Sâmbătă, 17 decembrie 2011 la ora 15:30

Copila mea, lumea trebuie să afle urgent de iubirea și mila pe care Fiul meu, Isus Cristos, o are pentru fiecare persoană de pe pământ.

El îi iubește pe toți, inclusiv pe cei care au sufletele lâncede sau nu Îl cunosc pe El.

Să nu vă îndoiți niciodată că acești oameni, care poate greșesc în spirit, sunt totuși foarte mult iubiți de El. Lor li se va dărui o mare speranță, când Milostivirea Fiului meu îi va învălui.

Cerurile se vor bucura când acești oameni își vor deschide ochii către Adevăr în timpul Avertismentului. Atunci ei vor accepta iubirea și speranța ce le vor fi dăruite. Va fi cel mai mare dar pe care îl vor primi vreodată, în viața lor pe acest pământ.

Copila mea, oamenii nu trebuie niciodată să îi condamne pe cei care nu îl slăvesc pe Tatăl Meu. Ei niciodată nu trebuie să-și piardă speranța nici pentru cei care îl resping pe Fiul meu. Aceste suflete sunt toate iubite cu o profundă tandrețe de către Fiul meu, care nu vrea altceva decât să le salveze.

Copila mea, speranța este un dar de la Dumnezeu Tatăl. Nu trebuie să renunțați niciodată la ea din cauza fricii sau a pesimismului. Milostivirea Fiului meu nu cunoaște margini. Ea va fi dată curând fiecăruia dintre voi.

Speranța și bucuria trebuie să fie în fruntea gândurilor voastre, copii, deoarece Fiul meu este pe cale să trimită copiilor Săi un dar atât de mare pentru salvarea lumii.

El vrea ca toată omenirea să fie parte a măreței și glorioasei Ere de Pace, care vă așteaptă pe fiecare dintre voi.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, ca toate sufletele de pe pământ să primească acest dar de iubire cu inimile deschise și smerite.

Prin Marele Avertisment, Milostivirea lui Dumnezeu va fi în sfârșit arătată omenirii.

După aceasta, nu va mai putea exista nici o îndoială legat de cât de mult Îi iubește și îi prețuiește El pe toți copiii Săi.

Mama voastră iubitoare, Regina Cerurilor