Vineri, 12 aprilie 2013 la ora 23:55

Fiica Mea multiubită, care dintre voi, care Mă iubesc cu adevărat, pot veni înaintea Mea, prosternându-se la Picioarele Mele în abandonare totală?

Care dintre voi, care Mă onorați cu adevărat și Îmi urmați Învățăturile, vă puteți umili înaintea Mea fără să vă luați pe voi înșivă în considerație? Dacă vă puteți abandona Milostivirii Mele, în servitute umilă, Eu vă voi ridica și vă voi înălța. Dar când vă înălțați pe voi înșivă, în Numele Meu, și spuneți că Mă cunoașteți mai intim decât ceilalți, vă voi arunca la pământ, sub Picioarele Mele.

De ce atâția, cărora li s-a dat Adevărul, încă înțeleg greșit Adevărul Învățăturilor Mele? Omul, din cauza faptului că e pătat de păcat, nu este vrednic să stea înaintea Mea. Dar cei care înțeleg slăbiciunea sufletului uman trebuie să știe că aceia care îndrăznesc să declare că dețin o cunoaștere superioară a chestiunilor spirituale stabilite de Învățăturile lui Dumnezeu, prin profeți, trebuie să fie foarte atenți. Când astfel de suflete își declară așa-zisa cunoaștere, fălindu-se cu evaluarea lor intelectuală a Sfintei Doctrine, în loc să se concentreze pe importanța umilinței, ele Mă jignesc pe Mine. Când își folosesc cunoștințele ca să distorsioneze Adevărul după cum le convine lor, pentru a atrage sufletele într-o versiune omenească a Învățăturilor Mele, Eu sunt profund ofensat și voi pedepsi sufletele vinovate de această fărădelege împotriva lui Dumnezeu.

Aceia dintre voi care creează culte, mișcări spirituale, toate făcute de mâna voastră, să știți că atunci când călcați în picioare Cuvântul lui Dumnezeu vă faceți vinovați de păcat grav. Vocile voastre, care proclamă pe de o parte Cuvântul lui Dumnezeu și Gloria Sa sunt auzite deoarece conțin Adevărul. Dar când adăugați la Cuvântul lui Dumnezeu interpretările voastre și când vă folosiți de acest lucru pentru a-i ataca pe alții în Numele Meu Sfânt, acuzându-i de fapte rele, faceți un păcat.

Fericiți cei cu inima blândă care au fost deposedați de mândria lor prin Harul lui Dumnezeu, căci ei vor conduce ca regi în Paradisul cel Nou.

Fericiți sunt cei care au încredere deplină în Mine, predicând și răspândind Cuvântul Meu Sfânt fără vreo intenție de a căuta atenție personală sau slavă proprie, căci și aceștia vor găsi adăpost în Împărăția Mea.

Aceia care susțin că sunt discipoli dedicați ai Mei dar care cred că sunt calificați să-i judece pe alții, să analizeze concepțiile celorlalți a căror credință în Dumnezeu cauzează ofense, și care condamnă în mod public sufletele sfinte care vin în Numele Meu – aceia nu fac parte din Împărăția Mea. Voi aparțineți celui rău, căci voi nu vă raportați la Mine, Isus Cristos. Eu nu v-am chemat, nici nu v-am dat permisiunea să promovați vreo formă specială de grup, organizat ca să ridiculizeze un alt grup.

Cei care cu mândrie se fălesc cu priceperea lor intelectuală, asociată cu Învățăturile Mele, cu scopul de a umili pe un alt copil al lui Dumnezeu și mai ales pe suflete alese, să știți că zilele voastre sunt numărate. În trecut, Răbdarea Mea M-ar fi împiedicat să întrerup astfel de misiuni prost îndrumate. Însă acum, în aceste timpuri de pe urmă, Eu nu voi tolera modul în care încercați să blocați a Doua Venire a Mea.

Așa de puțini dintre voi vor accepta planul Meu care vă pregătește pentru Venirea Mea a doua oară – de această dată pentru a vă aduce în Noua Eră de Pace. Voi deja cunoașteți Adevărul. Voi știți că Eu voi reveni însă nu veți accepta, așa cum era înainte, că Eu, Regele a toate câte sunt, sunt Cel care vă cheamă să vă pregătiți sufletele.

Două mii de ani pentru Mine nu înseamnă nimic. Este de parcă ar fi fost ieri. Așa încât astăzi, Sunt Eu Cel care vă cheamă pe voi toți. Ceea ce Mă întristează este faptul că aceia care spun că Mă iubesc și Mă recunosc în mod public, nu Mă cunosc cu adevărat. Aceștia au îngăduit capcanele religiilor organizate, politicilor internaționale, grandorii exagerate și ceremoniilor, pentru a se ascunde de Mine.

Eu am mintea, trupul și sufletul simple și de aceea îi îmbrățișez mai întâi pe cei care vin la Mine în acest mod. Când un tată își întâmpină copilul care a fost plecat de ceva timp pe meleaguri străine, nu-i observă îmbrăcămintea, încălțămintea, bijuteriile sau geamantanul. Își vede doar fiul, chipul lui și iubirea care a existat în inima lui de când a luat prima gură de aer atunci când a ieșit din pântecul mamei sale. El nu este interesat de bogăția lui, opiniile lui sau de bârfa cu privire la alții – tot ceea ce știe este iubirea pe care o simte pentru copilul său și iubirea pe care copilul său o are pentru el.

Iubirea este simplă. Nu este deloc complicată. Nu provine din ură. Nu puteți iubi pe cineva atunci când sufletul vostru este plin de mânie sau ură. Atunci când Mă iubiți pe Mine, trebuie să-i iubiți pe toți cei care Mă urmează, indiferent care sunt slăbiciunile lor. Trebuie să-i iubiți chiar și pe aceia care sunt vinovați de păcate teribile, căci Eu pot ierta păcatele cele mai oribile. Ceea ce trebuie să vă amintiți este că nimeni nu are dreptul să-l condamne pe celălalt în Numele Meu. Acest lucru poate veni numai de la Mine.

Să știți că atunci când vine vorba de a avertiza lumea cu privire la păcătoșii care sunt dușmanii lui Dumnezeu, Eu am acest drept. Dar în oricare situație Eu voi cere rugăciuni pentru sufletele lor. Va fi doar o singură excepție. Nu vă pot cere niciodată să vă rugați pentru anticrist, pentru că el nu vine de la Dumnezeu.

Al vostru Isus