Vineri, 29 martie 2013 la ora 00:15

Vinerea Mare

Multiubita Mea fiică, astăzi Biserica Mea de pe pământ va fi răstignită.

Ziua de astăzi marchează începutul schimbărilor, care vor fi rapide și vor afecta înfățișarea Bisericii Catolice în lume.

Va urma fuzionarea tuturor doctrinelor, care va fi evidentă în toate semnele publice și afișată deliberat, pentru ca toți să o observe.

Priviți cum tot ce v-am spus va ieși la lumină. Aș vrea să vă văd pe unii dintre voi cum veți mai putea nega Adevărul înfricoșător, atunci când veți fi obligați să acceptați o minciună.

Voi, cei care Mă urmați, trebuie să protejați Sacramentele Mele și să fiți vigilenți. Voi, slujitorii Mei sfințiți, veți fi curând puși la încercare, căci Divinitatea Mea va fi pusă la îndoială. Legile lui Dumnezeu vor fi adaptate și, de îndată ce Sfânta Mea Euharistie va fi falsificată, Mâna lui Dumnezeu va coborî cu așa o forță, încât veți ști imediat că aceste Mesaje vin din Ceruri.

Durerea Mea va deveni durerea voastră. Durerea voastră, izvorâtă din faptul că voi cunoașteți Adevărul, nu vă va lăsa să acceptați sacrilegiile pe care veți fi instruiți să le urmați.

Chiar și dacă nu-l acceptați pe profetul Meu și aceste Cuvinte pe care i le dau, Eu vă voi acorda încă timp. Pentru că foarte curând conducătorii voștri vă vor cere să vă reînnoiți jurămintele. Vi se va cere să jurați cu prețul vieții ascultare față de legile păgânismului. Dacă faceți asta, veți fi sub influența celui rău și veți lupta împotriva lui Dumnezeu.

Trebuie să perseverați și să-Mi rămâneți credincioși și trebuie să Mă implorați să vă îndrum acum, când omul care stă în Scaunul lui Petru și care refuză să îl urmeze sau să îi poarte pantofii, va distruge legământul vostru față de Dumnezeu.

Pentru că sunteți acum martorii Răstignirii Mele pe pământ, vă chem să proclamați Adevărul lui Dumnezeu. Voi continua să vă chem pentru a vă ocroti. Voi face astfel încât Biserica Mea – cei credincioși Învățăturilor Mele, Sacramentelor Mele și Cuvântului lui Dumnezeu – să continue să trăiască prin cei rămași, care nu Mă vor părăsi niciodată.

Vor fi unii dintre voi care Mă vor trăda astăzi. Alții vor denunța în curând Sacramentele Mele, pentru că vor fi prea slabi ca să apere Cuvântul lui Dumnezeu. Aceia dintre voi care bănuiesc deja Adevărul și care încearcă să răspândească Cuvântul Meu vor suferi pentru că nu vor avea curajul să lupte pentru Adevăr. Totuși, Îmi veți rămâne credincioși, pentru că știți că nu puteți trăi fără Dragostea Mea.

Ascultați Vocea Mea. Plecați-vă capul obosit pe Umărul Meu și lăsați-Mă să vă cuprind în Brațele Mele acum. Vă voi ocroti mereu.

Al vostru Isus