Vineri, 24 februarie 2012 la ora 09:45

Fiica Mea, este imperativ necesar ca tu să stai în tăcere când începe prigoana.

Cuvântul Sfânt al Tatălui Meu Veșnic va fi refuzat de slujitorii sfințiți, care susțin că ei predică Adevărul Cuvântului Sfânt.

Biserica Catolică este singura Biserică adevărată.

Toate Bisericile se vor uni, ca la a Doua Mea Venire să devină o Sfântă Biserică Apostolică.

Până să se producă asta, fiecare cuvânt al Tatălui Meu, dăruit lumii aride spiritual, va fi desconsiderat, discutat și aprig respins.

Aceia care Îmi vor respinge vehement Mesajele, dăruite ție, cel de-al 7-lea profet, pentru timpurile de urmă, se vor împărți în două tabere.

În prima tabără vor fi aceia care îl urmează pe satana, prin prezicerile New Age și prin vrăjitoriile lor.

Ceilalți vor fi aceia care sufletește sunt orbi, totuși cred că sunt inspirați prin darurile Duhului Sfânt.

Toți vor refuza Cuvântul Lui Dumnezeu, dat ție prin Sfânta Treime și Iubita Mea Mamă.

Chiar și preoții buni, pentru că le este interzisă susținerea publică a acestor Mesaje, se vor simți îndreptățiți să le defăimeze în auzul întregii lumi.

Având prea puțină smerenie adevărată în inimile lor, vor încerca să submineze această Chemare Cerească ce a fost dată ca să ajute omenirea.

Acești preoți, Clerul și apostolii autoproclamați care spun că Mă cunosc pe Mine, vor încerca să îndemne sufletele să-Mi respingă Cuvântul.

Ei nu se vor rușina să arunce deoparte cu aroganță Cartea Adevărului care este revelată întregii omeniri.

Apoi, cu inima plină de venin, vor rupe conținutul acesteia.

Ei nu vor să asculte Adevărul, pentru că îi va supăra și va tulbura coconul de mătase al falsei siguranțe cu care se înfășoară.

Oh, cât de mult Mă supără.

Cât de multe stricăciuni vor produce ei, și acum nu sunt conștienți de asta.

Rugați-vă ca aceste suflete, oarbe în fața Adevărului, datorită influenței înșelătorului, să-și deschidă inimile și să accepte Cuvântul lui Dumnezeu așa cum le este prezentat astăzi.

Ei nu au dreptul să refuze public aceste Mesaje, fără să le cumpănească cu suflet curat. Discernământul trebuie făcut cu smerenie.

În timp ce Dumnezeu permite suferința pe care vizionarii Lui o experimentează pe Pământ, pentru a asigura mântuirea sufletelor, El nu va tolera abuzurile față de profeții Lui aleși.

Tu, copila Mea, ești un profet.

Tu accepți suferința, ca un dar pentru Mine.

Dar nu este vorba despre tine, pentru că tu fără Mine ești nimic și tu știi asta și o accepți.

Dumnezeu, Tatăl Meu, vorbește lumii prin profeții Lui.

Cuvântul Său este respins atunci când îi batjocoriți în public pe profeții Lui.

Acesta este un păcat în fața ochilor Săi.

Niciodată, în nici un fel, să nu le provocați suferințe sau să-i răniți pe profeții Săi.

Rămâneți în liniște în toate momentele de îndoială și rugați-vă pentru ei.

Dacă atacați profeții adevărați, veți atrage asupra voastră foc din cer, pedeapsă din Mâna Tatălui Meu.

Nimeni nu va împiedica Cuvântul Domnului să ajungă la copiii Lui.

Aceasta este promisiunea Tatălui Meu încă de la început.

Ascultați Vocea Lui.

Acceptați faptul că trăiți în vremurile de pe urmă.

Rugați-vă ca aceste mesaje să fie auzite imediat și ca toți copiii lui Dumnezeu să aibă viața veșnică.

Învățătorul vostru
Mântuitorul întregii omeniri
Isus Christos