Marți, 07 decembrie 2010 la ora 03:15

Da, preaiubita Mea fiică, M-am întors! Scrie următoarele: tu, fiica Mea, care Mi-ai întors spatele, respingând Adevărul, Mă vei ajuta acum să-Mi conduc poporul înapoi spre Lumină, Lumina Adevărului.

Niciunui om nu-i voi refuza șansa de a vedea Adevărul lui Dumnezeu. Li se va arăta Milostivirea Mea prin Darul dovezii că Eu exist. Li se va da acest dar când, în timpul Avertismentului, vor ști în cele din urmă Adevărul. Din păcate, chiar și în acel moment, nu toți se vor întoarce spre Mine sau spre Împărăția Veșnică a Tatălui Meu.

Fiica mea, nu am mai comunicat cu tine de câteva zile. Acest lucru a fost intenționat. Timpul acordat ție a fost pentru a-ți permite să analizezi, cu atenție, conținutul mesajelor Mele.

Știi deja că aceste Mesaje vin de la Mine și toate tratează probleme foarte importante. Cred că acum poți discerne între Adevărul Învățăturilor Mele și imaginația ta. Fiica Mea, acum poți vedea rănile și disperarea pe care Eu le simt, când ești martoră, aproape zilnic, a dezamăgirilor pe care le simțim, Eu și Tatăl Meu Veșnic, văzând atitudinea acestei lumi triste, goale și fără credință.

Nu numai că îți cauzează durere cei fără credință ci, prin darurile și harurile pe care ți le-am dăruit, poți vedea și confuzia care există chiar și în mintea discipolilor Mei. Nici ei nu sunt foarte convinși de Adevăr, când acesta le este oferit ca un dar de Iubire din partea Mea prin intermediul profeților Mei.

Ce lung și întortocheat este acest drum pentru copiii Mei, atunci când se luptă să ajungă la Adevăr și la promisiunile pe care Eu le-am făcut. Privind la copiii Mei în fiecare zi, în persoană, pe stradă, la TV, în media și printre vecinii tăi, îi vezi acum prin ochii Mei. Ce vezi? O uitare totală a lumii spirituale și o lipsă a unui țel adevărat în viață, un sentiment al lipsei de speranță, în ciuda atracțiilor lumești.

Copiii Mei nu își dau seama acum, dar ei trec printr-o purificare. Această purificare, în care ei experimentează un sentiment acut de vid, datorat lipsei de bunuri materiale, a fost permisă de Mine.

Cu toate acestea, totul a fost cauzat de lăcomia omenirii. Prin faptul că le-am dăruit oamenilor dreptul la liberul arbitru, autorii prăbușirii sistemului bancar mondial vor continua cu minciunile lor viclene.

Eu am permis ca oamenii Mei, victime lor inocente, să treacă prin această purificare. Este foarte important ca ei să treacă prin asta, pentru că greutățile pe care le îndură îi vor ajuta să-și curețe sufletele.

Foarte curând, pe măsură ce bunurile materiale se vor împuțina și vor fi tot mai greu de procurat, ei vor vedea viața într-un mod mai profund. Simplitatea îi va ajuta să-și deschidă ochii în fața Adevărului, asupra acelui Adevăr care este într-adevăr important. Fără această purificare, prin care le este permis copiilor Mei să treacă spre binele sufletului lor, ei nu vor putea și nu vor ajunge mai aproape de Inima Mea.

Deposedați de toate bunurile materiale, pentru care ei au avut o obsesie idolatră în trecut, acum ei se vor întoarce spre Adevăr. Ei vor vedea clar dragostea din sufletul celorlalți. Tot la fel vor vedea imediat și răul în toată slava sa urâtă, în cei care urmează ademenirile obsesiei de sine și ale lăcomiei. Ei îi vor vedea pe aceia considerați credibili de către media – ca și cum ar trebui să privim în sus spre ei și să-i admirăm – în același fel în care îi văd Eu – cu deplină deznădejde și tristețe.

Du-te acum, fiica Mea, și înțelege-ți misiunea cu ochii limpezi. Acum cunoști Adevărul. Tu nu te mai îndoiești. Răspândește Adevărul mântuirii, cât de repede poți, pentru ca oamenii să primească șansa Mântuirii, înainte de Marele Avertisment.

Preaiubitorul vostru Mântuitor, Isus Cristos