Duminică, 31 martie 2013 la ora 18:40

Fiica Mea multiubită, astăzi Eu revărs Haruri mari asupra lumii, bucurându-Mă de credința care există în ciuda încercărilor și a strâmtorărilor pe care copiii lui Dumnezeu trebuie să le îndure în lume la aceste vremuri.

Astăzi reînnoiesc fața pământului și umplu sufletele celor care cred în Mine, preaiubitul lor Isus Cristos, Mântuitorul omenirii întregi, cu Duhul Meu Sfânt. Bucurați-vă și ignorați șicanele dezlănțuite acum de satana. Mai degrabă umiliți-vă înaintea Mea și puneți-vă toată încrederea în Îndurarea Mea iar eu vă voi ocroti de rău.

Trebuie să știți că toată Puterea este a Mea. Cel rău și cei pe care îi subjugă, nu au nicio putere asupra Mea. Dar influența lor îi va distruge pe mulți dintre aceia, care se lasă expuși la înșelăciunea bestiei.

Împărăția Mea vă așteaptă, în toată Splendoarea sa Glorioasă, iar acest timp este aproape aici.

Răspândiți-vă, discipolii Mei, înmulțiți-vă în grupuri și proclamați Cuvântul lui Dumnezeu, Adevărul, conținut în Sfânta Biblie. Trebuie să vă întoarceți acum la Evanghelii și să le reamintiți oamenilor de conținuturile lor, căci în ele stă scris Cuvântul lui Dumnezeu.

Multe legi noi vor fi implementate în națiunile voastre, în care accesul la Cartea Tatălui Meu va deveni imposibil. Să nu acceptați niciodată aceste legi, fiindcă ele Mă neagă pe Mine. Când nu mai aveți acces la Învățăturile Mele, copiii voștri nu Mă vor cunoaște. Când Învățăturile Mele, Legile lui Dumnezeu, devin ilegale, atunci veți știi că guvernele voastre sunt controlate de mâna satanei.

Să nu permiteți să fiți tratați ca niște sclavi. Să nu vă supuneți unor legi absurde care vă privează de libera voastră alegere. Să nu uitați niciodată că v-ați născut cu darul liberului arbitru – un Dar de la Dumnezeu.

Orice om care ia de la voi libera voastră alegere, îl neagă pe Dumnezeu. Orice guvern sau națiune care vă neagă libera alegere de a da mărturie lui Dumnezeu, este sub controlul satanei. Voi, discipolii Mei iubiți, ați fost amăgiți de influențele satanei prin acele națiuni care vă controlează băncile, guvernele și accesul vostru la hrană.

Va veni vremea când vă vor face să suferiți și mai mult decât acum, dar, subit și pe neașteptate, o pedeapsă gravă va veni, care va face ca acele guverne și puterile lor să nu mai aibă nicio valoare. Intervenția lui Dumnezeu va fi rapidă iar ei, aceste secte malefice, se vor târî pe coate și pe genunchi, urlând în chinurile pedepsei care va cădea asupra lor pentru faptele lor rele.

Voi, discipolii Mei prețioși, trebuie să vă încredeți în Mine și să rămâneți puternici. Astăzi vă binecuvântez cu un Dar special – Darul Perseverenței. Veți știi că ați primit acest Dar, pentru că răbdarea voastră va fi impenetrabilă. Hotărârea voastră de a împlini Sfânta Mea Voință vă va surprinde chiar și pe voi, iar când va veni timpul să proclamați, în mod deschis, mărturia voastră pentru a Doua Mea Venire, nu veți mai avea frică în voi. În schimb, iubirea pentru Mine se va manifesta ca o iubire specială pentru frații și surorile voastre. Acum îi veți vedea așa cum apar ei în Ochii Tatălui Meu, ca niște micuți. Inima voastră se va topi de iubire iar acest lucru vă va zgudui, căci veți simți iubire în inimile voastre chiar și pentru dușmanii care stăpânesc națiunile voastre, comandate de bestie.

Această iubire va converti sufletele celor cu ură în ele. Rugăciunile voastre pentru astfel de suflete le va da imunitate la pedeapsa pe care ar trebui s-o suporte în ziua osândirii, când voi veni să judec.

Acest Dar al perseverenței pe care vi-l dau astăzi va salva suflete, căci fiecare Dar pe care îl aduc Eu are un singur scop, acela de a salva toate sufletele, pentru a ne uni, ca o singură Familie Sfântă, în Noul Paradis de pe pământ.

Al vostru Isus