Sâmbătă, 01 ianuarie 2011 la ora 02:00

Iubita Mea fiică, a venit timpul pentru un nou an în care iubiții Mei copii vor învăța mai multe de la Mine despre cum să-și adapteze viața astfel ca atunci când Eu voi veni ca Judecător, omenirea să fie pregătită.

Copiii Mei minunați, toți cei pe care Eu vă țin aproape de Preasfânta Mea Inimă, trebuie să Mă ascultați acum. Eu nu vă voi părăsi niciodată, dacă Mă recunoașteți pe Mine și Adevărul Noului Paradis – promisiunea pe care Eu v-am dat-o tuturor când Am murit pe Cruce pentru păcatele voastre. Timpul se apropie, iubiții Mei copii. Nu vă temeți. Dacă Mă iubiți și credeți în Mine, de ce să vă temeți? În iubire nu există teamă. Iubirea este bucurie și fericire, și pentru voi toți cei care credeți în viața veșnică în Rai, nu este nimic de temut. Eu vă iubesc pe toți.

Rolul Maicii Domnului în a Doua Venire al lui Cristos

Mama Mea iubită, care a avut responsabilitatea de a lua Potirul de a accepta Existenta Mea, în momentul Concepției, pentru a vesti un nou început pentru omenire, va vesti și a Doua Mea Venire.

Îi voi salva pe toți cei care se vor întoarce la Mine pentru Milostivire. Mama Mea, trimisă de Tatăl Veșnic să aducă mântuire și salvare lumii, va sta lângă Mine această a doua dată.

Mama Mea iubită, Îngerul luminii, va triumfa acum dând Milostivirea Mea și vestind a Doua Mea Venire. Mama Mea devotată, Neprihănita Zămislire, ca Mijlocitoare, va ajuta la pregătirea lumii pentru a Doua Mea venire. Ea a pregătit omenirea timp de multe secole, dar acum, în ultimii 100 de ani, s-a străduit să aducă iubire în inimile voastre, să reaprindă iubirea, câteodată stagnantă, pentru Mine și Tatăl Meu Veșnic.

A fost o vreme când Mama Mea, prin Manifestări Divine, a vrut să atragă atenția pe pământ. Din păcate, de la aparițiile din Fatima și Garabandal, puțini slujitori ai Mei sfințiți [preoți], iau în serios aparițiile ei Divine. Nici vizionarii, cei puțini aleși, nu sunt luați în serios. De data aceasta, când începe anul 2011, foarte, foarte multe schimbări sunt gata să aibă loc în lume. Aceasta deoarece lumea așa cum o cunoașteți, copiii Mei, este pe cale să se schimbe.

Secretul de la Fatima – legătura cu viitorul

Atât de mult dintre voi, suflete nevinovate și încrezătoare, nu puteți recunoaște răul care este pe cale să se desfășoare. Copiii Mei – și îi includ aici și pe cei care citesc aceste Mesaje pentru prima oară, din curiozitate, și care poate simțiți un gol în bunăstarea voastră spirituală – ascultați acum:

Voi și frații și surorile voastre sunteți conduși într-o lume în care dictează grupul, prezis în ultimul secret de la Fatima, la care nu aveți acces, și în curând veți vedea următoarele:

Banii voștri vor fi fără valoare și singurul mijloc de schimb va fi aurul sau argintul.

Va fi nevoie să vă rugați în grupuri și să căutați un preot sfânt, destul de curajos ca să țină piept prigoanei.

Trebuie să găsiți refugii pentru rugăciune, pentru că bisericile voastre vor fi vândute pentru profit material.

Să vă țineți de Scriptură, poate că nu ați citit-o dar să fi siguri că în viitor copiile vor fi imposibil de cumpărat.

Organizați Grupuri de Rugăciune ca să vă rugați pentru salvarea omenirii. În 3 ani veți înțelege de ce este important acest lucru.

Cenzura mass-mediei

Pentru Mass-media (T V., Radio, Ziare etc.) Eu am să vă spun următoarele: Ca și comunicatori către lume, aroganța pe care o arătați azi se va transforma in disperare, când cuvântul vostru nu va mai fi auzit. Și voi veți realiza importanța rugăciunii când omenirea va întoarce spatele Adevărului. Cuvântul vostru de azi poate încă reprezintă un adevăr independent important. Dar acest dar vă va fi luat. În schimb, Adevărul va fi acum ascuns de omenire prin dictatura pe care sunteți pe cale să o trăiți în timpul Marii Strâmtorări. Atunci, cuvântul vostru va fi refuzat tot așa cum este și Cuvântul Meu.

“Canalul secret” de comunicare

Nimeni nu vă va asculta deoarece singurul cuvânt dat omenirii, care va avea impact, va fi prin „ Canalul Secret” dat lumii prin tehnologie. Voi veți găsi în sălbăticie și veți sfârși încercând să comunicați unei lumi neîncrezătoare, în care cuvântul vostru nu este auzit – exact așa cum fac și Eu în aceste timpuri.

Atenție la dictatori

Nu vă temeți, indiferent de calea pe care Îl urmați pe Dumnezeu, ascultați-Mă. Luptați împotriva acelora care impun dictatura în lumea voastră, pentru că ei sunt de la satana. Nu vă lăsați prostiți de ei, indiferent cu cât vor să vă plătească pentru a comunica minciuni. Ei vor suferi osânda veșnică dacă nu se căiesc, timpul nu este de partea lor. Luptați pentru libertatea de a dezvălui nedreptățile la care sunteți martori. Nu este relevant dacă voi credeți în Mine, căci atunci când veți vedea că se împlinește aceasta profeție veți realiza Adevărul Învățăturilor Mele.

Cartea Apocalipsei

Acum, în lumea pare abătută și rănită datorită crizei financiare, s-ar putea crede ușor că totul va reveni la normal. Da, copiii Mei, în trecut acest lucru ar fi părut o presupunere normală, dar acum nu mai este așa. Comploturile puse la cale de către grupul de bază al organizațiilor mondiale în fiecare țară, unite de originea lor satanică, sunt acum gata să erupă. Toți aceia dintre voi care nu cred în Mine vor înțelege în sfârșit profețiile din Cartea Tatălui Meu și din cartea Apocalipsei.

Nu vă temeți, copiii Mei. Întoarceți-vă la Mine și vorbiți-Mi în intimitate, cu cuvintele voastre și Eu vă dau putere, energie și speranță ca să puteți trece peste această perioadă întunecată a istoriei omenirii.

Cei care citiți acest Mesaj, gândiți-vă cu atenție. Dacă puneți la îndoială conținutul, atunci uitați-vă în jur și gândiți-vă dacă îndrăzniți să luați în considerare semnele. Nu observați că vă este manipulat liberul vostru arbitru, care v-a fost dat în dar de Tatăl Ceresc? Nici Eu nici Tatăl Ceresc nu ne-am amesteca în voința voastră liberă, atât de sfânt este acest Dar. Însă când omul decide să îl accepte pe satana și flăcările iadului, atunci așa să fie.

Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, nu poate împiedica asta. Satana va încerca totuși să ia de la voi acest dar al liberului arbitru. Când veți constata că alegerea voastră liberă vă este furată de către puternicele forțele peste care voi nu aveți niciun control, atunci veți ști că în spatele lucrurilor este cel rău.

Satana nu va învinge niciodată

Vă rog, vă rog să fiți atenți, prețioșii Mei copii. Nu renunțați niciodată. Dacă destui dintre voi se roagă și rezistă, veți salva suflete. Satana și armata sa nu vor învinge niciodată. Ei nu pot asta. E imposibil. Doar Dumnezeu are puterea să pună capăt acestui teribil conflict.

Eu, Mântuitorul și Judecătorul menit, doresc să rezistați, să fiți curajoși și să luptați pentru tot ceea ce simțiți în inima voastră că este corect, chiar dacă suferiți de teamă. Teama vă este dată de satana. Teama niciodată nu este pusă în inimile voastre de Mine sau de Tatăl Meu Ceresc.

Puneți deoparte platoșa și deschideți-vă inimile către iubire, nu către teamă. Iubirea vine de la Dumnezeu. V-am mai spus, iubirea nu este ceva ce simțiți dacă nu vă deschideți inimile. Iubirea și Dumnezeu, Tatăl Veșnic, Creatorul acestui pământ, merg mână-n mână. Nu pot fi separate. Dacă sunt separate, este opera satanei.

Mergeți acum, copiii Mei, și decideți. Vreți ca Iubirea să vă cuprindă prin Inima Mea Sfântă, sau teama? Voi hotărâți.

Învățătorul vostru Divin, Mântuitorul și Judecătorul Drept al Milostivirii