Sâmbătă, 20 octombrie 2012 la ora 22:30

Mult iubita Mea fiică, a Doua Mea Venire va fi cel din urmă capitol în împlinirea Legământului Meu. Acest Legământ va vedea nașterea Noului Ierusalim.

Acest Nou Ierusalim va semnifica unirea tuturor copiilor lui Dumnezeu, a acelora care acceptă Cuvântul Domnului.

Evreii vor accepta, în cele din urmă că Adevăratul Mesia a venit pentru a le aduce mântuirea după care tânjeau.

Eu, Isus Hristos, din Casa lui David, voi veni ca Mântuitor, potrivit Sfintei Voințe a unicului Dumnezeu Adevărat.

Ei M-au respins pe Mine, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit pentru prima dată în trup. De data aceasta Eu voi coborî din Ceruri și voi învălui Poporul Meu Ales cu darul Noii Mele Împărății.

În cele din urmă, ei vor fi cu toții împăcați, deoarece vor vedea Adevărul și vor accepta existența unui Dumnezeu în Treime. Există un singur Dumnezeu. Nu pot fi mai mulți. Și totuși Eu sunt în uniune cu Tatăl Meu. Eu sunt Dumnezeu. Am venit în trup pentru a arăta omenirii Milostivirea Mea și pentru a o salva de la osânda cea de pe urmă. Sfântul Meu Duh este și El în comuniune cu unicul Dumnezeu, așa cum s-a manifestat lăuntric în sufletele profeților și cum înflăcărează sufletele copiilor lui Dumnezeu.

Atât de mulți oameni vor lupta cu înverșunare împotriva Celei de a Doua Mea Veniri, inclusiv cei care cred într-un singur Dumnezeu Adevărat. Ei nu vor accepta Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut, așa cum este dezvăluit prin prooroci.

Mulți creștini buni și devotați vor continua să respingă Cuvântul Meu, chiar până la sfârșit.

Cuvântul Meu va fi pus la îndoială și răstălmăcit, îndeosebi de Biserica Catolică. Însă să știți ceva. Vremea pentru a Doua Mea Venire este aproape, iar aceia care continuă să Mă respingă, atât pe Mine, cât și făgăduința pe care am făcut-o Tatălui Meu de a-i crea Împărăția pe pământ, vor fi lăsați deoparte.

După ce Marea Mea Milostivire va fi dezvăluită și când toate prilejurile le vor fi fost oferite tuturor celor care nu vor accepta Adevărul, atunci răbdarea Mea se va fi terminat.

Al vostru Isus