Miercuri, 06 aprilie 2011 la ora 12:05

Iubita Mea fiică, chinurile pe care trebuie să le înduri se produc datorită înșelătorului care încearcă în mod constant să te ispitească să renunți la această Lucrare sfântă. El încearcă să te devasteze emoțional. Acceptă asta. Să nu te îndoiești niciodată de Cuvântul Meu Divin oricât de greu ți-ar fi. Vei fi răsplătită cu harul păcii sufletului atunci când Mi te vei dărui cu adevărat. Să continui să-Mi spui asta în fiecare zi, pe parcursul întregii zile și să-Mi ceri harurile să te umplu de bucurie imediat ce înșelătorul te atacă. Fii tare, fiica Mea. Nu te da bătută niciodată. Eliberează-ți mintea de lucrurile mărunte și concentrează-te asupra mesajelor Mele pentru lumea întreagă. Astăzi, acestea sunt cele mai importante mesaje pentru omenire. Ele au fost date ca să îndrume oamenii să găsească din nou Calea adevărată care îi conduce la Mine.

Oamenii sunt derutați în privința Învățăturilor Mele

Mulți oameni sunt pierduți acum. Sunt derutați în privința Învățăturilor Mele din cauza nenumăratelor feluri în care acestea au fost interpretate. Diluate. Modificate. Adăugite. Trunchiate. Copiii Mei au acum nevoie de îndrumare ca să caute harurile de care au nevoie pentru a deveni din nou puternici și cu inimile ușoare. Ele pot fi obținute doar prin rugăciune și prin respectarea Învățăturilor Mele.

Eu nu exclud nici măcar un suflet

Copiii Mei care sau convertit cunosc acest lucru și se apropie de inima Mea prin sacramente. Însă acei copii ai Mei rătăciți trebuie să o ia chiar de la început și să-și reamintească despre Cele 10 Porunci ce au fost date lumii prin Moise. În ziua de azi, foarte dar foarte mulți dintre copiii Mei nu le cunosc. Eu nu exclud nici măcar un suflet, indiferent ce religie practică.

Atenționare pentru credincioșii care îi desconsideră pe cei de altă credință

Dacă credincioșii Mei se delimitează și se preamăresc pe ei înșiși sau se consideră mai buni decât cei de altă credință care nu cunosc Învățăturile Mele, atunci ei se comportă exact cum s-au comportat și fariseii. Să le fie rușine acelora care se cred mai presus de cei care au nevoie de iluminare. Să le fie rușine tuturor acelora care, deși cunoscând Adevărul, îi disprețuiesc pe cei de altă credință. Să le fie rușine tuturor acelora care cred că, dacă cunosc Adevărul și beneficiază de pe urma Preasfintelor Sacramente, sunt cei mai importanți în ochii Mei. Da, acești credincioși care Îmi sunt fideli, oferă Inimii Mele multă mângâiere și bucurie, dar în același timp Mă ofensează foarte grav atunci când îi desconsideră sau judecă pe alții din pricina religiei lor.

Credincioșilor Mei, vă spun: deschideți-vă ochii pentru a putea vedea Adevărul din Învățăturile Mele, la cel mai simplu nivel. Nu-i judecați pe ceilalți. Nu îi desconsiderați pe aceia care-i credeți păcătoși și resping Învățăturile Mele pentru că ei, în ochii Mei, sunt deopotrivă cu voi, în ciuda faptului că vouă vi s-a dat darul Adevărului. Mă supăra mult când acești credincioși ai Mei, chiar dacă sunt conduși de intenții bune, prescriu acestor sărmane suflete rătăcite modul în care să-și trăiască viața. Ei nu sunt pe calea cea bună.

Dacă pe cei care nu Mă urmează doriți să-i determinați cu înverșunare să accepte Învățăturile Mele, spunându-le că se vor pierde sau că sufletul lor se va vătăma, și dacă considerați ca fiind rele practicile lor, atunci îi faceți și mai slabi decât înainte. Mulți pur și simplu vă vor întoarce spatele iar voi veți suferi un eșec. Abțineți-vă să-i învățați, mai bine arătați-le mila voastră. Învățați-i în schimb prin puterea exemplului. Să nu spuneți niciodată și nici măcar să nu încercați s-o faceți, că sunt condamnați în fața ochilor mei, pentru că nu sunt.

Eu iubesc toate sufletele, de orice credință, de orice convingere, de orice confesiune și de orice orientare sexuală. Fiecare dintre aceștia este un copil prețios pentru Mine. Niciunul nu e mai bun ca celălalt. În timp ce păcatul va exista întotdeauna – voi sunteți toți păcătoși și să nu uitați aceasta –fiecare dintre voi va răspunde pentru el însuși în ceea ce privește răspândirea Cuvântului Meu și respectarea Învățăturilor Mele.

Îmbrățișați-vă unii pe alții. Arătați îndurare unii față de alții. Să nu excludeți pe nimeni, indiferent dacă este catolic sau de altă confesiune creștină, fie cea islamică, hindusă, ebraică, budistă sau dacă aparține de acele religii noi care au mai apărut și care nu cred în Dumnezeu, Tatăl cel Veșnic. Rugați-vă pentru ei. Învățați-i cât este de important să-și deschidă inimile în fața Adevărului. Învățați-i prin exemplul vostru. Răspândiți convertire. Dar niciodată să nu judecați pe alții sau să încercați să vă delimitați de cei care nu înțeleg Adevărul.

Niciodată să nu credeți că, deoarece ați fost binecuvântați din Cer cu haruri pentru fidelitatea voastră, sunteți mai buni decât frații și surorile voastre. Da, voi aduceți bucurii Inimii mele Sfinte dar comportați-vă cu ceilalți cu iubire și nu ca niște dictatori.

Niciunul din voi nu este vrednic să-i judece pe alții

Amintiți-vă această lecție: nici unul dintre voi nu este vrednic să-i judece sau să-i evalueze pe alții. Nimeni nu are puterea sau cunoașterea dumnezeiască ca să evalueze din punct de vedere moral pe ceilalți. Păstrați-vă mintea deschisă și amintiți-vă că ziua în care credeți că voi sunteți mai importanți în Ochii Mei decât aceia pe care îi considerați voi că sunt păcătoși, este ziua în care voi deveniți pierduți pentru Mine.

Eu nu voi exclude nicio religie din aceste Mesaje

Cuvântul Meu este dat acum ca un Dar pentru omenire, pentru fiecare în parte și pentru toți. Nu vreau, prin aceste mesaje, să vizez doar grupul discipolilor Mei devotați. Tuturor celor care înțeleg Adevărul, permiteți-Mi să vă reamintesc. Toți copiii Mei din lume, în special cei mai mari păcătoși, care nu cred în Tatăl Meu Veșnic, Dumnezeu creatorul și care a făcut tot ceea ce este, au acum prioritate. Depinde de voi acum, credincioșii Mei, să vă rugați foarte puternic și să arătați iubire acelora care sunt orbi. Dar faceți asta cum vă învăț Eu acum. În sfârșit, să nu uitați că Eu vă iubesc pe toți.

Al vostru Salvator care vă iubeste, Isus Cristos, Regele întregii omeniri