Marți, 16 aprilie 2013 la ora 20:45

Preaiubita Mea fiică, urcușul pe Muntele Calvarului, pe care Biserica Mea pe pământ trebuie să îl îndure, a început așa cum a fost prezis. Toți aceia care vorbesc în Numele Meu, care Mă iubesc și Îmi respectă Învățăturile, vor trebui să îndure această călătorie chinuitoare pentru apărarea Cuvântul Meu Sfânt.

Cuvântul dat de Dumnezeu va fi sfâșiat în bucăți, căci păgânismul va lua în stăpânire lumea. Tuturor celor care Mă urmează le spun, umblați cu capul sus. Nu vă abateți niciodată de la Adevăr, atunci când și cei din familia voastră și prietenii voștri încearcă să vă convingă să vă îndepărtați de Cuvântul Meu Sfânt, dat vouă în timpul petrecut de Mine pe pământ. Să nu șovăiți în hotărârea de a rămâne loiali față de Mine. Unii dintre voi vor fi puternici în timpul persecuției. Alții vor cădea. Unii se vor da bătuți. Alții se vor decide să accepte minciunile prezentate ca Doctrină Sacră și se vor despărți de Mine.

Eu îi voi duce pe Umerii Mei pe toți aceia care au încredere deplină în Mine. Le garantez protecție tuturor acelora care sunt destul de curajoși pentru a continua să ofere Sfânta Liturghie în felul în care este menită să fie. Voi proteja Sacramentele oferite de sfinții Mei slujitori consacrați care refuză să cedeze sau să renunțe la Slujirea Mea.

Aceia care se lasă în Grija Mea nu vor avea niciun motiv de îngrijorare. Aceia cărora li s-a dat Adevărul toată viața lor, și resping Învățăturile Mele în favoarea minciunilor, vor fi alungați de la Mine. Dreptatea Mea este de temut, căci nimeni să nu creadă că poate să se scufunde într-un abis de înșelăciune fără remușcare în suflet și să nu suporte consecințele.

Iubirea Mea va fi destul de puternică pentru a-i îmbrățișa pe aceia care vor fi confuzi în aceste vremuri. Voi întinde mâna tuturor copiilor Lui Dumnezeu care Mă caută, oricât de înnegrite le sunt sufletele. În mijlocul acestor frământări Mă voi face cunoscut în sfârșit iar Spiritul Meu va acoperi pământul chiar în momentul când oamenii vor crede că nu mai pot îndura.

Țineți minte că Eu Sunt Alfa și Omega. Nimic nu Mă poate învinge. Eu Sunt Atotputernic și când veți simți că răutatea produsă de dușmanii Lui Dumnezeu în lume vă copleșește, să știți că Eu Sunt aici. Permit această suferință, această ultimă persecuție, pentru că este ultima armă împotriva bestiei. Fără aceasta, ea ar fura majoritatea sufletelor oamenilor din lume.

Această bătălie pentru suflete îi va șoca pe aceia care Mă cunosc cu adevărat, pentru că răutatea se va manifesta în oameni pe care îi credeați buni. Satana nu va lăsa nicio piatră neîntoarsă și va folosi fiecare suflet, în special pe cele apropiate Mie, pentru a le face să întoarcă spatele Învățăturilor Mele. În timp ce lupta va face ravagii un timp, prin această Misiune voi salva miliarde datorită convertirilor.

Al vostru Isus