Marți, 17 ianuarie 2012 la ora 02:00

Scumpa Mea fiică iubită, a venit timpul când trebuie spus lumii să-și pregătească sufletele pentru Revenirea Mea pe pământ, așa cum a fost profețită.

Poporul Meu se va ridica să Mă salute, atunci când Voi reveni, de data aceasta ca Rege al omenirii, să cer înapoi tronul Meu de drept. Voi cei care Îmi cunoașteți Glasul, trebuie să vă încredeți total în Mine.

Eu vă voi conduce pe calea Adevărului, încât cu toții veți deveni vrednici să intrați în Noul Paradis pe Pământ.

Respingeți glasul întunericului, care cu fiecare ocazie vă orbește și vă ispitește să-Mi întoarceți spatele.

Eu sunt iubitul vostru Mântuitor, care a murit o moarte cruntă pe cruce. Și totuși suferința Mea va continua până când voi salva toate rămășițele Bisericii Mele pământești.

Vin pentru a vă salva din nou. Lăsați-Mă să fac acest lucru fără obstacole.

Dintre voi, atât de multe suflete sunt surde la rugămințile Mele adresate omenirii pentru a se pregăti pentru Era de Slavă. Nu știți că vă iubesc?

Vin datorită Iubirii Mele pline de compasiune pentru fiecare dintre voi, nu doar ca să vă avertizez, ci și pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru acest mare moment.

Sunt conștient că unii dintre voi cei care mă iubiți, și în special slujitorii Mei sfințiți, sunt circumspecți, căci pot apărea falși profeți. Aceasta este foarte important. Veniți la Mine și cereți-Mi să vă umplu cu Duhul Sfânt, pentru ca Adevărul să vi se poată revela.

Dacă nu vă întoarceți către Mine, atunci nu veți fi în stare să înțelegeți ce aștept de la voi.

Veniți la Mine. Ascultați-Mă. Veți suferi foarte tare, întrucât satana nu vă va lasă nici o clipă de liniște.

El știe foarte bine că Mă fac acum cunoscut nu doar prin Maria, profetul timpurilor din urmă, ci și prin multe alte suflete. Acele suflete alese de Mine ca mesageri ai timpurilor din urmă, vor fi cele pe care slujitorii Mei sfințiți le vor împiedica cel mai mult.

Din nefericire, veți fi conduși de înșelător către profetul fals și acoliții lui, care scuipă peste tot numai minciuni și nedreptăți.

Fiți foarte atenți, cei care vă grăbiți să îi condamnați pe mesagerii Mei. Voi, slujitorii Mei sfințiți, sunteți primele ținte ale înșelătorului.

Mintea voastră va fi prima care va fi bulversată. Iar atunci Îmi veți întoarce spatele Mie, Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, și apoi veți conduce poporul Meu într-o direcție greșită.

Fără să vreți, îi veți împiedica să audă Adevărul venit de pe Buzele Mele Dumnezeiești.

Voi îi veți lăsa pe copiii Mei să flămânzească, deși această hrană le este indispensabilă pentru creșterea spirituală.

Trebuie să știți acum că ultimele timpuri sunt asupra voastră. Nu risipiți timpul care vă stă la dispoziție trăind într-un vid de minciuni și confuzie.

Bătălia a început, și ce a rămas din Biserica Mea va fi salvată în timp ce mărșăluiește împreună cu Mine spre Regatul Meu de Slavă.

Rugați-vă ca nici un suflet să nu rămână în urmă.

Rugați-vă și pentru ca voi, slujitorii Mei sfințiți, să nu fiți responsabili pentru îndepărtarea copiilor Mei de Adevăr, de Lumină, de Mântuirea la care au dreptul.

Urmați-Mă și ajutați-Mă să salvez suflete.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos