Luni, 16 ianuarie 2012 la ora 13:20

Fiica Mea, atunci când Eu trimit profeți în lume, aceia de cele mai multe ori vor fi persoane la care te aștepți cel mai puțin.

Niciodată nu-i vei găsi în cele mai înalte nivele din Biserică. Dimpotrivă, aparent, nici măcar nu ar părea să fie cele mai sfinte persoane. În multe cazuri nici nu sunt demne de acest dar deosebit.

Și cu toate astea Eu aleg suflete imperfecte, cu un mod de viață neobișnuit dar simplu, pentru a le putea transforma în creații care se potrivesc dorinței Mele.

Nu este altfel nici cu profeții pe care Eu îi dau pentru ultimele timpuri. Nici ei nu vor fi ușor acceptați. Așa a fost și la începuturi, când am trimis profeții Mei pentru prima oară să pregătească omenirea pentru venirea lui Mesia, a Fiului Meu iubit Isus Cristos. Și ei greu s-au făcut auziți.

Nici vocea acestor profeți adevărați ai Mei, pe care i-am trimis în aceste ultime timpuri, nu va fi ascultată în debutul misiunii lor. Apoi, cu timpul, îi vor recunoaște, întrucât va fi vocea Mea cea care va deveni ușor de recunoscut. Tu, fiica Mea, ești ultimul mesager care a fost trimis ca să prevestească sosirea Fiului Meu iubit, Isus Cristos, despre atât de mult așteptata a Doua Venire a Lui.

Este înfricoșător pentru tine și uneori este foarte dificil de digerat, totuși acesta este Adevărul.

Această lucrare, când vei primi mesaje divine ca să pregătești rămășița Bisericii Mele pentru a Doua Venire, nu va fi ușoară.

Deoarece am selectat până acum multe suflete alese și voi continua să comunic cu ele pentru binele întregii omeniri, soarta lor va fi mai ușoară.

Soarta ta va fi deosebit de grea, și din cauza asta vei avea parte de multă prigonire.

Te binecuvântez cu toate Harurile Împărăției Mele Cerești.

Vei înainta, căci vei fi instrumentul ales pentru transmiterea către lume a Preasfintelor Mele Cuvinte.

Această lucrare va fi întotdeauna apărată.

Da, aproape zilnic vei fi atacată, dar trebuie să știi următoarele: dacă această lucrare nu ar fi atât de importantă, nu crezi că ar scăpa atenției lui satana și a îngerilor lui căzuți?

Fiica Mea, ei s-au infiltrat în lume, ca și în inimile și sufletele Copiilor Mei, în multe cazuri într-un mod nebănuit.

Calea sfântă a lucrării tale a fost profețită în Sfânta Scriptură, căci ești ultimul profet trimis în lume să ajute la salvarea omenirii din ultima strânsoare a lui satana.

Lumea aștepta aceste instrucțiuni date conform Sfintelor Mele Porunci.

Mulți profeți falși vor încerca să oprească Sfântul Meu Cuvânt, prin răspândirea minciunilor și confuziei.

Biserica Mea va pune sub semnul întrebării și va cerceta aceste mesaje, căutând erori. Dar aceste mesaje nu conțin decât Adevărul.

Multe adevăruri, ignorate de Biserica Mea de-a lungul secolelor, vor apărea din nou.

Mai multe revelații referitoare la adevărurile vieții voastre veșnice vă vor fi descoperite vouă, copii.

Fiica Mea, această lucrare va stârni indignare. Te vor scuipa, te vor batjocori și te vor împiedica în toate modurile posibile.

Celor cărora le este dificil să accepte Adevărul dat ție, profetul din urmă, le spun să asculte rugămintea Mea.

Întâi trebuie să Îmi cereți darul Duhului Sfânt, înainte de a vă deschide urechile pentru a auzi glasul Meu, Adevărul Sfântului Meu Cuvânt și îndrumările pe care le voi da tuturor pentru a avea parte de viața veșnică.

Cuvintele Mele vor fi simple, pentru ca fiecare bărbat, femeie sau copil să poată urmări Sfântul Meu Cuvânt. Dar trebuie să știți că în timp ce Sfântul Meu Cuvânt este străbătut de multă iubire și lumină, va fi pătruns și de Autoritatea Divină pe care vă va fi imposibil să o ignorați.

Așa veți ști că sunt Eu cel care vorbește, Dumnezeul vostru, Tatăl vostru Veșnic. Iubirea Mea vă va copleși sufletele și vă va înălța inimile în uniune cu Inima Mea.

Toate pregătirile s-au încheiat. După Marea Milostivire a Fiului Meu iubit, timpul va fi destinat spre a pregăti lumea pentru a Doua Lui Venire.

Da, copii. Eu pregătesc salvarea copiilor Mei de la întuneric. Curând Îmi voi recâștiga Creația, pe copiii Mei, și vă voi conduce acasă la moștenirea voastră de drept, în Noul Paradis.

Aveți răbdare, copii. Amintiți-vă mereu că vă iubesc. Aveți încredere în Mine și în Cuvântul Meu Sfânt dat prin intermediul profetului timpurilor din urmă, Maria Milostivirii Divine.

Tatăl vostru Veșnic
Dumnezeu cel Preaînalt
A tot Creatorul