Sâmbătă, 25 decembrie 2010 la ora 10:30

Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Prin Mine, Tatăl Veșnic a creat lumea și tot prin Mine ea se va sfârși. Eu sunt Lumina și Mântuitorul care îi aduce pe toți cei care cred în Mine în Paradisul promis. Toți cei care, în ciuda tuturor Învățăturilor Mele și a eforturilor profeților Mei, tot refuză să Mă accepte, nu vor intra în Împărăția Tatălui Meu.

Aceia dintre voi care ați primit Darul Adevărului, prin Scriptură, trebuie să vă deschideți ochii, acum, și să acceptați Învățăturile Mele și profețiile date profeților Mei. În sfârșit se apropie timpul când Eu Mă voi reîntoarce pe pământ să îi revendic pe credincioșii Mei iubiți. Prin profeții moderni, Eu, din păcate, voi fi respins și acum. Voi toți trebuie să ascultați și să citiți Mesajele de la Mine, care vă sunt date din Milostivirea Mea, și să înțelegeți semnificația lor.

Învățăturile Mele nu s-au schimbat niciodată

Trebuie să vă reamintiți că învățăturile Mele sunt aceleași dintotdeauna. Cei care vin în numele Meu trebuie studiați cu atenție deosebită. Dacă proclamă Cuvântul Meu, atunci ei sunt din Lumină. Când vedeți că Învățăturile Mele sunt schimbate, în orice mod care pare ciudat, atunci îndepărtați-vă. Nu ascultați. Acești oameni nefericiți au fost ispitiți de cel rău să falsifice voit Învățăturile Mele, ca să vă îndepărteze și să vă deruteze.

Orice doctrină care nu are originea în Sfânta Scriptură și care susține că proclamă Adevărul, este o minciună. Acesta este un păcat împotriva Mea și este un atac grav asupra Mea și a Tatălui Meu Veșnic.

Falși mesia

Acești falși învățători vor începe să se facă cunoscuți în lumea întreagă, curând. Îi veți găsi peste tot, strigând din toate puterile. Căutând atenție. Unii îi vor impresiona în așa măsură pe copiii Mei, încât până și discipolii Mei adevărați vor crede că ei au puteri divine speciale. Unul, în special, se va exalta pe sine în așa înălțimi încât oamenii vor crede greșit că el este Mesia.

Va fi nevoie de mare curaj, gândire proprie și putere pentru copiii Mei, ca să rămână cu Mine și să-Mi permită să-i conduc prin această junglă periculoasă plină de demoni. Demonii, eliberați acum de satana pe măsură ce timpurile de pe urmă încep să se desfășoare, vor veni deghizați ca profeți și credincioși ai Mei. Ei acum complotează să-i ia la țintă pe adevărații Mei vizionari, văzători și profeți. Vor încerca să-i seducă cu false doctrine. Ei vor denatura Adevărul pentru a se potrivi căilor lor imorale, ceea ce din afară va fi greu de observat. Credincioșii Mei fideli, slujitori sfințiți și profeți vor ști imediat cine sunt acești oameni răi. Pentru ei, declarațiile lor vor fi dureroase și neliniștitoare, dar ceea ce va provoca teroare în inimile lor va fi faptul că foarte mulți creștini vor cădea victimă personalității lor fermecătoare. Vor fi atât de convingători, încât îi vor atrage în înșelătoria lor malefică chiar pe slujitorii sfințiți, care și-au dedicat viața Mie și Tatălui Meu Veșnic.

Chem pe creștini să reziste

Discipoli devotați ai Mei, binecuvântați cu harurile Duhului Sfânt, Eu va chem, acum. Luați arma credinței și fiți tari. Provocați-i. Învățați-i pe oameni Adevărul, reamintindu-le mereu Adevărul conținut în cartea Tatălui Meu – Cartea Adevărului. Aceste Învățături vor rămâne pentru totdeauna.

Poate că vă va fi greu, copiii Mei, să vă împotriviți lor și să fiți luați în seamă, însă acum ascultați-Mă pe Mine. Dacă faceți asta, veți ajuta sufletele. Frații și surorile voastre din lume sunt familia voastră. Eu vă voi aduce pe toți cu Mine în Paradisul pe care l-am promis tuturor copiilor Mei. Vă rog, vă rog, ajutați-Mă ca nici unul dintre voi să nu rămână pe dinafară. Inima Mea se va frânge dacă nu voi putea să-i salvez pe toți copiii Mei dragi. Prin rugăciunile, sacrificiile și perseverența din partea discipolilor Mei de pretutindeni, Voia Mea se va împlini.

Luați Potirul Mântuirii, acum, în Numele Meu. Urmați-Mă. Lăsați-Mă să vă îndrum pe toți. Lăsați-Mă să vă îmbrățișez în Inima Mea ca uniți să putem salva omenirea de înșelător.

Amintiți-vă. Eu iubesc atât de mult pe fiecare dintre copiii Mei, încât victoria, fără să-i aduc pe toți la Viața Veșnică, ar fi dulce-amară și Mi-ar rupe Inima.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă acum toți, și amintiți-vă cuvintele: Eu sunt Alfa și Omega.

Al vostru iubit Mântuitor Isus Cristos, Regele Pământului și Judecătorul Drept al omenirii