Joi, 02 august 2012 la ora 22:06

Prea iubita Mea fiică, încercările Bisericii de pe pământ a Fiului Meu au început deja.

Chinurile și persecuția sunt pe cale să înceapă.

Procesul are loc acum.

Fiul Meu a fost trimis să salveze umanitatea de focurile iadului.

Moartea Lui pe Cruce, o teribilă și sălbatică cruzime, a fost permisă de Mine ca dovadă pentru copiii Mei că le ofer un viitor.

Trupul Fiului Meu a devenit Biserica Lui de pe pământ. Preoții și slujitorii Săi sfințiți au luat locul apostolilor Lui.

Acum, El se întoarce din nou să salveze umanitatea și să-i aducă pe calea cea bună pe prețioșii Mei copii, în așa fel încât ei să vină în Paradis. Istoria se va repeta.

Fiul Meu a predicat Adevărul și a unit mulți oameni care I-au urmat învățăturile și care nu s-au îndoit de Cuvântul Său.

Apoi a fost trădat de cei apropiați și devotați Lui.

Biserica Sa, Biserica Catolică, a fost de-asemeni trădată din propriile coridoare.

Ispita satanei a adus acest fapt și o cumplită răutate a fost responsabilă pentru Răstignirea Fiului Meu.

În Biserica Lui, în zilele noastre, căderea Sa a început de ceva vreme. Și acum, ca și atunci, mulți dintre discipolii Săi loiali Cuvântului Sfânt stabilit de Mine, Îl părăsesc.

Atunci El a fost acuzat de erezie. Așa cum El a fost trădat, aceeași soartă o va avea și Biserica Fiului Meu.

Cu acei păcătoși printre ei, care au comis delicte mari împotriva umanității, mulți discipoli loiali au părăsit Biserica.

În schimb ei L-au părăsit pe Fiul Meu și I-au înlăturat Învățăturile.

Încercările la care este supusa Biserica de pe pământ a Fiului Meu îi reduc la tăcere pe preoții ei când vine vorba de a apăra învățăturile Fiului Meu.

Lor le este teamă să-i ofenseze pe cei care îl neagă pe Fiul Meu datorită păcatelor celor de printre ei.

Biserica Fiului Meu se confruntă acum cu cea mai mare încercare de la Crucificarea Preaiubitului Meu Fiu încoace.

Biserica Sa este batjocorită fără milă nu doar de dușmanii din afară ci și de dușmanii din interior.

Coroana de Spini va fi pusă acum pe Capul Bisericii Fiului Meu și puțini discipoli ai Lui îi vor rămâne alături.

Așa cum apostolii Fiului Meu, cu excepția lui Ioan, l-au părăsit în timpul judecării și persecutării Lui, la fel și cei cu demnități înalte de la Vatican îl vor părăsi pe Sfântul Meu Vicar.

El, ca și Cap al Bisericii Catolice, va fi forțat să parcurgă o teribilă cale în dizgrație fără ca el să fie vinovat.

În timp ce el va fi chinuit, batjocorit și făcut de râs, nu el va fi subiectul huiduielilor. Ținta lor va fi Adevărul Bisericii, Biserica Creștină, întemeiată datorită Jertfei Fiului Meu – asupra căreia ei își vor revărsa ura.

Creștinismul va fi biciuit în fiecare ungher, în fiecare națiune, în fiecare loc de adorație, până când va ajunge la epuizare.

Va fi condus pe Calvar, așa cum a fost dus și Fiul Meu legat, imobilizat cu funii, pentru a face imposibilă eliberarea de chinuri.

Atunci, în timp ce urcă muntele, va fi lovit cu pietre, scuipat și batjocorit pe tot parcursul urcușului.

Atunci va fi răstignit pe Cruce.

Niciun pic de simpatie nu va fi arătată din partea celor care dau vina pe Biserică pentru păcatele împotriva celor inocenți în timp ce vor condamna Capul Bisericii, pe Fiul Meu.

Vor da vina pe El pentru păcatele altora cauzate de ispita Satanei.

Când va fi pironită pe Cruce Biserica Fiului Meu, ei vor trimite sute de gardieni, la fel ca cei șase sute de soldați care au fost odinioară pe Golgota pentru ca să se asigure că nici o fărâmă din Trup nu va scăpa nepedepsită.

Nici un slujitor al Bisericii Sale, care și-a proclamat loialitatea, nu va fi lăsat să scape.

Când Biserica va fi crucificată, se vor asigura să fie înfometată și însetată până la ultima suflare.

Toți discipolii, așa cum a fost și cu apostolii Fiului Meu, nu vor fi de găsit.

Se vor ascunde de frica represaliilor.

În ceea ce va părea ca ultima suflare, toți vor amuți până când aclamațiile celor care au crucificat Biserica vor asurzi întreaga lume cu falsa lor doctrină.

Glasul noului cap al bisericii, al impostorului, al falsului profet, va răsuna.

Toți se vor prosterna cu ușurare în fața Mea, Dumnezeu Cel Preaînalt, deoarece aceasta va părea că reprezintă un nou început.

Atunci, Prezența Fiului Meu nu va mai sfinți altarele acestei biserici deoarece aceasta nu este posibil.

Atunci Mâna Mea, ca sancțiune, va cădea spre pedeapsă.

Acesta va fi începutul Bătăliei Armaghedonului.

Atunci Eu voi veni, prin Fiul Meu, pentru a salva suflete.

Nu negați această profeție.

Nu vă ascundeți în spatele unor false certitudini, pentru că această zi trebuie să vină.

Crucificarea Bisericii Fiului Meu trebuie să se întâmple datorită Legământului Final.

Dar apoi Învierea Glorioasă a Bisericii, Noul Ierusalim, va șterge toate lacrimile, toată suferința și atunci va veni Noua Eră.

Întotdeauna încredeți-vă în Fiul Meu.

Nu vă fie frică pentru că eu sunt Tatăl vostru și voi veni să reînnoiesc pământul și să-i adun pe toți copiii Mei în această minune finală prezisă în Cartea lui Daniel.

Cartea Adevărului vă va fi revelată, copii, așa cum a fost promis.

Nu respingeți Intervenția Mea Divină, deoarece Eu spun Adevărul.

Dumnezeu Cel Preaînalt