Luni, 05 martie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, astăzi vin la tine pentru a te consola în această perioadă în care ești chinuită din toate părțile.

Trebuie să știi că Ioan a primit cartea nepecetluită – Cartea Adevărului – pentru ca lumea să-i audă conținutul acum în aceste timpuri.

Această carte a fost dată lui nepecetluită pentru că Pecețile fuseseră deja deschise. Apoi ele au fost închise pentru a nu fi revelate decât la sfârșit.

A sosit timpul ca tu să deschizi Cartea Adevărului, și să revelezi tuturor copiilor lui Dumnezeu cele cuprinse în ea, pentru a-și pregăti sufletele pentru viața cea veșnică.

Cartea Adevărului îți este revelată ție, cel de-al șaptelea profet al timpurilor din urmă.

Prin intermediul vocii tale, Adevărul va fi în sfârșit revelat iar misterele cuprinse în Cartea Apocalipsei vor fi prezentate unei lumi necredincioase.

Dar lumea nu va mai fi necredincioasă pentru mult timp. În ciuda apostaziei care îi va afecta nu numai pe credincioși ci și pe slujitorii Mei Sfințiți din cadrul bisericii, timpul Marii Confesiuni este aproape.

Imediat ce se va întâmpla aceasta, o mare convertire va avea loc în lume.

Apoi, cei convertiți vor fi flămânzi după Adevărul cuprins în cartea nepecetluită, care a fost promis lumii pentru aceste timpuri din urmă.

Tu ești mesagerul căruia i s-a încredințat sarcina nu doar de a pregăti lumea pentru ca oamenii să-și salveze sufletele, ci și de a anunța Domnia Mea.

Iubitul vostru Isus