Sâmbătă, 13 noiembrie 2010 la ora 03:00

Fiica Mea iubită, ai trecut printr-o persecuție îngrozitoare, pe care Eu am permis-o ca să-ți eliberezi sufletul de chinurile iadului. Acum ești liberă și spiritul tău te face capabilă să răspândești Cuvântul Meu, pentru ca oamenii să scape de suferința care-i așteaptă dacă se dau prostește pe mâna celui rău.

Tu, fiica Mea, ai fost trimisă de la început. Eu te fac tot mereu mai puternică, deși au trecut doar câteva zile. Cum crezi că vei fi peste o săptămână, un an, sau doi? O luptătoare, curajoasă până la capăt, tu vei lucra cu Mine ca să purificăm sufletele copiilor Mei iubiți, față de care am o compasiune profundă și plină de iubire. Iubirea curge în Venele Mele ca un fluviu. Compasiunea Mea pentru ei nu se diminuează niciodată, în ciuda faptului că ei aleg alt drum.

Îi voi salva de chinurile iadului

Spune-le, fiica Mea, că o să-i salvez de chinurile iadului. Trebuie ca în această stare a lor, confuză și lipsită de bucurie, să vină la Mine. Există doar o singură cale spre iubire și pace. Aceasta va fi în Noul Paradis, când Cerul și Pământul vor deveni una. Ei nu știu aceasta? Nu au auzit niciodată promisiunile Mele din vechime? Promisiunile Vieții Veșnice, în care ei –întreaga omenire care se întoarce la Mine – vor fi ridicați cu trup, minte și suflet în Noul Pământ și Cer, când ele se vor uni încă o dată în Paradisul de mult promis copiilor Tatălui Meu.

Vă implor să credeți. Gândiți-vă. Dacă încă nu ați auzit Cuvintele Scripturii, atunci puneți-vă această simplă întrebare: când simțiți iubire în inimi, de unde credeți că provine aceasta? Iubirea e cea care vă face să vă simțiți blânzi, smeriți, cu dor, și liberi de orice egoism? Dacă da, atunci aceasta e chiar iubirea pe care Eu o promit tuturor copiilor Mei, dacă se întorc la Mine.

Cum ambițiile lumești vă lasă goi pe dinăuntru

Știu că este greu, dragi copii, să credeți într-o lume cu totul alta decât cea în care trăiți. Nu uitați, această lume a fost creată de Tatăl Veșnic, dar apoi a fost murdărită de înșelător, prin acțiunile lui. El, satana, este extrem de șiret. Voi copiii Mei, deja știți desigur că ambițiile lumești, care sunt insațiabile, nu vă mulțumesc cu adevărat. Simțiți un gol care nu se poate explica, nici înțelege, nu-i așa? De aceea le căutați din ce în ce mai mult. Dar nici așa nu sunteți mulțumiți deși credeți că ar trebui să fiți. Oare de ce este așa? Ați privit în inimile voastre întrebându-vă: de ce ? De ce? Răspunsul este foarte simplu.

Dumnezeu a creat omenirea. Omenirea a fost ispitită de satana. Satana există în această lume minunată pe care Tatăl Meu Veșnic a creat-o din Iubire Pură. Din păcate, el, satana, va exista până la a Doua Mea Venire. Atunci, el va fi expus prin minciunile și înșelăciunile pe care le-a manifestat în copiii Mei. Atunci însă, va fi prea târziu pentru mulți dintre copiii Mei, inclusiv pentru aceia care sunt nesiguri sau ezită să creadă în Creația Divină superioară a Împărăției Tatălui Meu.

Nu Mă refuzați pe Mine

Ascultați ! Eu, Isus Cristos, Mântuitorul, am fost trimis la voi pentru a vă acorda o a doua șansă să intrați în Împărăția Tatălui Meu. Ascultați acum promisiunea Mea. Ascultați Vocea Mea, trimisă din harul Divin, prin vizionarii și profeții Mei din lumea de azi, și înțelegeți că toți copiii Mei sunt egali în Ochii Tatălui Meu.

Cei care Îl urmează pe El sunt binecuvântați dar îndură chinuri sufletești pentru acele suflete care nu cred și refuză să asculte. Dumnezeu a făcut lumea. Ea nu a apărut din neant. Omul nu a creat și nici nu ar fi putut inventa o asemenea minune, pe care știința n-o va putea explica niciodată. Supranaturalul Divin nu poate fi niciodată înțeles cu adevărat, până când toți copiii lui Dumnezeu nu se vor abandona cu trup și suflet Iubirii Pure pe care Eu v-o ofer.

Vă rog, vă implor pe toți, nu-L refuzați pe Creatorul vostru. Vă rog, nu ascultați minciunile derutante pe care înșelătorul vi le spune prin secțiunea masonilor- gruparea “Illuminati”-, prin profeți falși, culte bizare și pline de răutate care s-au format datorită naivității omenești.

Satana este real

Omenirea este slabă. Până și cei mai sfinți discipoli cad victimă ispitelor continue ale celui rău. Problema este că ei, cei care caută plăcerea, nu cred că el este real. Alții în schimb, știu că el e real și că există. Ei sunt cei care Îmi pricinuiesc cea mai mare durere în inimă.

Rănile se deschid și se infectează din nou

Sufăr atât de tare, încât acele răni pe care le-am primit la Răstignirea Mea îngrozitoare și din cauza cărora am murit, acum din nou s-au deschis și se infectează, pricinuindu-Mi o dureroasă agonie a Trupului, a Sufletului și a Divinității. Totuși, niciodată nu voi renunța să vă iubesc pe toți.

Din Ceruri și în Numele Tatălui Veșnic, care v-a creat din pură iubire pe fiecare, vă chem pe voi toți să rezistați cu hotărâre. Respingeți-l pe satana. Credeți că el există. Acceptați că el există. Deschideți-vă ochii. Nu vedeți haosul pe care el îl creează în viețile voastre? Sunteți orbi?

Mesaj bogaților

Bogaților le spun: opriți-vă. Gândiți-vă o clipă și întrebați-L pe Dumnezeu. Vă place cum trăiți legile lui Dumnezeu? După părerea voastră, este corect așa? M-ați refuzat pe Mine în favoarea bunurilor lumești? Aceste excese și plăceri vă lasă cu inimile goale. Veți ști in inimile voastre că nu este corect. Dar voi simțiți o sete și mai mare după promisiunile goale dar incitante pe care vi le dă înșelătorul, în schimbul sufletelor voastre.

Un mesaj pentru cei care îi urmează pe Illuminati

Vă implor pe toți, mai ales pe copiii Mei care sunt atrași de grupul “Illuminati” și de alte grupări malefice de acest fel. Odată ce sunteți acaparați de ei, vă așteaptă osânda veșnică. Nu înțelegeți că ceea ce vi se promite în schimbul sufletului vostru nu este decât minciună? O minciună vicleană și înspăimântătoare. Voi nu veți primi niciodată darurile promise de acest mesager sinistru al adâncimilor iadului. Ca Mântuitor al vostru, Eu Mi-am dat viața pe Cruce pentru a vă salva. Nu vă pierdeți de Mine. Vă iubesc, copiii Mei. Plâng în timp ce vă implor să nu Mă refuzați pe Mine în favoarea înșelătorului.

Îi voi ierta pe toți cei care se spovedesc

Eu nu pot interveni în liberul vostru arbitru, pentru că acesta este unul dintre darurile pe care le-ați primit când v-ați născut în Lumina lui Dumnezeu. Eu voi veni, precum a fost profețit în Scripturi, mai repede decât ar putea concepe cineva. Lumea va cădea în întuneric și deznădejde. Dar Eu îi voi ierta pe fiecare dintre copiii Mei care, atunci când păcatele lor li se vor dezvălui, indiferent de gravitatea lor instantaneu, în momentul în care se spovedesc. Ei vor intra cu trup și suflet în Paradis când Cerul și Pământul se vor uni, unde toți veți trăi veșnic împreună cu familiile voastre.

Promisiuni oferite de Paradis

Nici un fel de boală, nici un fel de violență, nici păcat – doar iubire, aceasta este promisiunea Paradisului Meu. Nimeni nu va mai dori nimic. Toată lumea va trăi în armonie, bucurie și iubire.

Realitatea iadului

Nu refuzați această viață pentru aceea pe care v-o promite satana! El vă minte. Dacă urmați o cale din care Dumnezeu sau Eu, Isus Cristos Mântuitorul vostru, nu facem parte, atunci sunteți pe calea osândei veșnice. Veți urla de spaimă când vă veți da seama de greșeală. Atunci veți cere îndurare. Vă veți zgâria fețele și vă veți smulge părul. Dar aveți liberul arbitru, care este unul din darurile Tatălui și nu se poate lua de la voi. Dacă voi înșivă alegeți aceasta cale falsă, atunci vă veți osândi și veți arde în focul iadului. Iadul este foarte real.

Cea mai mare pedeapsă va fi să vă dați seama atunci, la sfârșit, că Dumnezeu există. Că Eu, salvatorul vostru, Isus Cristos, exist cu adevărat și că nu va mai fi posibil, în acea fază, să vă salvați. Membrii familiei voastre poate că se vor uita la voi din partea cealaltă. Când se va întâmpla aceasta și veți înțelege înspăimântătorul adevăr, va fi deja prea târziu. Amintiți-vă aceste cuvinte.

Cea mai mare osândă va fi aceea când veți ști că nu veți vedea niciodată fața lui Dumnezeu. Acesta va fi cel mai mare chin și va rămâne veșnic cu voi în focul iadului, unde durerea este constantă și necruțătoare. În locul Paradisului care v-a fost promis, veți sfârși pe îngrozitoarele culoare ale iadului, din cauza minciunilor înșelătorului. Iadul este foarte real și înseamnă suferința pentru veșnicie.

Vă rog pe toți cei care nu credeți că sunt cu adevărat Eu cel care comunică acum cu omenirea. Vă rog să vă rugați în fiecare zi la ora trei, la Inima Mea Preasfântă, Rozariul Divinei Milostiviri. Voi răspunde cererilor voastre cu Iubire, pe care o veți simți imediat. Țineți-Mă de Mână, copiii Mei. Nu-Mi dați drumul. Eu vă iubesc atât de mult încât mi-am dat Viața pentru fiecare dintre voi, ca să puteți fi salvați.

De această dată Eu voi veni să judec. Oricât de mult v-aș iubi, nu mă pot amesteca în voința voastră, care v-a fost dăruită de Tatăl Meu iubit. Sper că în sfârșit îi veți asculta acum pe vizionarii și profeții lumii moderne. Amintiți-vă, Adevărul este calea spre salvarea veșnică, și spre un nou început, când Paradisul se va întoarce pe Pământ.

Minciunile satanei

Minciunile, indiferent cât de seducătoare sunt, tot minciuni rămân. Minciuni – făcute pentru a fura sufletele iubite care nu pot fi eliberate de către Tatăl, Creatorul și Făcătorul Pământului.

Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, Isus Cristos