Duminică, 08 ianuarie 2012 la ora 02:04

Eu sunt Împăratul întregii Creații. Eu sunt Alfa și Omega. Toată umanitatea Mă va cinsti pe Mine. Scumpa Mea fiică, timpul pentru ca umanitatea să mă cinstească pe Mine, Tatăl ei Ceresc, în toată Gloria Mea, în sfârșit este foarte aproape.

Rugăciunile copiilor Mei iubiți, slujitorii Mei smeriți, salvează multe suflete și marea parte a omenirii de forțele întunecate care acoperă pământul.

Iată, spun tuturor discipolilor smeriți și celor care cred în Mine, Creatorul întregii omeniri: uniți-vă! Trebuie să vă uniți ca să fiți o forță, și împreună să Mă cinstiți pe Mine, Tatăl vostru.

Trebuie să vă rugați în unitate pentru convertirea globală. În 10 mai 2011, Duhul Meu cel Sfânt s-a revărsat peste lume. Încă de atunci a stârnit multe suflete bune să vestească Cuvântul Meu.

Acum, când puterea satanei se tot diminuează, el va ataca cât mai multe suflete posibil. Cele mai rele atacuri vor lovi Biserica Mea și pe toți cei care Mă cinstesc pe Mine, pe Tatăl lor Ceresc.

Credința Bisericii Mele va continua să slăbească, dar credința celor care se închină în fața Mea va avea influență asupra gândirii creștinilor buni de pretutindeni și-i va aduce mai aproape de Mine.

Între copiii Mei se vor isca multe confuzii. Toți cei care sunteți distrași de la rugăciunile către Mine, Dumnezeu cel Preaînalt, auziți rugămintea Mea adresată umanității:

Nu permiteți nimănui să vă distragă de la Adevărul Cuvintelor Mele Sfinte pe care le-am dat omenirii pentru salvarea sufletelor.

Nu permiteți nimănui să vă împiedice a vă ruga pentru acele sărmane suflete care au fost prinse de satana.

Uniți-vă ca unul, copiii Mei, și rugați-vă încă o data pentru Îndurare. Rugăciunile voastre Îmi dau ajutorul de care este nevoie pentru salvarea celei mai mari părți din omenire.

Tu, fiica Mea, ești profetul ultimelor timpuri, care va suferi cel mai mult. Datorită acestei misiuni tu primești ultimele mesaje de acest fel pentru omenire, și de aceea vei fi prima țintă a lui satana și a acoliților săi.

În prezent, în lume sunt mulți profeți care au primit o misiune sfântă consfințită de către Mine, pentru a ajuta la călăuzirea umanității.

După ce-ți vei încheia misiunea, nu voi mai trimite pe nimeni care să vestească Mesajele Mele, deoarece lumea aceasta, așa cum o știți acum, se va schimba pentru totdeauna.

Ca profet al timpurilor din urmă, vocea ta va fi respinsă în primul rând de către credincioși. Ei se vor opune cu agresivitate acestor Mesaje Divine, într-un mod care te va speria și te va umple de teamă.

Fiica mea, satana va ataca aceste biete suflete pentru a Mă răni. El a orbit deja inimile multor credincioși ai Mei în fața Adevărului.

El va răstălmăci adevărul în mintea celor care Mă cinstesc pe Mine, Tatăl Ceresc și pe Fiul Meu iubit, Isus Cristos.

Totuși, bucură-te, pentru că multe convertiri au fost deja înfăptuite în toată lumea cu ajutorul altor vizionari și profeți. Prin munca lor, multe evenimente catastrofale au fost deja înlăturate. Dar un anumit număr de pedepse se vor abate asupra lumii, pentru ca națiunile să se purifice.

Fiica Mea, puterea șarpelui va fi înfrântă, și asta curând. De aceea copiilor Mei nu trebuie să le fie teamă de viitor. Voi, copiii Mei, aveți un viitor glorios în față. Tot ce este necesar acum să faceți este să vă rugați pentru frații și surorile voastre și să vă încredeți total în Mine.

Deși Marele Avertisment, care se va întâmpla curând și pe neașteptate, va salva multe suflete, totuși încă mai este nevoie de multă rugăciune. Rugăciunile pe care le cer acum sunt în mod special destinate tinerilor din toate părțile lumii!

Aceștia sunt copiii prinși în capcana minciunilor lui satana. Ei sunt acei copii care își petrec marea parte a timpului într-o falsă idolatrie și trăiesc într-o lume ireală. Ei au cea mai mare nevoie de rugăciunile voastre. Uniți-vă, copiii Mei! Lăsați diferențele la o parte! Dezbrăcați-vă de haina mândriei! Cădeți în genunchi cu iubire și smerenie și cereți-Mi harurile de care aveți nevoie! Aceste haruri vor umple sufletele voastre cu Duhul Sfânt. Doar atunci rugăciunile voastre vor fi ascultate și își vor găsi răspunsul.

Al vostru iubitor Tată Ceresc,
Dumnezeu cel Preaînalt