Vineri, 08 iunie 2012 la ora 19:05

Scumpa Mea fiică, mulți dintre cei care citesc aceste Sfinte Cuvinte ale Mele date omenirii din iubire înțeleg greșit intențiile Mele.

Ca Fiu al Omului, angajamentul Meu este de a salva întreaga omenire.

Crucificarea Mea nu a fost pur și simplu un moment în timp sau un moment în istorie.

A fost o Jertfă adusă spre a oferi fiecăruia dintre voi, chiar și celor de astăzi, darul Vieții Veșnice.

Aceasta este o promisiune solemnă. Viața lumii care va veni, Împărăția Mea pe Pământ, este pentru toți.

Vin acum să vă pregătesc.

V-am mai spus că Eu vin să vă avertizez asupra pericolului respingerii Învățăturilor Mele și a celor Zece Porunci stabilite de către Tatăl Meu Veșnic. Eu nu pot porunci sau obliga copiii lui Dumnezeu să asculte. Întregii omeniri i-a fost dat un dar special, la fel ca și îngerilor din Ceruri, darul voinței libere, al liberului arbitru.

Voința liberă nu poate fi luată de la voi. Nu vă pot porunci să Mă urmați.

Vă pot avertiza, vă pot arăta erorile căilor voastre, dar nu vă pot obliga să răspundeți chemării Mele.

Pot doar să vă rog.

Deși liberul arbitru este un dar, el poate fi și un obstacol, pentru că este folosit de satana pentru a sădi minciuni în mintea voastră.

El vă poate constrânge atât de tare să faceți anumite lucruri, încât vă va fi foarte greu să vă opuneți, atât de puternic este.

În aceste vremuri din urmă răbdarea Mea este pusă la încercare ca niciodată până acum.

În ciuda Morții Mele pe Cruce, a vieții Mele pe care am dat-o din iubire pentru a vă salva pe toți, mulți au uitat ce înseamnă cu adevărat această Jertfă.

Dacă Eu mi-am dat viața pentru mântuirea omenirii, de ce copiii Mei nu Mă ascultă?

Dacă acum nu vor să Mă asculte prin aceste mesaje, este o alegere pe care ei o fac prin voința lor liberă. De ce însă interpretează greșit și răstălmăcesc în continuare conținutul Sfintei Biblii?

Indiferent cât de mult sunt respins, Eu niciodată nu voi înceta să-Mi fac datoria de a vă avertiza despre pericolele care vin.

Pericolele despre care vorbesc nu sunt doar nenorocirile puse la cale de către satana și acoliții săi, prin care vor să controleze națiunile voastre, banii, hrana sau existența voastră.

Nu. Pericolul cel mai mare dintre toate, de care trebuie să fiți conștienți, este cel al pierderii sufletului în favoarea satanei și a îngerilor lui căzuți.

Depinde în totalitate de fiecare dintre voi dacă urmați acum Cuvântul Meu.

Tot ce vă rog este să ascultați. Neascultând, nu primiți acele haruri speciale pe care vi le împart acum, iar aceasta înseamnă că nu veți fi pregătiți corespunzător pentru a vă salva sufletul de fiară.

Vă binecuvântez pe toți. Pe cei care sunt confuzi îi îndemn să aleagă acele rugăciuni date prin intermediul acestor mesaje.

Ele vă vor ajuta să răspundeți Chemării Mele din Cer.

Al vostru Isus