Vineri, 02 martie 2012 la ora 12:20

Fiica Mea, încercările trăite de omenire se vor intensifica în decursul purificării finale, care este necesară înainte de A Doua Venire a Fiului Meu, Isus Cristos, pe Pământ.

Pământul se află în perioada de pregătire pentru acest eveniment glorios care este cel mai mare Dar venit de la Mine, de la crearea Paradisului încoace. Așteptați acest eveniment cu mare emoție pentru că acest nou Paradis este o realitate la care va aspira fiecare bărbat, femeie și copil.

Pregătiți-vă, astfel încât voi înșivă, familiile voastre și prietenii voștri să fiți corespunzători pentru a putea locui în Noua Mea Împărăție, care va fi sub domnia Fiului Meu preaiubit, Isus Cristos.

Dacă-Mi ignorați cererea, copiii Mei, veți pierde moștenirea voastră de drept.

Dacă cei păcătoși ar putea vedea doar timp de un minut această creație glorioasă, li s-ar înmuia picioarele și ar cădea la pământ, cerșind milă pentru a putea intra pe porțile acestei Împărății.

Numai cei care au o dragoste pură și simplă pentru Mine, Tatăl lor Ceresc și pentru Fiul Meu preaiubit, Isus Cristos, vor fi capabili să se bucure de această nouă existență pașnică și glorioasă.

Din păcate, satana a înnegrit sufletele multora dintre copiii Mei, astfel încât ei nu vor fi în stare să deosebească Adevărul de ficțiune.

Fiica Mea, minciuni teribile sunt răspândite în lume de către cultele satanice și învățăturile curentului New Age.

Bieții Mei copii, care au fost seduși prin minciuni prezentate ca într-un miraj colorat, cred în existența unei noi planete.

Li se promite un altfel de paradis. Dar acesta nu există.

Când satana seduce și câștigă inimile celor care cred în el, îi va chinui pentru eternitate.

Dacă ați vedea teroarea de pe fețele lor, când după moarte se trezesc în ghearele satanei, vi s-ar frânge inima.

Tocmai pentru că se află într-o stare atât de jalnică, este important să avertizați aceste suflete despre chinurile de care vor avea parte.

Rugați-vă pentru ei. Nu vă opriți niciodată din rugăciune. În multe cazuri, doar suferințele sufletelor- victimă îi pot salva de la iad.

Pe voi, cei care credeți în Mine, Dumnezeu Tatăl, vă chem acum să renunțați la zeii și idolii falși, la doctrinele false, la prezicători și la curentul New Age pentru că toate acestea nu au nici o valoare.

Toate acestea au fost create de regele înșelăciunilor, satana, un mincinos șiret.

El va face tot ce-i stă în putință ca să vă îndepărteze de Mine, dragii Mei copii.

Vă implor, copiii Mei, rugați-vă pentru aceste suflete ca să Mă consolați pe Mine, Tatăl vostru iubit.

Consolați-Mă. Apoi, cu timpul, veți înțelege misterul Împărăției Mele Cerești.

Misterul Voii Mele Dumnezeiești se va dezvălui în timp.

Cu timpul, fidelitatea și dragostea voastră Mă vor ajuta, în sfârșit, să-Mi unesc familia în Împărăția Mea, care de la început a fost creată pentru fiecare dintre copiii Mei.

Îți mulțumesc, fiica Mea, pentru suferința ta. Vă mulțumesc, copiii Mei, că ați răspuns la chemarea Mea Cerească.

Acum, vă dau întreaga Mea binecuvântare, dar voi trebuie s-o cereți de la Mine:

Tată Ceresc, ajută-mă să devin mic ca un copil în ochii Tăi. Te rog, dă-mi harurile Tale ca să pot răspunde la chemarea Ta de a-i salva pe toți copiii Tăi. Amin.

Iubitul vostru Tată Ceresc
Dumnezeu Cel Prea Înalt

Mesajul contine

Rugăciune pentru a deveni mic
Rugăciunea (19) din Alte rugăciuni

Tată Ceresc, ajută-mă să devin mic ca un copil în ochii Tăi.

Te rog, dă-mi harurile Tale, ca să pot răspunde la chemarea Ta de a-i salva pe toți copiii Tăi.

Amin.