Joi, 03 martie 2011 la ora 23:00

O, multiubita Mea fiică, întâmpin cu bucurie atenția ta în această seară. Absența ta M-a îndurerat întrucâtva, dar știam că te vei întoarce la Mine curând.

Te rog, ascultă-Mă cu atenție. Deși știu că ești ocupată cu viața ta personală, trebuie să înțelegi că aceste mesaje sunt foarte urgente. Cuvintele Mele ți se adresează în cel mai important moment istoric de la începuturi până astăzi. Pentru că aceasta este perioada când lumea va trăi foarte mari transformări, prin care omenirea nu a mai trecut niciodată.

Pregătiți-vă, copiii Mei, oriunde trăiți în lume. Pentru că foarte curând unul dintre cele mai prețioase Daruri, izvorât din Milostivirea Mea, va fi oferit fiecăruia dintre voi. Marele Avertisment care vă este dăruit va răspândi convertirea pretutindeni. Când acest eveniment va avea loc, după ce Pământul se va opri în loc pentru un moment, Dragostea prin acceptarea Adevărului se va răspândi pretutindeni.

Adepților satanei le va fi greu să-și apere comportamentul plin de răutate în fața iubirii și a luminii care vor iradia prin voi. Deși acest mare eveniment, care vă va surprinde, va duce la multe convertiri, totuși va trebui să vă pregătiți pentru el.

Acceptați deci că această profeție se va împlini. Puțini vor fi cei care vor nega evenimentul, în timpul sau după încheierea sa. Totuși vor fi mulți cei care-Mi vor întoarce spatele. Va urma Marea Persecuție.

Preoții vor suferi

Armata credincioșilor Mei se va ridica curajos și va apăra Existența Mea. Dar vor fi și dintre aceia la care nu v-ați fi așteptat, inclusiv conducători ai Bisericii Mele Creștine, care vor sta de partea celui rău și a paraziților săi. Ei vor fi seduși, din cauza credinței lor slabe. Veți observa că Sfinții Mei Vicari, slujitorii Mei sfințiți, vor fi nevoiți să-și apere credința. Cruzimea față de ei va fi similară cu cea arătată Mie de către călăii Mei. Luați aminte, toți cei care Mă urmați. Să nu fiți tentați să mergeți pe calea trădătorilor, chiar dacă vă temeți. Să nu cădeți pradă falselor lor promisiuni. Fiți curajoși. Rugați-vă pentru a avea putere.

Persecuția nu va ține multă vreme

Credincioșii Mei, adunați-vă curaj, pentru că și cei mai apropiați vouă vă vor întoarce spatele. S-ar putea să fiți izolați și făcuți de râs, ridiculizați în public. Treceți cu vederea provocările lor. Vă voi îndruma pe toți și vă voi proteja. Pentru că această perioadă nu va dura mult. Cea mai puternică durere va fi când veți constata infidelitatea lor față de Mine, față de Adevăr.

Națiunile necreștine vor deține controlul

Rugăciunea poate ajuta la diminuarea unora dintre evenimentele catastrofale ce vor urma. Persecuția, asupra acelora care cred în Mine și în Tatăl Meu Veșnic, va avea loc în națiunile care nu cunosc iubirea, Iubirea pentru Dumnezeu. Unica iubire care sălășuiește în inimile lor este cea pentru putere asupra țărilor mai puțin favorizate. Controlul este prima lor țintă. Gloria, urmărirea bunăstării și a stăpânirii voastre, a țărilor voastre și a acelora dintre voi care nu vor să Mă renege. Dragii Mei copii, dacă le veți ceda, vă va fi foarte greu să reveniți și să regăsiți pașii care vă conduc înapoi către Mine. Aceasta va presupune un mare curaj față de un adversar teribil de puternic. Dar veți învinge. Dacă veți suferi datorită pasiunii pe care o simțiți în inima voastră pentru Iubirea de Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, atunci veți accepta această suferință cu bucurie.

Vor apărea dictatori noi

Schimbările bruște ale situației globale, care până acum au părut tulburări minore, se vor transforma în războaie. Războaiele vor duce la lipsa de hrană. Democrația se va diminua rapid și vor apărea dictaturi malefice. Totuși, aceste dictaturi vor fi foarte atente la imaginea lor. Vor începe ca pașnici negociatori și „salvatori”. În schimbul hranei vor controla proprietățile voastre, care apoi vor deveni ale lor. Va trebui să cereți permisiune să vă hrăniți familiile. Pentru a călători va fi nevoie de o formă specială de identificare și vi se va cere să acceptați semnul – semnul Fiarei. Fugiți, copiii Mei! Ascundeți-vă! Pentru că asta încă nu e totul! Ei vă vor dicta cum să vă rugați, pentru că ei nu se închină lui Dumnezeu. Aceștia, copiii Mei, sunt armatele satanei, care vor să vă fure sufletele.

Aceia dintre voi care credeți în Mine, fiți gata. Mergeți înapoi la bisericile voastre, imediat. Rugați-vă la Dumnezeu, Tatăl Veșnic. Organizați grupuri de rugăciune și rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Implorați reconcilierea acum, pentru ca la momentul Marelui Avertisment să puteți accepta cu umilință starea sufletului vostru. Nu aveți de ce vă teme.

Rugați-vă pentru familiile voastre, pentru prieteni, pentru copii, pentru vecini. Și ei toți trebuie să se pregătească. Atât de mulți se vor converti atunci când vor fi martorii Adevărului Existenței Mele! Mulți nu vor rezista la acel șoc, când vor vedea cum M-au ofensat. Dar vor fi și dintre aceia cărora pur și simplu nu le va păsa. Timpul se apropie.

Rugați-Mă să vă ajut

Semnele, dintre care toate au fost prevestite, sunt în jurul vostru, copii. Observați-le și acceptați-le drept ceea ce sunt. Răzvrătiri. Cutremure. Inundații. Schimbări climatice. Toate se vor intensifica. Banii vor deveni puțini și la fel hrana. Să nu credeți că totul este pierdut, pentru că, dacă Îmi veți cere ajutorul, veți primi răspuns. Toți veți fi ajutați și conduși de mâna Mea prin aceste timpuri agitate. Dar trebuie să vă deschideți inimile. Respingeți orice încercare de a vă ispiti să fiți părtași la lucrările conspirative ale celui rău. Păstrați-vă curățenia sufletului și a minții. Atitudinea voastră să fie umilă, dar să nu vă fie frică niciodată să vă apărați credința în Mine.

A venit timpul să vă pregătiți sufletele

Timpul a venit. Duceți-vă, copiii Mei, și pregătiți-vă sufletele. Căutați, prin Sacramente, harurile de care aveți nevoie pentru a vă sfinți sufletele. Apoi rugați-Mă să vă iau în brațele Mele și implorați-Mă să vă salvez. Iubirea și compasiunea Mea față de fiecare dintre voi întrece orice închipuire. Dar primiți cu bucurie Marele Avertisment, unul dintre cele mai prețioase daruri pe care vi le ofer vouă tuturor, înainte de Ultima Judecată. Fiți recunoscători pentru că veți primi un dar așa de minunat. În momentul în care se vor petrece atâtea convertiri în toate colțurile lumii, atunci veți fi cu adevărat pregătiți pentru Noul Cer și Noul Pământ care apoi se vor uni. Acesta va fi Paradisul Meu, glorioasa moștenire la care fiecare dintre voi are dreptul – dacă o veți alege.

Iar acum, dragi Mei copii, așteptați Marele Avertisment, pentru că timpurile sunt aproape.

Iubitul vostru Mântuitor, Drept Judecător si Milostiv Isus Cristos