Vineri, 11 martie 2011 la ora 15:30

Iubita Mea fiică, purificarea prin care va trece omenirea prin intermediul războaielor, cutremurelor, erupțiilor vulcanice, tsunami-urilor, valurilor de căldură, alunecărilor de teren, continuă, și acest lucru se întâmplă din cauza păcatelor omenirii.

Numai aceia vor fi salvați care revin la Mine, Mântuitorul lor Divin și la Creatorul lor, Tatăl Meu și Tatăl lor. Niciodată să nu Îl priviți cu frică pe Tatăl Meu, pentru că El îi iubește pe toți copiii Lui. Totuși El îi va pedepsi pe aceia care nu-i acceptă existența. Văzând răutatea, necredința, nerușinata iubire de sine a omului, răbdarea Lui se apropie de sfârșit.

Tatăl Meu Veșnic, Dumnezeu, făcătorul și creatorul tuturor lucrurilor, îi iubește pe toți copiii Lui cu o tandrețe părintească. Dar îi pedepsește, tot așa precum o face părintele responsabil, dacă aceștia se comportă agresiv sau inacceptabil. Tot așa se va manifesta mânia Tatălui Meu în lume acum. Acest an, după cum ți-am spus, fiica Mea, este anul Purificării.

Oamenii de pretutindeni vor înțelege că aceste evenimente nu sunt naturale. Ele sunt provocate de intervenția divină pentru a face omul să înțeleagă, în sfârșit, Adevărul scripturilor.

Rugați-vă, rugați-vă pentru întoarcerea la credință.

Al vostru Iubit Isus Cristos