Marți, 21 februarie 2012 la ora 19:45

Prea iubita Mea fiică, cât suferi pentru numele Meu și al Tatălui Meu iubit.

Trebuie să fii puternică pentru că aceste mesaje vor stârni scandal în anumite cercuri, însă totodată vor și inspira și dărui putere altor suflete.

Cuvântul Meu Sfânt a fost respins de către învățați, atunci când am trăit pe pământ.

Am fost respins ca un impostor de către preoții și oamenii care se considerau sfinți.

Cei care ar spune că acest tratament la care am fost supus este barbar, ar avea dreptate. Ar putea spune că oamenii care au trăit în acele timpuri au fost needucați, duri și răi. Ar putea spune că au fost cruzi în purtarea lor față de Mine, iubitul lor Mântuitor.

Unii ar putea spune că au fost ignoranți și nu au știut nimic despre Scripturi. Dar asta nu este adevărat. Deoarece oamenii care trăiesc azi în lume sunt mai învățați și mai informați, dar nu diferă de aceia.

Cei de la care v-ați aștepta, ca buni cunoscători ale Sfintelor Scripturi, să fie atenți la învățăturile ce le cuprind, sunt orbi și nu văd Adevărul.

Chiar dacă au înțeles pe deplin Sfânta Carte a Tatălui Meu, au omis să se pregătească pentru timpul Revenirii Mele.

Când cred ei că li se va acorda acest timp?

Timpul celei de-a Doua Veniri ale Mele pe pământ este foarte aproape.

Și totuși încă omenirea nu s-a pregătit pentru Venirea Mea.

Nici chiar slujitorii Mei sfințiți nu vorbesc în predici despre importanța acestui eveniment glorios. De ce?

Nu ați învățat nimic? Ce ar trebui să fac Eu?

Când credeți că aș putea veni și de ce credeți că acest timp nu este aproape?

Ce vă orbește și vă blochează urechile la auzul vocii Mele?

Dați-vă jos mantiile de aur și argint, bogăția voastră, și acceptați că fără Mine nu sunteți nimic.

Fără harurile Mele nu vă puteți pregăti sufletele pentru Reîntoarcerea Mea Glorioasă.

Tatăl Meu iubit trimite întotdeauna profeți ca să-i pregătească pe copiii Lui. El face asta încă de la începutul timpurilor.

De ce respingeți Avertismentele Mele, care vă pregătesc pentru a Doua Mea Venire?

Vă implor să Mă ascultați.

Eu nu vă pot porunci să ascultați, deoarece ați primit darul liberului arbitru.

Niciodată nu pot să vă forțez sau să vă poruncesc să acționați. Acest lucru este imposibil.

Tatăl Meu nu va interveni niciodată în alegerea voastră liberă.

Dar nici nu va ezita să vă avertizeze, să vă călăuzească și să vă umple sufletele cu haruri ca să vă facă mai puternici.

Celor cu inima deschisă le va da darul Duhului Sfânt.

Celor vinovați de mândrie, snobism religios și aroganță, li se va părea imposibil să-și deschidă inimile, pentru că lipsește din ei cea mai importantă însușire – umilința.

Fără smerenia și generozitatea inimii nu puteți să vă apropiați de Inima Mea Sfântă.

Veniți la Mine, copii. Lăsați-Mă să vă duc la turma Mea și astfel, ca un bun păstor, să vă conduc în siguranță.

Isus al vostru, Mântuitorul Omenirii