Vineri, 29 martie 2013 la ora 19:00

Preaiubita Mea fiică, când Iuda Iscarioteanul M-a trădat, el Mi-a cuprins Capul și m-a sărutat pe obraz. Când cei care conduc Biserica Mea spun că Mă iubesc, iar apoi Mă trădează, tu vei vedea limpede sărutul lor de trădare.

Nu la picioarele Mele vor cădea ei. Nu vor fi Picioarele Mele cele pe care ei le vor săruta, ci cele ale slujitorilor Mei, discipolilor Mei, păcătoșilor Mei.

Este admirabil să aveți preocupare față de nevoile semenilor. Dar când voi promovați bunăstarea fizică a nevoilor omului mai presus de nevoile sale spirituale, nu sunt Eu, Isus Cristos, cel pe care Îl urmați.

Umanismul nu este Creștinism. A fi Creștin înseamnă să Îmi predați totul Mie, abandonându-vă pe voi înșivă la picioarele Mele în deplină smerenie. Înseamnă să Îmi permiteți Mie să vă îndrum. Înseamnă supunere față de Legile Mele și înseamnă a face tot ce vă stă în putință pentru a arăta exemplul Iubirii Mele față de voi toți. Astăzi Am fost trădat.

Nu pentru mult timp veți fi, sau veți putea fi, înșelați, odată ce Casa lui Dumnezeu este atacată din interior, nu poate urma nimic altceva decât confuzie. Trebuie să vă ridicați Crucea și să Mă urmați pentru că în curând veți fi legați la ochi și vă veți poticni și veți cădea în întuneric.

Fără Lumina lui Dumnezeu nu veți fi capabili să vedeți.

Isus al vostru