Luni, 12 decembrie 2011 la ora 19:00

Preaiubita Mea fiică, gelozia spirituală este un lucru îngrozitor și îi afectează pe mulți dintre vizionarii Mei.

La fel îi afectează și pe discipolii Mei care se simt izolați și oarecum dezamăgiți când Eu aleg anumite suflete să mă ajute să salvez omenirea. În loc de asta, ei ar trebui să știe că Eu îi iubesc pe toți la fel.

Cum Mi se frânge inima când, în special anumite suflete alese de Mine, se simt amenințate de alte suflete alese.

Fiecărui suflet pe care îl aleg, îi dau o sarcină diferită și îi cer să urmeze o cale diversă. Numitorul comun este mereu același. Doresc ca toți vizionarii și profeții Mei să se angajeze în aceeași misiune Sfântă de salvarea sufletelor.

Eu mă folosesc de diferite suflete smerite, pentru a-Mi atinge țelurile.

Satana va încerca mereu să întoarcă inima sufletelor alese, bătându-și joc de ele. El știe cum să atingă un punct sensibil în sufletele lor, spunându-le că alte suflete alese sunt mai importante decât ele.

După aceea el provoacă un sentiment de durere și gelozie în sufletele lor. Asta înseamnă că, în loc de iubirea unuia față de altul și menținerea lor în stare de har, ei sunt tentați să se înjosească unul pe celălalt. În multe cazuri ei se resping reciproc și permit păcatului mândriei să le invadeze sufletele.

Mulți dintre discipolii Mei nu numai că simt antipatie față de vizionarii Mei dar îi și tratează cu dispreț, exact așa cum am fost și Eu tratat de fariseii ipocriți.

În timpul în care Eu am trăit pe Pământ, ei cercetau și iar cercetau fiecare cuvânt care venea de pe Buzele Mele. Au folosit fiecare provocare vicleană pentru a-Mi pune piedici ca să poată dovedi că am fost un mincinos. Așa îi vor trata și pe vizionarii și profeții Mei moderni.

Satana îi chinuie pe discipolii Mei, semănând îndoieli despre mesagerii Mei în mintea lor, pentru că el vrea să discrediteze Cuvântul Meu Sfânt. Acesta este scopul lui.

Rugați-vă mereu pentru ca fiecare dintre voi să primească harul respectării Cuvântului Meu dat prin condeiul prețioșilor Mei vizionari.

Vizionari, niciodată să nu cădeți în capcana geloziei spirituale. Acesta este un sentiment nepotrivit vouă și îmi străpunge inima ca o sabie.

Iubiți-vă unul pe altul.

Arătați respect și stimă unul față de celălalt în numele Meu.

Aceasta este cea mai importantă lecție.

Dacă vi se va părea că acest lucru este dificil, atunci toate celelalte lucrări (făcute) pentru Mine, vor fi inutile.

Învățătorul și Mântuitorul vostru, Isus Cristos