Sâmbătă, 13 noiembrie 2010 la ora 03:00

Fiica Mea iubită, ai trecut printr-o persecuție îngrozitoare, pe care Eu am permis-o ca să-ți salvezi sufletul de chinurile iadului. Acum ești liberă și spiritul tău te face capabilă să vestești Cuvântul Meu, pentru ca oamenii să scape de suferința care-i așteaptă dacă se dau prostește pe mâna celui rău.

Tu, fiica Mea, ai avut această misiune de la început. În aceste câteva zile, Eu te întăresc continuu. Cum crezi că vei fi peste o săptămână, un an, sau doi? O luptătoare curajoasă până la capăt. Tu vei lucra cu Mine, ca să purificăm sufletele copiilor Mei iubiți, față de care am o compasiune profundă și plină de iubire. Iubirea curge în venele Mele ca un fluviu. Compasiunea Mea pentru ei nu se termină niciodată, cu toate că ei aleg alt drum.

Îi voi salva de chinurile iadului

Spune-le, fiica Mea, că o să-i salvez de chinurile iadului. Trebuie ca în această stare a lor, confuză și lipsită de bucurie, să vină la Mine. Există doar o singură cale spre iubire și pace. Aceasta va fi în Noul Paradis, când Cerul și Pământul se vor uni. Ei nu știu aceasta? Nu au auzit niciodată promisiunile Mele din vechime? Promisiunile Vieții Veșnice, în care aceia – din întreaga omenire - care se întorc spre Mine, vor fi ridicați cu trup, minte și suflet la Noul Pământ și Noul Cer, unite din nou în Paradisul de mult promis pentru copiii Tatălui Meu.

Vă implor să credeți. Gândiți-vă. Dacă încă nu ați auzit Cuvintele Scripturii, atunci puneți-vă această simplă întrebare: când simțiți iubire în inimi, ce credeți, de unde provine aceasta? Oare iubirea e aceea care provoacă în voi gingășie, smerenie și dor și eliberare de egoism? Dacă da, atunci aceasta e chiar iubirea pe care o promit tuturor copiilor Mei, dacă se întorc la Mine.

Cum ambițiile lumești vă lasă goi pe dinăuntru

Știu că este greu, dragi copii, să credeți într-o lume cu totul alta decât cea în care trăiți. Nu uitați, această lume a fost creată de Tatăl Veșnic, dar apoi a fost murdărită de amăgitor, prin acțiunile lui. El, satana, este deosebit de șiret. Voi copii, deja știți desigur că ambițiile lumești care sunt insațiabile, nu vă mulțumesc cu adevărat. Simțiți un gol care nu se poate explica nici înțelege, nu-i așa? De aceea le căutați din ce în ce mai mult. Dar nici așa nu sunteți mulțumiți deși credeți că ar trebui să fiți. Oare de ce este așa? Ați privit în inimile voastre întrebându-vă: de ce ? De ce? Răspunsul este foarte simplu.

Dumnezeu a creat omenirea. Omenirea a fost ispitită de satana. Satana există cu adevărat, în această lume minunată, care a fost creată din iubirea curată a Tatălui Veșnic. Din păcate, el, satana, va exista încă până la a Doua Venire a Mea. După aceea, minciunile și înșelăciunile lui care s-au manifestat prin copiii Mei, se vor descoperi. Atunci însă, va fi prea târziu pentru mulți dintre copiii Mei, inclusiv pentru aceia care sunt nesiguri sau ezită să creadă în creația divină superioară a Împărăției Tatălui Meu.

Nu Mă refuzați pe Mine

Ascultați ! Eu, Isus Cristos, Mântuitorul care a fost trimis la voi pentru a vă acorda o a doua șansă ca să intrați în Împărăția Tatălui Meu, ascultați acum promisiunea Mea. Ascultați vocea Mea, care a fost trimisă lumii de azi, prin harul lui Dumnezeu, prin vizionarii și profeții Mei. Înțelegeți că în ochii Tatălui Meu toți copiii sunt egali.

Cei care Îl urmează pe El sunt binecuvântați dar îndură chinuri sufletești pentru acele suflete care nu vor să creadă și refuză să asculte. Dumnezeu a făcut lumea. Lumea nu a apărut de nicăieri. Omul nu a creat și nici nu ar fi putut inventa o asemenea minune pe care știința n-o va putea niciodată explica. Lucrurile supranaturale venite de la Dumnezeu nu se pot înțelege, până când toți copiii lui Dumnezeu nu se vor abandona cu trup și suflet iubirii curate, acea iubire pe care Eu v-o ofer.

Vă rog, vă implor, nu-L refuzați pe Creatorul vostru. Vă rog, nu ascultați minciunile derutante pe care amăgitorul vi le spune, prin diviziunile masonice, prin gruparea "Illuminati", prin profeți falși, culte bizare și pline de răutate, care s-au format datorită naivității omenești.

Satana este real

Omenirea este slabă. Până și cei mai sfinți discipoli cad victime ispitelor celui rău. Problema este că aceia care caută distracția, nu cred că el există cu adevărat. Alții în schimb, știu că el e real și că există. Ei sunt cei care Îmi pricinuiesc cea mai mare durere în inimă.

Rănile se deschid și se infectează din nou

Sufăr atât de tare, încât acele răni pe care le-am primit la Răstignirea Mea îngrozitoare și din cauza cărora am murit, acum din nou s-au deschis și se infectează, pricinuindu-Mi o dureroasă agonie a Trupului, a Sufletului și a Divinității. Totuși, iubirea Mea pentru voi nu va muri niciodată.

Din Ceruri și În numele Tatălui Veșnic, care v-a creat din pură iubire pe fiecare, vă chem pe voi toți să fiți puternici. Respingeți-l pe satana. Credeți și acceptați că el există. Deschideți-vă ochii. Nu vedeți haosul pe care el îl crează în viețile voastre? Sunteți orbi?

Mesaj bogaților

Bogaților le spun: opriți-vă. Gândiți-vă o clipă și întrebați-L pe Dumnezeu. Vă place cum trăiți legile lui Dumnezeu? După părerea voastră, este corect așa? M-ați refuzat pe Mine în favoarea bunurilor lumești? Aceste excese și plăceri vă lasă cu inimile goale. În inimile voastre știți că nu este corect. Dar voi simțiți o sete și mai mare după promisiunile goale dar incitante pe care vi le dă înșelătorul, în schimbul sufletelor voastre.

Un mesaj celor care îi urmează pe Illuminati

Vă implor pe toți, mai ales pe copiii Mei care sunt atrași de grupul "Illuminati" și de alte grupări rele. Odată ce sunteți acaparați de ei, vă așteaptă osânda veșnică. Nu înțelegeți că ceea ce promit ei în schimbul sufletului vostru nu este decât minciună? O minciună vicleană și înspăimântătoare. Voi nu veți primi niciodată acele daruri promise de mesagerul sinistru al adâncimilor iadului. Ca Mântuitor al vostru, care Mi-am dat viața pe Cruce pentru a vă salva , vă rog: nu vă pierdeți de Mine. Vă iubesc, copiii Mei. Plâng în timp ce vă implor să nu Mă refuzați pe Mine, în favoarea înșelătorului.

Îi voi ierta pe toți cei care se spovedesc

Nu pot interveni în liberul vostru arbitru, pentru că acesta este unul dintre darurile pe care le-ați primit când v-ați născut în Lumina lui Dumnezeu. Eu voi veni, precum a fost profețit in Scripturi, mai repede decât ar putea concepe cineva. Lumea va cădea în întuneric și deznădejde. Dar Eu îi voi ierta pe fiecare dintre copiii Mei instantaneu, în momentul confesiunii, indiferent de gravitatea păcatelor lor, atunci când păcatele lor li se vor dezvălui. Ei vor intra cu trup și suflet în Paradis când Cerul și Pământul se vor uni, unde voi toți veți trăi veșnic împreună cu familiile voastre.

Promisiuni oferite de Paradis

Nici un fel de boală, nici un fel de violență, nici păcat - doar iubire, aceasta este promisiunea Paradisului Meu. Nimeni nu va mai dori nimic. Toată lumea va trăi în armonie, bucurie și iubire.

Realitatea iadului

Nu refuzați această viață pentru aceea pe care v-o promite satana! El vă minte încontinuu. Dacă urmați o cale din care Dumnezeu sau Eu, Isus Cristos Mântuitorul vostru, nu facem parte, atunci sunteți pe calea osândei veșnice. Veți urla de spaimă când vă veți da seama de greșeală. Atunci veți cere îndurare. Vă veți zgâria fețele și vă veți smulge părul. Dar aveți liberul arbitru, care este unul din darurile Tatălui și nu se poate lua de la voi. Dacă voi înșivă alegeți aceasta cale falsă, atunci vă veți osândi și veți arde în focul iadului. Acesta este chiar realitatea. Cea mai mare pedeapsa va fi să vă dați seama atunci, la sfârșit, că Dumnezeu există. Că Eu, salvatorul vostru, Isus Cristos, exist cu adevărat. Dar în acea fază nu vă veți mai putea salva.

Cea mai mare osânda va fi când veți conștientiza că nu veți mai vedea niciodată fața lui Dumnezeu

Membrii familiei voastre poate că se vor uita la voi din partea cealaltă. Când se va întâmpla aceasta și veți înțelege înspăimântătorul adevăr, va fi deja prea târziu. Să nu uitați aceste cuvinte. Cea mai mare osândă va fi aceea când veți ști că nu veți vedea niciodată fața lui Dumnezeu. Acesta va fi cel mai mare chin și va rămâne veșnic cu voi în focul iadului, unde durerea este constantă și fără sfârșit. În locul Paradisului care v-a fost promis, voi veți sfârși pe îngrozitoarele culoare ale iadului, din cauza minciunilor înșelătorului. Iadul este foarte real și înseamnă suferință care durează o veșnicie.

Vă rog pe toți cei care nu credeți că sunt cu adevărat Eu cel care comunică acum cu omenirea. Vă rog să vă rugați în fiecare zi la ora trei, la Inima Mea Preasfântă, Rozariul Divinei Milostiviri. Voi răspunde cererilor voastre cu o iubire pe care o veți simți imediat. Țineți-Mă de mână, copiii Mei. Nu vă desprindeți de ea. Atât de mult vă iubesc, mi-am dat viața pentru fiecare dintre voi ca să puteți fi salvați.

De această dată voi veni ca să vă judec. Oricât de mult v-aș iubi, nu mă pot amesteca în voința voastră, care v-a fost dăruită de Tatăl Meu iubit. Sper că în sfârșit îi veți asculta acum pe vizionarii și profeții lumii moderne. Adevărul este calea care vă face să vă amintiți de Salvarea voastră care este veșnică, și de acel nou început, când Paradisul se va întoarce pe Pământ.

Minciunile satanei

Minciunile, indiferent cât sunt de seducătoare, tot minciuni rămân. Minciuni – făcute pentru a fura sufletele iubite care aleg această cale și nu pot fi eliberate de către Tatăl, Creatorul și Făcătorul Pământului.

Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, Isus Cristos