Duminică, 04 martie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, aproape că a sosit vremea deschiderii peceților, ceea ce va avea ca rezultat și deschiderea celei de-a șaptea peceți.

Mulțumită rugăciunilor voastre, a fost înlăturată multă tulburare.

Voi, cei ce Mă urmați, ați acceptat Crucea Mea și vă veți uni cu Inima Neprihănită a Mamei Mele în timp ce vă veți îndrepta spre Împărăția Mea Glorioasă.

În același fel cum falsitatea și depravarea lumii e în continuă creștere, așa va crește și credința acelora care conduc armata Mea.

Bisericile vor fi persecutate, în mod special Biserica Catolică și Casa lui Israel.

Mulți se vor bucura. Aceste doua credințe vor fi chinuite atât din exterior cât și din interior și se va ajunge până acolo încât se vor face toate eforturile posibile pentru a fi ștearsă orice urmă a lor.

Va fi o mare bucurie când vor cădea aceste Biserici.

Mulți vor crede că au fost distruse și vor ignora cadavrele lor.

Dar asta va fi o nesăbuință, pentru că ele se vor ridica din nou ca să formeze un Cer Nou și un Pământ Nou atunci când se vor deschide porțile Paradisului.

Nimeni nu poate și nu va putea să-Mi distrugă poporul ales de pe pământ.

Pot să le provoace dureri, chinuiri și moarte și pot să le dărâme și cele mai sfinte clădiri și biserici pe care le-au ridicat în cinstea Tatălui Meu.

Ei însă se vor ridica și vor cere să li se restituie tronul cuvenit atunci când vor domni în Noul Paradis împreună cu Mine.

Niciodată să nu-L respingeți pe Dumnezeu. Niciodată să nu Îi respingeți Bisericile, căci dacă Îl veți respinge pe Dumnezeu și Îi veți respinge Bisericile, atunci veți merge pe calea pierzării spre condamnarea veșnică.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos