Luni, 04 aprilie 2011 la ora 19:00

Preaiubita Mea fiică, timpul acum nu mai este de partea noastră. Trimite, trimite mesajele în lume, cât de departe poți. Timpul Marelui Avertisment este foarte aproape. Să le spui credincioșilor Mei ca prin credința lor pentru Mine să ajute la convertirea necredincioșilor pentru întâmpinarea Marelui Avertisment.

Fiica Mea, în timp ce tu îți pui întrebări în legătură cu veridicitatea mesajelor, pierzi timp prețios. Timpul nu este disponibil pentru sufletele Mele preaiubite care râvnesc la mântuire. Păcatul, fiica Mea, este agresiv și se răspândește ca un virus în toate colțurile lumii. Satana face ravagii în întreaga omenire. El este prezent peste tot; chinuie atât sufletele bune cât și pe cele care sunt pierdute pentru Mine. El trebuie oprit.

Rugăciunea și răspândirea Cuvântului Meu vor ajuta. Spune-le discipolilor Mei în ce fel satana infestează omenirea. Nu numai că este prezent prin neliniștea globală, dar și îi molipsește pe aceia care cred că acționează dintr-un sentiment de dreptate. El este prezent chiar și în societatea tânără fără griji, în muzica lor și în cultura celebrității starurilor.

Salvați acum suflete prin rugăciunea Rozariului Milostivirii Divine. Răspândiți această rugăciune de urgență. Panica, groaza, neliniștea și ura amarnică din lume o simt în adâncul Meu, Eu, Dumnezeu Mântuitorul omenirii, care plâng lacrimi fără încetare pentru aceste suflete pierdute.

Chiar nu vede omenirea ura trăită împotriva propriei existențe care este prezentă în fiecare ungher? Nu-și dau seama că este însuși satana, înșelătorul, cel care lucrează? Așa cum ura înrăită și monstruozitățile scârboase se răspândesc ca un foc mistuitor, tot așa va cădea și mâna Tatălui Meu Veșnic asupra acestei lumi nerecunoscătoare și oarbă. Așa cum continuă grozăviile oamenilor, când ei se terorizează reciproc și se omoară, tot așa va crește și numărul catastrofelor naturale, ca pedeapsă pentru păcatele săvârșite de oameni unii împotriva altora. Această pedeapsă se va abate acum asupra lumii.

Lupta pentru salvarea sufletelor a început. Stăruiți în rugăciune pentru voi și familiile voastre, pentru că multe suflete inocente vor fi prinse în această nenorocire. Nu vă temeți, căci toți aceia care rămân fideli Mie și Tatălui Meu Veșnic vor fi salvați. Dacă Tatăl Veșnic nu intervine acum, omul ar săvârși un genocid de o asemenea dimensiune, încât o parte uriașă a omenirii ar pieri.

Să țineți cu tărie de credința voastră, voi toți, căci fără credință vă va fi greu să îndurați suferințele. Dați Slavă Tatălui Meu pentru că Mi-a permis Darul Milostivirii Divine. Milostivirea Mea nu are hotare iar acest lucru vă va fi acum dovedit tuturor. Acest ocean al Iubirii, curat și nediluat, se va revărsa peste fiecare dintre copiii Mei, ca să vă scape de ura și de răutatea care este răspândită de cel rău. Spălați-vă sufletele în Iubirea Mea acum, prin rugăciune pentru că timpul este aproape.

Nu uitați, Eu vă iubesc pe toți. Darul Milostivirii Mele este pentru toți, chiar și pentru cei care încă trăiesc în păcat de moarte. Lor li se va da șansa să se căiască, să-l învingă pe satana și să se alăture Împărăției Mele mereu Milostive care va veni.

Priviți spre cer. Lăsați-Mă să vă țin pe toți și să vă îmbrățișez.

Iubitul vostru Mântuitor, Vesnicul Judecător Milostiv, Isus Cristos