Vineri, 07 decembrie 2012 la ora 18:45

Mult iubita Mea fiică, pe măsură ce se apropie momentul când falsul profet se va face cunoscut, el se pregătește, împreună cu cohortele sale, să denunțe aceste Mesaje.

Mulți falși profeți se infiltrează printre discipolii Mei de pretutindeni. Aceasta nu numai că va aduce confuzie, dar îi va și îndepărta de Mine pe copiii lui Dumnezeu.

În timp ce veți fi în continuare respinși de facțiuni din Biserica Mea, ei Mă vor sfida declarând că alți profeți ce se laudă cu darul lor aduc Adevărul umanității.

Unul dintre slujitorii Mei sfințiți, precum Iuda înaintea lui, M-a trădat. El va fi ca un spin în coasta voastră.

Atunci când Crucificarea Bisericii Mele va începe în zilele de pe urmă, tot ce s-a petrecut în timpul Patimilor Mele se va repeta pe pământ.

Mai întâi, Cuvântul Meu Sfânt va fi respins.

Apoi, ultimul Meu profet va fi trădat în prezența Sfintei Mele Euharistii. Tu, Fiica Mea, vei fi declarată o impostoare de către unul dintre acești falși profeți, care va face aceasta într-o Biserică Catolică, în fața Tabernacolului Meu.

Cuvintele lor blasfemiatoare vor fi aplaudate de către dușmanii lui Dumnezeu îmbrăcați în veșminte sfinte.

În acest timp, mulți falși profeți se vor face cunoscuți pentru ca vocile lor să acopere vocea Mea. Atunci, unul dintre ei va încerca să te distrugă.

Mâna Tatălui Meu va lovi pe aceia care le fac rău profeților Săi, care au fost trimiși să pregătească lumea pentru A Doua Mea Venire.

Din păcate, multe sărmane suflete vor fi amăgite. Problema nu este că te vor respinge pe tine, fiica Mea. Ci este aceea că vor împiedica sufletele să fie salvate.

Chem pe aceia dintre voi care Mă iubesc să asculte cu atenție cuvintele falșilor profeți. Priviți cum ei nu vor fi luați la întrebări de către preoți; ei vor fi promovați de către aceștia; lor li se va permite să predice minciuni din amvonul Casei Tatălui Meu.

Aceste evenimente se vor înmulți și vor pregăti drumul falsului profet, care, așa cum a fost prezis, va veni în curând să își revendice tronul.

Abominațiunea care va lovi Biserica Catolică va fi apoi combinată cu acțiunile lui anticrist.

Acest bărbat, condus de Satana, va fi văzut ca un prieten al Israelului. Apoi el va părea să susțină Israelul cu ajutorul Babilonului, care este Uniunea Europeană.

Toate războaiele, instigate deliberat în Orientul Mijlociu, se vor extinde în Europa.

Anticristul va răspândi ateismul sub forma amăgitoare a Noii Religii Mondiale, care va fi condusă de către falsul profet.

Fiica Mea, secretele pe care ți le-am dezvăluit în legătură cu identitatea falsului profet și a altor aspecte nu trebuie dezvăluite încă. Dar să știi aceasta.

Falsul profet, care se va declara om al lui Dumnezeu, a plănuit deja modul în care să uzurpe conducerea Bisericii Catolice.

El și anticristul lucrează deja împreună pentru a aduce pustiirea acestei lumi, care va surveni după ce abominațiunea în Biserica Catolică va fi împlinită.

Credincioșii Mei, voi nu trebuie să îi ascultați pe aceia care încearcă să vă oprească din rugăciune. Trebuie să vă întrebați ce om al lui Dumnezeu ar împiedica recitarea rugăciunilor, a Rozariului Milostivirii Divine sau a Sfântului Rozariu? Răspunsul este că: orice om care încearcă să vă împiedice să vă rugați nu este de încredere, chiar dacă este îmbrăcat în veșmintele unui slujitor sfințit.

Acestea sunt vremuri periculoase pentru adevărații Mei profeți, care întotdeauna vor fi respinși. Așa îi veți recunoaște.

Întocmai cum Eu am fost respins, chinuit, biciuit și umilit de către preoții din vremea Mea, tot astfel vor suferi și profeții Mei.

Să nu îi respingeți niciodată pe profeții adevărați. Ascultați rugăciunile pe care ei le aduc omenirii ca pe un Dar din Ceruri. Dacă nu vă aduc rugăciuni, atunci ei nu au fost trimiși de către Mine.

Dacă sunt întâmpinați cu brațele deschise de către preoți, episcopi și alți slujitori sacri în mod public în Bisericile lor, ei nu au fost trimiși de către Mine.

Cunoașteți-Mă. Cunoașteți-i pe profeții Mei. Ei vor îndura aceleași suferințe pe care le-am îndurat Eu. Ei vor fi respinși de cei din Biserica Mea, de către discipolii Mei și de către alții, care pretind că vorbesc în Numele Meu.

Soarta lor nu va fi ușoară. Totuși, tocmai prin respingerea lor publică, prin calomnia plină de răutate răspândită la adresa lor, pe care vor trebui să le suporte ei, Mă veți recunoaște pe Mine.

Mergeți acum și nu lăsați ca inimile voastre să fie amăgite de către mincinoși.

Al vostru Isus