Duminică, 24 aprilie 2011 la ora 20:30

Preaiubita Mea fiică, aceasta este o zi foarte importantă deoarece prin Învierea Mea din morți s-a împlinit promisiunea Mea pentru oameni. Prin Învierea Mea vă voi ajuta pe fiecare să vă ridicați la Cer. Ridicați-vă acum cu toții și veniți în întâmpinarea Mea și a propriei voastre Mântuiri.

Copiii Mei, trebuie să folosiți orice oportunitate pentru a-i converti pe alții. Cu cât dați mai multe explicații și cu cât arătați mai multă iubire sufletelor slabe, cu atât mai mult va avea aceasta ca rezultat convertirea aproapelui. Eu vă voi copleși cu binecuvântări deosebite. Acesta este un dar deosebit din partea Mea și totodată reprezintă o faptă de milostivire din partea voastră.

Convertirea, Copiii Mei, va salva suflete. Când are loc o convertire, aceasta se răsfrânge și asupra prietenilor și a cunoștințelor persoanei care s-a convertit. Convertirea răspândește convertire. Nu contează dacă vor râde de voi sau vor spune că vorbiți prostii. Acest lucru cere mult curaj de la voi, dragii Mei discipoli fideli. De fiecare dată când explicați și propagați Învățăturile Mele oamenii, vor asculta cu atenție. În timp ce uni vor zâmbi și vor da impresia că nu sunteți luați în serios, în adâncul inimii lor mulți vor asculta ce aveți de spus.

Când Duhul Sfânt lucrează prin voi, în timp ce vorbiți, cei ce ascultă vor simți o zvâcnitură în inimile lor. Dar, nu vor ști de ce. Atunci îi veți atrage mai aproape.

Unii vor reacționa lent. Dar să aveți răbdare. Vor începe treptat să se alăture vouă. Vor pune întrebări la început. În general vor întreba dacă ceva este bun sau rău. Aceasta înseamnă că convertirea a prins rădăcină. Niciodată să nu renunțați să răspândiți Adevărul Învățăturii Mele. Nu trebuie să acționați sub forma unor predici, mai bine să fie totul foarte limpede.

Convertiți-i pe alții în viața de fiecare zi prin discuții generale. În acest mod oamenii vor accepta mai bine Învățăturile.

Copiii Mei, la colțul opus va fi reacția altora care va fi șocantă pentru voi, mai ales a acelora care trăiesc în negare și întuneric. Răspunsul lor va fi agresiv și batjocoritor. Vă vor întreba dacă într-adevăr credeți în astfel de prostii ? Vă vor certa și vă vor jigni. Vă vor pune la îndoială inteligența. Vă vor acuz, că datorită unor greutăți personale apelați la religie. Uneori veți fi tulburați și poate vă veți apăra cu greutate. Rămâneți în liniște în asemenea cazuri. Apoi continuați prin a pune întrebări din când în când.

Întrebați aceste suflete „de ce simți așa” ? Cu cât le veți pune mai multe întrebări cu atât mai mult își vor cântări propriile răspunsuri. Nu îi veți convinge pe toți de Adevăr. Însă cu fiecare încercare veți crește în ochii Mei.

Mergeți acum, copiii Mei. Convertiți în numele Meu și vă vor fi dăruite multe, multe haruri.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos