Sâmbătă, 18 decembrie 2010 la ora 09:40

Așadar, acum știi că ceea ce Eu promit se împlinește. Ți-am trimis un director spiritual, persoana pe care Eu am ales-o chiar de la începutul călătoriei tale. Este nevoie de timp pentru ca acei puțini aleși să ia Potirul Lucrării Mele. Fiica Mea, tu ai nevoie de un director spiritual pentru ca Mesajele Mele să fie pe deplin înțelese, de un slujitor al Meu. În acest mod Cuvântul se va răspândi și oamenii vor înțelege Adevărul. Acest drum va fi plin de obstacole, de mici devieri care se vor ivi pe neașteptate pentru a te duce în altă direcție, dar nu te teme. Tu ești acum îndrumată și vei simți o încredere și mai mare în Lucrarea ta.

Acum scrie următoarele: Cartea Adevărului este oferită copiilor Mei pentru a-i ajuta să se mântuiască în Inima Mea. Lor li se dă șansa de a proclama Slava Mea înainte ca Eu să vin ca Mântuitor Milostiv și Judecător Drept. Eu niciodată nu vreau să-i pedepsesc pe copiii Mei, dar – în anumite situații – aceia care se aliază cu satana, în deplină cunoștință, și care îl plasează pe el și pe acoliții lui malefici în așa mare cinstire încât să i se închine lui chiar în fața unui altar, ei nu mai pot fi salvați. Ei se știu cine sunt.

Lor le va fi foarte greu să se întoarcă la Mine. Rugați-vă pentru ei.

Pe cine atacă satana

Înșelătorul nu mai are decât puțin timp rămas pe pământ pentru a face haos, așa că și-a intensificat activitatea, peste tot. Ținta lui sunt în special slujitorii Mei sfințiți din Biserica Tatălui Meu, cei tineri, cei frumoși, ca și cei foarte inteligenți.

Celor care continuă să se laude că nu cred în Mine sau în Tatăl Meu Veșnic, li se va da doar o ultimă șansă să-și deschidă inimile.

Mă doare să îi văd. Este ca și cum aș vedea o mașină plină de oameni, copiii Mei dragi, care printr-o ceață densă se îndreaptă spre o stâncă. Ei au luat-o pe un drum greșit și acum, când cred că merg înapoi spre căminul lor confortabil, sunt gata să cadă fără speranță în întunericul năprasnic.

Profețiile prezise vor fi acum revelate

Să-i faci pe copiii Mei să asculte, iubita Mea fiică, nu va fi ușor. Trebuie să perseverezi, în ciuda piedicilor. Răbdarea este importantă. Aceste mesaje sunt foarte prețioase și pline de iubire, dar și de atenționări. Ei, copiii Mei, trebuie să se oprească și să înțeleagă că profețiile care au fost prezise cu mult timp în urmă, vor fi acum revelate. Aceste evenimente sunt pe cale să se întâmple acum pe acest pământ și timpul este foarte, foarte scurt.

Eu nu voi dezvălui nicicând data Celei de-a Doua Veniri

Eu niciodată nu vă voi dezvălui data celei De-a Doua Veniri a Mea, iubita Mea fiica, pentru că ea nu este pentru cunoașterea voastră. Dar, înainte de a veni, Eu comunic cu lumea întreagă, acum, ca să le pot arăta copiilor Mei Milostivirea Mea dreaptă.

Mama Mea lucrează în numele Meu

Mama Mea iubită, lucrând în numele Meu, răspândește Mesaje prin vizionarii aleși. Alți profeți aleși suferă în taină și de bună voie pentru a salva suflete. Eu le permit să sufere Durerea Mea, ca un gest de generozitate imensă a acestor credincioși devotați. Ei sunt responsabili pentru salvarea multora. Dar ei nu suferă numai acele chinuri pe care Eu le-am suferit pe Cruce, ci simt și suferințele pe care Eu le îndur acum. Pe deasupra, din când în când, mai suportă și ironii, abuzuri și batjocură. Dar prin smerenia lor ei suportă totul în liniște și, în unele cazuri, chiar în văzul tuturor. Alții, slujitorii Mei sfințiți care aleg viața în solitudine, Îmi fac Mie un mare serviciu. Jertfa lor specială, de lepădare de sine, ajută tot la salvarea sufletelor.

Darurile lui Dumnezeu sunt considerate ca și cum ar fi un drept

Răspândirea Adevărului într-o lume modernă, unde tehnica a ajuns la cote amețitoare, este dificilă. Glasul Meu este ca un slab strigăt în pustiu, dat la o parte în favoarea răsfățului de sine. Copiii Mei nu pot să înțeleagă că toate minunile care au fost făcute în folosul omenirii, prin tehnologie, sunt un dar al Tatălui Veșnic. Toate minunile din industria dezvoltării medicamentelor pentru binele omenirii, sunt tot un dar. Însă oamenii iau aceste daruri ca și cum li s-ar cuveni, deoarece copiii Mei cred că acestea sunt realizări ale omului, dar nu este așa.

Darul inteligenței

Darul inteligenței, ca și darul cântatului, este tot un dar al Împărăției Divine, și tocmai pentru că acestea sunt daruri de la Dumnezeu, ele sunt ținte ale lui satana, cel rău. Prin influența lui, tehnologia este folosită să distrugă și să producă distrugere în lume. Cum râde el când vede că izbucnesc războaie și când tehnologia este utilizată pentru spionaj sau pentru a ucide. Cum râde, din nou, când tehnologia medicală este folosită nu numai pentru a ucide, ci și pentru a justifica crima. Toate aceste cumplite crime împotriva umanității, care sunt posibile datorită tehnologiei, se ascund în spatele fațadei numite “toleranță”.

Toleranța ca mască a răului

Toleranța poate fi o mască perfectă a răului. Este clar pentru oricine este alert datorită Învățăturilor Mele, care observa imediat când aceste crime împotriva umanității se înfăptuiesc în fața ochilor voștri. În numele toleranței, oamenii sunt omorâți, li se respinge dreptul la libertate și, mai presus de toate, li se ia dreptul de a lupta pentru o justiție morală. O, da, copiii Mei, să fiți conștienți de acestea. Fiți vigilenți și păziți-vă când auziți cuvântul “toleranță”, pentru că acesta este unul din jocurile favorite de înșelare ale satanei.

Oamenii nu sunt în stare să apere creștinismul

Copiii Mei, în ciuda mijloacelor de comunicare moderne, nu sunt în stare să susțină și să admită că sunt creștini. Asta se întâmplă în principal datorită faptului că ei, cei mai mulți creștini, trăiesc în lumea vestică. Lor le este teamă că lumea va râde de ei și îi va teroriza. Ei au perfectă dreptate. Așa se întâmplă. Dar fiți atenți la următoarele: Copiii Mei vor suferi întotdeauna un tip de ridiculizare când iau asupra lor Crucea Mea. Ei atunci pot fi siguri că fac Lucrarea Mea.

Cel care suferă pentru Mine va primi mari binecuvântări și multe haruri. Dar creștinii care luptă pentru dreptul de a proclama Numele Meu în public, vor suferi cel mai mult. Ei trebuie să rămână tari. Voi sunteți Speranța Mea pe acest pământ. Fără discipolii Mei fideli, copiii Mei nu pot fi trecuți peste ultimul prag spre Împărăția Tatălui Meu.

Eu îi iubesc pe toți discipolii Mei. Eu sunt în inimile lor și ei știu asta. Ascultați, acum, Cuvântul Meu prin acest profet. Nu ignorați aceste Mesaje. Ele vor ajuta, prin transmiterea lor din om în om, să fie salvate milioane de suflete în toată lumea înaintea celei de-a Doua Veniri a Mea.

Acum mergi în pace și iubire.

Al vostru devotat Mântuitor, Isus Cristos