărăția Paradisului Meu. Ele vor trebui, mai întâi, să accepte Mâna reconcilierii Mele prin voință liberă.

După cum ți-am mai spus, fiica Mea, iar și iar, Eu sunt în primul rând Dumnezeul Milostivirii. Dreptatea Mea se va materializa numai atunci când s-au epuizat toate posibilitățile de a salva fiecare suflet de pe Pământ.

Fiica Mea, această lucrare nu a fost niciodată ușoară pentru tine. Pentru că ți-am dat această misiune divină de o asemenea proporție, e nevoie și de o putere extraordinară din partea ta. Ai fost creată să fii puternică. Ai fost pregătită pentru această misiune, de când ai venit în lume. Toate răspunsurile tale la îndemnurile Mele sfinte au fost potrivit planului Meu Dumnezeiesc pentru omenire. Deoarece tu ești în Uniune cu Mine (ai uitat acest lucru?) vei suferi aceeași respingere pe care am îndurat-o Eu, în timpul petrecut pe Pământ. Aceeași respingere din partea celor care se laudă cu cunoștințele lor intelectuale, despre Învățăturile Mele, ca să respingă mesajele Mele, se manifestă și în lumea de azi. Aceste suflete pline de mândrie și de autoproclamată cunoaștere a Sfintei Scripturi, nu reușesc să înțeleagă acest lucru.

Învățăturile Mele sunt foarte simple. Exprimat în orice limbă aleasă, sau povestit cum doriți, Adevărul rămâne același ca întotdeauna: Iubiți-vă unul pe altul așa cum vă iubesc Eu. Numai când vă veți respecta unul pe altul și vă veți iubi între voi, veți putea propovădui cu adevărat Cuvântul Meu.

Fiica Mea, există atât de multă confuzie. Atât de multă teroare și îngrijorări sunt insuflate copiilor Mei, legat de viitorul lor. Dacă sufletele s-ar liniști și s-ar ruga pentru îndurare, atunci rugăciunile lor ar fi ascultate. Dezastrele vor fi și pot fi diminuate. Păstrați speranța în sufletele voastre, copii. Niciodată să nu fiți înclinați să vă judecați unii pe alții și desigur, niciodată să nu faceți asta în numele Meu.

Cine îndrăznește să-l judece pe celălalt cu dispreț, în numele creștinismului, va trebui să dea socoteală în fața Mea. Cine păcătuiește față de profeții Mei va răspunde în fața Mea. Cuvântul Meu nu este respins din iubire. Cuvântul Meu nu este respins din frică. Nu, el este respins din cauza păcatului mândriei.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos