Marți, 15 noiembrie 2011 la ora 11:00

Astăzi, fiica Mea, am venit să-i adun pe toți copiii Mei dragi și pe cei care cred în Mine, ca să se roage în unitate pentru a salva toate sufletele de pe Pământ.

Dorința Mea este să dovediți dragostea voastră nemărginită față de Sfânta Treime, cu umilință în iubirea față de aproapele, astfel, păcatul să poată fi iertat pentru întreaga omenire.

Eu sunt Dumnezeul Judecății, dar mai întâi și mai presus de toate, Dumnezeul Dragostei și al Milostivirii. Dragostea Mea Dumnezeiască de Tată pentru voi se reflectă în Bunătatea Mea Milostivă. De aceea intenția Mea este să salvez toate sufletele în aceste timpuri, timpurile de pe urmă așa cum le numiți voi pe Pământ. Nu vă fie teamă, copii. Intenția Mea nu este să vă sperii, ci să vă îmbrățișez cu dragostea atotcuprinzătoare pe care o nutresc pentru fiecare copil al Meu.

Fac apel la toți copiii Mei, în special la sufletele pline de dragoste față de Creatorul lor, să se unească cu aproapele lor și să se ridice împotriva răului din lume.

Copiii Mei, Satana și fiecare demon din iad cutreieră lumea sfidându-Mă acum, în timpurile din urmă. S-au împrăștiat în întreaga lume, persecutând sufletele și ducându-le la limita nebuniei.

Influența lor nefastă este simțită acum de aproape fiecare dintre voi. Deoarece existența Mea și a Fiului Meu iubit au fost negate, refuzate și respinse, acum întunericul acoperă lumea voastră. Fără a recunoaște adevărul despre sensul creației voastre pe acest pământ, voi, copiii Mei iubiți, veți deveni involuntar țintele satanei.

Veți observa o serie de schimbări în viața voastră deoarece această infestare a cuprins lumea. Crima, ura, refuzul de a proclama slava Mea sau de a recunoaște existența Mea, războaiele, persecuțiile, lăcomia, controlul și decăderea morală. Toate acestea au fost create în lumea voastră de către Satana și sunt răspândite de păcătoșii prea deschiși la promisiunile lui false și deșarte.

El, Satana, îi ispitește întâi pe păcătoșii însetați de putere și pe cei cu credința slabă. După ce i-a sedus, îi ține în posesia lui. Ei, la rândul lor, infectează și provoacă dureri cumplite, făcând abuzuri față semenii lor.

Voi iubiții Mei credincioși, sunteți chemați acum să ieșiți în față și să apărați Cuvântul Meu Sfânt, astfel încât omenirea să poată fi salvată. Veți face asta în două moduri. În primul rând prin rugăciune perseverentă și în al doilea rând, prin răspândirea Cuvântului Meu Sfânt. Rugăciunea nu va ajuta doar la salvarea omenirii de la osânda veșnică și abandonarea Mea definitivă, ci va și atenua pedeapsa Mâinii Mele. Această Mână a pedepsei – fără nici o îndoială – va cădea peste păcătoși înrăiți, care au permis spiritului întunericului să controleze purtarea lor față de nevinovații care depind de ei și asupra cărora au putere.

Eu Dumnezeu Tatăl, vă chem din Ceruri, copiii Mei, să auziți chemarea Mea urgentă și să vă ridicați imediat. Uniți-vă în rugăciune rostind următoarele:

Dumnezeule Preaînalt, în numele iubitului Tău Fiu, Isus Cristos, pe care l-ai jertfit pentru salvarea noastră, a sărmanilor Tăi copii, de la focurile iadului, ascultă-ne rugăciunile. Iți oferim jertfele noastre umile și acceptăm încercările și suferințele, pentru dobândirea salvării tuturor sufletelor, în timpul Avertismentului.

Te implorăm să ierți păcătoșii cărora le greu să se întoarcă la Tine, să accepte bunăvoința Milostivirii Tale, ca să aducă jertfele necesare, pentru ca Tu să consideri de cuviință, să le răscumperi în Ochii Tăi Sfinți.“

Dacă vă rugați către Mine, Tatăl vostru Ceresc, Dumnezeul Preaînalt, Creatorul Universului și al omenirii, voi auzi rugăciunile voastre și Voi ocroti toate sufletele pentru care vă rugați.

Vă mulțumesc, copiii Mei iubiți, pentru că recunoașteți această chemare a Mea din Cer. Vă mulțumesc pentru umilința inimii voastre de a recunoaște glasul Meu când vă vorbesc.

Nu uitați că Eu sunt un ocean de milă și vă iubesc pe toți cu o duioșie părintească. Mă străduiesc să vă salvez pe fiecare dintre voi din strânsoarea celui rău, ca să ne putem uni cu toții într-o Sfântă Familie.

Dumnezeu, Tatăl cel Veșnic

Mesajul contine

Rugăciune de implorare către Tatăl Ceresc
Rugăciunea (16) din Alte rugăciuni

Dumnezeule Preaînalt, în numele iubitului Tău Fiu, Isus Cristos, pe care L-ai jertfit pentru salvarea noastră, a sărmanilor Tăi copii, de la focurile iadului, ascultă rugăciunile noastre.

Îți oferim... citește tot