Sâmbătă, 06 aprilie 2013 la ora 17:00

Fiica Mea multiubită, stelele se vor schimba în curând iar timpul pentru apariția cometei despre care vorbeam, când oamenii vor crede că sunt doi sori, este aproape. Curând, spectacolul nemaipomenit va fi văzut de umanitate și se va auzi sunetul tunetului, părând că doi sori se vor ciocni.

Razele Milostivirii Mele se vor revărsa asupra fiecărui suflet, inclusiv asupra celor care vor fi orbiți de Lumină, atât de întunecate sunt sufletele lor. Când se va auzi sunetul tunetului, o liniște calmă va coborî atunci asupra pământului iar tăcerea va fi asurzitoare. Nu se va auzi niciun sunet – doar sunetul Vocii Mele imprimat asupra sufletelor celor mizerabili.

Eu voi fi ca raza soarelui care va face ca fiecare greșeală, fiecare păcat și strigăt de disperare să devină vizibil în ochii păcătosului.

Va fi plânset și un profund sentiment de durere în inimile oamenilor când se vor afla față în față cu starea sufletului lor. Totul va rămâne nemișcat timp de 15 minute iar apoi viața va fi ca înainte, ca și când acest miracol nu ar fi avut loc. În aceia ale căror suflete au fost atinse de Adevăr viața nu mai poate și nu va mai fi niciodată la fel. Aceștia Mă vor urma pe Mine și Învățăturile Mele și se vor converti cu miliardele.

Mesajele Mele vor deveni hrana lor zilnică și, împreună cu Preasfânta Mea Euharistie, nu vor mai avea nevoie de nimic. Atât de puternici vor deveni, încât nimic nu le va mai sta în cale, nimic nu-i va intimida sau îi va încetini, când ce vor mărșălui în rămășița armatei Mele spre Noul Meu Paradis.

Celorlalți li se va spune că Avertismentul a fost cauzat de o perturbare în atmosfera pământului și se va găsi ușor o explicație plauzibilă pentru acesta. Dar va fi o minciună, căci aceștia nu vor să recunoască Existența lui Dumnezeu. Dacă ar face-o, nu ar mai fi capabili să-și ducă la bun sfârșit planul de a înșela lumea, făcând-o să accepte promisiunile goale ale anticristului.

Atunci când miracolele lui Dumnezeu vor fi văzute pe o scară atât de largă să știți că planul Meu de a aduce omenirea la mântuire este în ultimele faze.

Mergeți, discipolii Mei fideli, și încredeți-vă mereu în promisiunea Mea de salvare a sufletelor. Îndurarea Mea este mare și Puterea Mea este nelimitată.

Al vostru Isus