Luni, 01 aprilie 2013 la ora 17:22

Multiubita Mea fiică, Sacrificiile făcute de Mine, Tatăl vostru iubit pentru binele omenirii se apropie de sfârșit.

Datorită Dragostei Mele Pure pentru copiii Mei s-au făcut toate încercările pentru a-i salva pe aceștia de răul păcatului. În aceste timpuri, bătălia finală pentru salvarea tuturor copiilor Mei din toate credințele și rasele este acum în ultimele ei etape.

Care dintre voi va lupta pentru Adevărul care vi s-a dăruit de atât de multă vreme? Care dintre voi va accepta Cuvântul Meu Sfânt așa cum vă este prezentat vouă astăzi în a Mea Carte a Adevărului? Aceia dintre voi care strigă la profetul Meu vor fi reduși la tăcere, pentru ca ai Mei copii să poată auzi Vocea dulce a iubitului Meu Fiu, în timp ce atrage sufletele în adăpostul sigur, spre a le pregăti pentru intrarea în Noul Paradis pe pământ.

Îi chem pe toți copiii Mei, pe cei puternici, pe cei slabi, pe cei vulnerabili, pe cei ignoranți și pe aceia plini de mândrie, care cred că știu Adevărul profețiilor promise de Mine de-a lungul secolelor, să răspundă acestei chemări venite din Cereasca Mea Împărăție.

Eu, iubitul vostru Tată, am stabilit ziua Avertismentului în cele din urmă. Numai Eu cunosc această dată. Numai Eu cunosc data Măreței Zile când Fiul Meu se va întoarce pentru a revendica Împărăția pe care I-am promis-o.

Ziua Avertismentului, acordată vouă ca un mare Dar, va împărți umanitatea în două jumătăți. Prima jumătate va accepta marea Milostivire a Fiului Meu. Cealaltă jumătate se va ascunde și va fugi. Ei vor crede că vor avea puterea să se opună intervenției lui Dumnezeu de a-i salva. Ceea ce nu cunosc ei este că Eu îi voi urmări până în Ultima Zi pentru a-i salva de oroarea finală, de unde nu este cale de întoarcere.

Copiii Mei, nu vă temeți de Mine. Datorită Dragostei Mele pentru voi am permis persecuția finală, când răul se va face cunoscut cum nu s-a mai întâmplat până acum.

Toate Bisericile Creștine vor fi doborâte în spiritul lor. Unele vor fi demolate. Biserica Catolică, mai presus de toate celelalte, va suferi cel mai mult, pentru că va fi contaminată din interiorul ei.

Această boală va fi malefică, dar Biserica fondată de Fiul Meu pe pământ va supraviețui acestui rău, deși mare parte a ei va fi în afara Romei, pentru că Scaunul lui Petru a fost profanat.

Ridicați-vă, toți cei care ați jurat credință Fiului Meu. Stați împreună și rugați-vă pentru ca infestarea să nu devoreze acele suflete care au renunțat la viața lor pentru Fiul Meu. O, cum vor fi ispitiți cu legi noi, despre care vor crede că sunt dictate de Ceruri, prin Scaunul de la Roma. Cum inimile lor vor fi copleșite de durere atunci când va izbucni tulburarea. Cum vor plânge când acei slujitori sfințiți, cu sutele de mii, vor fi excomunicați. Abia atunci își vor întinde brațele și Îl vor chema pe Fiul Meu să îi îndrume.

Divinitatea Mea va acoperi lumea și îi va aduna pe toți copiii Mei în Împărăția Fiului Meu. Trebuie să așteptați această chemare și să acceptați cu inimile pline de recunoștință aceste Daruri oferite vouă ca niște arme de care aveți nevoie pentru a lupta împotriva răului, care va face ca întunericul să acopere pământul.

Cei blânzi și cu inima supusă, care Mă iubesc pe Mine, Tatăl lor, și aceia care acceptă Divinitatea singurului Meu Fiu născut, Isus Cristos, vor fi adunați la început. Aceia ale căror nume se află în Cartea Vieții vor fi chemați și vor fi conducători, alături de sfinți, între cele douăsprezece triburi ale lui Israel.

Aceia dintre voi cu suflete lâncede vor fi iluminați apoi și povara voastră va fi mai grea. Prin rugăciunile voastre ceilalți – aceia care se ascund de Mine – vor fi luați sub Protecția Mea.

Fiara, care tremură în fața Mea, nu va câștiga sufletele acelor copii ai Mei atât de ușor. Fiecare Act de Milostivire, fiecare miracol și fiecare intervenție posibilă vor fi acordate de către Mine de dragul copiilor Mei.

Aceia care se așază între Mine și copiii Mei vor suferi o pedeapsă cumplită. Deși Eu îi iubesc pe toți copiii Mei, nu voi ezita să îi opresc pe aceia dintre ei care, dacă le-aș permite, ar uzurpa Împărăția Mea, pe care o voi umple cu întreaga Mea familie.

Feriți-vă de Furia Mea. Pentru că, deși este stăpânită și Răbdarea Mea este mare, voi coborî asupra pământului un mare dezastru, chiar dacă aceasta ar însemna să distrug o mare parte din el. Ca o boală, care devorează corpul uman, tot așa și faptele rele ale omului împotriva fratelui său distrug celulele sănătoase. Dacă această boală nu este oprită și dacă nu tai și arunc carnea bolnavă, nu pot face corpul întreg din nou.

Numai Corpul întreg, sănătos al Bisericii Fiului Meu pe pământ poate intra pe poarta Noii Mele Împărății pe pământ. Pentru aceia care au rezistat ispitei de a-L respinge pe Fiul Meu va fi mai ușor să fie considerați demni de a se uni într-un Singur Trup, în uniune cu Fiul Meu. Ei vor primi viața eternă și durere nu va mai fi.

Tatăl vostru iubit
Dumnezeu cel Preaînalt