Vineri, 29 martie 2013 la ora 08:45

Al doilea Mesaj pentru Vinerea Mare

Fiica Mea multiubită, astăzi se va scrie istorie. În timp ce Patima Mea este comemorată, în adevăr, ea va reprezenta Răstignirea Bisericii Catolice.

În zilele dinaintea trădării Mele din Timpul Meu de pe pământ, preoții acelor vremuri s-au luptat, pe toate căile, încercând să demonstreze că eram vinovat de erezie.

Ei au luat ceea ce Eu învățasem – Cuvântul lui Dumnezeu – și L-au distorsionat. Zvonurile pe care le-au răspândit mai apoi conțineau minciuni, spunând că încercam să îndepărtez oamenii de la Adevăratele Învățături ale Bisericii. Aceștia predicau în Temple pentru a avertiza oamenii să stea departe de Mine, pentru a nu-i ofensa pe mai marii preoți. Au fost avertizați că dacă mai continuau să răspândească Mesajele Mele, vor fi alungați, precum leproșii, din Templul cel Sfânt. În unele cazuri, discipolilor mei li s-a spus că vor suferi admonestări corporale și că vor fi arestați.

În timp ce aduceau blasfemii împotriva Duhului Sfânt – negau că Eu grăiam Adevărul și ziceau că al Meu Cuvânt era de la satana – ei continuau să-L venereze pe Dumnezeu în Temple. Îmbrăcați în haine regești, se luptau pentru locul lor la altarul din Templu. Toți slujitorii de rang inferior erau puși să stea în picioare ore întregi, în timp ce ei ședeau pe scaunele destinate Regilor. Altarele erau atât de pline de liderii Bisericii, încât oamenii de rând erau dezorientați. Erau obligați să aducă laude lui Dumnezeu, fiind forțați să-i onoreze pe slujitorii de cel mai înalt rang ai lui Dumnezeu. Marii preoți cereau respect din partea celor care mergeau la Templu. Afișau toate semnele exterioare de iubire și umilință ce se cereau din partea lor, și totuși se îmbrăcau și, în loc de servitori, așa cum trebuiau să fie, se purtau ca stăpâni în Casa Tatălui Meu.

Oamenii se temeau să-i jignească pe Farisei atunci când Mă urmau pe Mine. Preoții erau hărțuiți și avertizați că dacă nu se opresc din a răspândi Cuvântul Meu, vor fi deposedați de toate titlurile lor. Oamenii de rând știau că dacă erau prinși răspândind Învățăturile Mele, aveau să aibă parte de o soartă și mai cumplită.

Răstignirea Trupului Meu de pe pământ a împlinit prima parte a Legământului cu Tatăl Meu pentru salvarea omenirii.

Răstignirea Trupului Meu Mistic – Biserica Mea de pe Pământ – începe astăzi, începutul ultimei persecuții, după ce planul Masonic de a pângări Casa Mea va deveni acum evident tuturor celor care cunosc Adevărul.

Acum, istoria se va repeta dar Adevărul nu va fi tăgăduit. Totuși cei care Mă vor tăgădui, în timp, se vor întoarce la Mine. Cei care știu că profețiile prezise – cum că Biserica Mea va fi ținta finală din planul de îndepărtare a tuturor urmelor Mele, ale lui Isus Cristos, din lume – au loc acum, Mă vor urma în cadrul rămășiței armatei Mele. Ei vor rămâne loiali Învățăturilor Mele până la sfârșitul timpurilor.

Nimeni nu poate opri răspândirea Adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu. Nimeni. Domnia din Casa lui Petru va fi scurtă și, în curând, Preaiubitul Meu Papă Benedict îi va conduce pe copiii lui Dumnezeu din locul său din exil. Petru, Apostolul Meu, întemeietorul Bisericii Mele de pe pământ, îl va conduce în timpul ultimelor zile dificile, când Biserica Mea se luptă pentru Viața sa.

Al vostru Isus