Joi, 13 decembrie 2012 la ora 18:11

Prea iubita Mea fiică, darul umilinței trebuie câștigat. Nu trebuie niciodată să o confundați cu lașitatea.

Satana a fost învins datorită propriei Mele Umilințe și, drept urmare, și-a pierdut dreptul de a atrage de partea sa toate sufletele și de a le blestema cu osânda veșnică.

Satana este arogant, lăudăros, înșelător, și plin de dragoste de sine și de ură pentru ceilalți. Bătălia pentru suflete a fost câștigată prin Actul Umilinței atunci când Eu, Regele omenirii, am permis să fiu defăimat, torturat, sfidat, batjocorit și chinuit de păcătoșii infestați cu ura lui satana.

Fiarei îi este imposibil să simtă umilința. Ea cunoștea Puterea lui Dumnezeu și cât de grea urma să fie bătălia împotriva copiilor Săi. S-a așteptat ca Eu, pe lângă vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, să-Mi dovedesc autoritatea între oameni apărând înaintea lor cu o înfățișare măreață de slavă. Chiar și așa, avea încrederea că Îmi va înfrânge Misiunea.

Nu s-a așteptat însă la refuzul Meu de a-Mi condamna călăii și nici la Umilința pe care am arătat-o. Refuzul Meu de a mă lupta cu cei care Mă torturau a însemnat că aceștia nu aveau nicio putere asupra Mea. Răbdarea cu care am îndurat să fiu biciuit, batjocorit și persecutat a slăbit și mai mult puterea celui rău. El nu s-a așteptat niciun moment la această atitudine a Mea și a încercat totul, chiar și tortura fizică, pentru a Mă face să Mă lepăd de rasa umană.

Omul a fost eliberat de păcat prin faptul că Eu Mi-am acceptat moartea, acest sacrificiu făcut de Tatăl Meu prin îngăduirea Crucificării Mele.

Aceasta a fost prima bătălie dusă și câștigată. În același fel va fi dusă și a doua bătălie, pentru a conduce omenirea înapoi în Împărăția Mea ca să se bucura de viața veșnică.

Ea, fiara, și toți îngerii căzuți ce-i aparțin, ispitesc multe suflete astfel încât mulți sunt înșelați și nu acceptă faptul că Eu exist. Iar cei care cred, din cauza ispitelor la care sunt supuși, se străduiesc din greu să ignore Chemarea Mea de acum din Ceruri.

Apoi sunt cei care se dau drept slujitori în Biserica Mea dar care, împreună cu grupul elitist, fac planuri să distrugă milioane de suflete. Ei vor duce la îndeplinire aceste planuri prin cenzurarea Cuvântului Meu și apoi prin persecuția în plan fizic. Trădarea lor definitivă față de copiii lui Dumnezeu va fi văzută de toți.

Sufletele pentru care Mă îngrijorez cel mai mult sunt acele persoane atee și tinerii care nu au fost învățați despre Adevărul Meu. Vă implor pe voi toți cei care Mă mărturisiți pe Mine, al vostru Isus, să-i aduceți pe aceștia la Mine. Îi voi înconjura cu Lumina și Protecția Mea și pentru aceste suflete Mă voi lupta cu cel rău până în ultima clipă.

Curajoșii Mei discipoli, trebuie să mărșăluiți înainte și să încercați să puneți stavilă răului ce vă înconjoară. Dacă veți încerca să vă alăturați celor ce sunt disperați să oprească această Misiune, să știți că atunci Mă veți dezamăgi.

Vă întrebați probabil de ce sunt oamenii aceștia atât de disperați să-Mi cenzureze Cuvântul. Răspunsul este acesta: întotdeauna a fost așa în locurile pe unde am umblat, pe unde am vorbit și acolo unde Eu sunt prezent.

Ridicați-vă și stați aproape de Mine. Puterea Mea vă va acoperi și veți fi protejați. Să nu vă luați însă ochii de la Mine, pentru că sunt mulți cei care vă vor amenința, jigni sau vor încerca să vă prindă pe picior greșit. Când veți auzi replici arogante și furtunoase aruncate asupra voastră, atunci veți ști ce să faceți.

Cu cât vor fi adversarii voștri mai hotărâți în încercarea de a vă convinge că Cel care vorbește cu voi acum nu sunt Eu, Isus Cristos, Regele omenirii, cu atât să fiți mai mult convinși că Eu sunt cu adevărat prezent între voi.

Eu pășesc împreună cu voi, atât timp cât stați aproape de Mine. Tăcerea și refuzul vostru de a răspunde acestor ironii vă va ține puternici. Lăsați-i în treaba lor pe cei care aruncă cu injurii și ridiculizează Cuvântul Meu Sfânt. Rugați-vă mult pentru ei pentru că au nevoie de ajutorul vostru. Gândiți-vă așa. Imaginați-vă că acești oameni sunt doar niște copilași toți adunați împreună într-o cameră. Atunci când vă uitați la niște copilași, voi simțiți o dragoste profundă pentru aceștia din cauza vulnerabilității lor. Vă dați seama că acești copilași sunt atât de dependenți de părinții și ocrotitorii lor și atunci vă simțiți copleșiți de dragostea ce o simțiți pentru ei în inima voastră.

Unii dintre acești copilași se vor comporta ținând seama de ceea ce li s-a spus că este felul corect în care să se comporte. Alții vor fi cruzi fața de ceilalți copii. Și, chiar dacă veți fi îngroziți de comportamentul acestora, voi știți că trebuie să-i corectați, iar dacă vor continua să refuze să se comporte decent atunci știți că trebuie chiar să-i pedepsiți. Mai presus de toate voi îi iubiți în continuare, indiferent ce fac, pentru că sunt copiii prețioși ai părinților iubitori.

Acesta este felul în care Tatăl Meu simte față de toți copiii Săi. Nu contează ce fac, pentru că El îi iubește în continuare. Dar El nu va permite ca o parte dintre copiii Săi să-i distrugă pe ceilalți copii ai Săi, și îi va pedepsi, însă doar pentru a-Și aduce familia din nou împreună.

Atunci când vă rugați pentru cei care-L ofensează pe Dumnezeu și care Îi rănesc copiii, să știți că îi cauzați lui satana o suferință groaznică, pentru că el e silit să slăbească strânsoarea asupra persoanei pentru care vă rugați.

Umilința înseamnă mai mult decât acceptarea suferinței, ea reprezintă o modalitate puternică de a învinge răul. Rugându-vă pentru cei care vă chinuie, Îmi dăruiți un dar din dragoste adevărată. O dragoste specială pentru Mine, al vostru Isus.

Eu voi continua să vă instruiesc pe voi, discipolii Mei, pentru ca să rămâneți puternici și credincioși Învățăturilor Mele. În aceste timpuri de mare apostazie, Evanghelia și Mesajele Mele, care vă sunt date acum pentru a vă pregăti, trebuie să fie vestite în toată lumea în această misiune a Mea de a salva suflete.

Al vostru Isus