Miercuri, 12 decembrie 2012 la ora 23:54

Prea iubita Mea fiică, cât Mă întristează să văd atât de multă divizare pricinuită de Cuvântul Meu Sfânt dat prin aceste Mesaje.

Când Cuvântul Meu, dat vizionarilor și profeților adevărați, este făcut cunoscut lumii, el atrage neîntârziat critici. De ce? Pentru că sunt Eu, Isus al vostru, Acela al cărui Cuvânt Sfânt va fi întotdeauna pus la îndoială și criticat, înainte de a fi denunțat drept erezie de către păcătoși.

Rațiunea omenească, deși importantă în rolul discernământului, are o contribuție foarte mică în recunoașterea Cuvântului Meu.

Iubirea, pe care Cuvântul Meu o aprinde în suflet, care este lipsită de răutate și care este pură și umilă, nu va fi și nici nu poate fi tăgăduită. Prin aceste suflete Eu acord darul de a fi capabili să Mă recunoașteți. Aceste suflete, împreună cu profetul pe care Eu l-am ales să comunice Cuvântul Meu, vor trebui să accepte Cupa suferinței Mele.

Vă cer să vă rupeți de atracțiile lumești și să vă consacrați Mie, pentru că este o cărare foarte anevoioasă și singuratică cea pe care Mă urmați.

Când sunteți provocați în Numele Meu sau când vocile profeților Mei adevărați sunt ridiculizate și se neagă faptul că ele sunt de la Dumnezeu, Eu vă spun aceasta.

Nu onorați astfel de atacuri cu vreun răspuns de orice fel. Rămâneți tăcuți în suferința voastră.

Glasul lui Dumnezeu acum va domni peste lume, iar voi să nu lăsați pe nimeni să vă îndepărteze de Adevăr, care este foarte important pentru ca Eu să vă pot aduce pe voi, sărmani păcătoși neajutorați, în Brațele Mele Sfinte, pentru a vă alina.

Eu vă aduc Pacea. Controversele, criticile și manifestările publice ale autorității, din partea celor ce proclamă Cuvântul Meu pe de o parte, și îi condamnă pe alții în Numele Meu pe de altă parte, nu trebuie acceptate. Acest tip de comportament nu este de la Dumnezeu. El vine de la duhul răului.

Luați aminte, nu pe profeții Mei îi veți răni. Eu sunt Cel pe care-L veți ofensa.

Sunteți vinovați de pierderea timpul și de subestimarea Lucrării Sfântului Duh. Nu vi se va îngădui să sacrificați sufletele celor pe care îndrăzniți să îi derutați, în Numele Meu.

Voi, cei ce păcătuiți împotriva Mea, împiedicând Cuvântul lui Dumnezeu să fie auzit în aceste vremuri, veți fi alungați. Răbdarea Mea are o limită. Îngrijorarea Mea este intensă. Durerea Mea e chinuitoare. Voi încercați să îi induceți în eroare pe discipolii Mei, cei al căror rol în conducerea rămășiței armatei Mele este primordial. Pentru acest lucru veți fi pedepsiți.

Vă rog ca voi să Îmi cereți să vin către voi, astfel încât să vă pot oferi consolare, ca să nu greșiți, căci sunteți suflete tulburate și păcatele voastre Îmi sunt cunoscute.

Aroganța voastră este jignitoare și insultătoare pentru Tatăl Meu. Acceptul vostru de a vă sacrifica propriile suflete pentru ambiția de a fi văzuți drept purtători de cuvânt inteligenți și autoritari ai Mei, este dezgustătoare în Ochii Mei.

Declar solemn că trădătorii Cuvântului Meu Sfânt, trimis prin profeții lui Dumnezeu, vor stârni Mânia Tatălui Meu. Pedeapsa voastră va fi promptă. Timpul vostru este limitat. Aveți doar puțină vreme în care să alegeți cărui stăpân îi slujiți cu adevărat.

Isus al vostru